[OldEditor] Editor thuần BBcode

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

OldEditor - Editor thuần BBcode


Lý do mình làm OldEditor này là vì SCEditor chứa quá nhiều lỗi định dạng văn bản và BBcode, điều này đặc biệt khó chịu với người thường xuyên viết TUT như mình, mỗi lần định cập nhật lại phải căn chỉnh lại từng dòng một.

Vì bộ bbcode cũ của forumotion dùng vB_Editor bị xóa mất một số js quan trọng, hơn nữa nó đã khá lỗi thời, nên mình dùng plugin bbCode control thiết kế bởi subBlue.


Chức năng

Ưu điểm:

  • Không bị cuộn lên khi tạo BBcode.
  • Giữ vùng chọn sau khi tạo BBcode nên có thể dùng nhiều BBcode liên tục mà không cần chọn lại.
  • Khi chưa chọn văn bản nó sẽ xuất 1 cặp tag, thay vì từng tag ở vB_Editor.
  • Hàm insert_text để chèn chuỗi vào giữa văn bản (vB_Editor không có).


Demo

[OldEditor] Editor thuần BBcode - Page 2 LZCal2O
(Soạn thảo nhanh)

[OldEditor] Editor thuần BBcode - Page 2 NFPBGcu
(Soạn thảo đầy đủ)

Một số Plugin sử dụng trong OldEditor:

  • colpick Color Picker: http://colpick.com/plugin
  • zzEmoFb ver 0.1: http://www.devs.cf/
  • zzbaivongSave ver 0.1: http://www.devs.cf/
  • zzImgUr ver 1.6: http://www.devs.cf/


Thông tin thêm:


Hướng dẫn


Bước 1

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript
Lần lượt tạo các file javascript sau.
Chú ý:
Không check mục Placement.
Nhấn Download Raw để lấy code.

1. [OldEditor] lang_vi
http://pastebin.com/xbZJgdyC

2. [OldEditor] Colpick + smileyFB + autoSave + zzImgUr + tab + fixTable
http://pastebin.com/qLJjz7Qg
Chú ý:
Thay <Client ID> (dòng 297) bằng Client ID tạo ở https://api.imgur.com/oauth2/addclient

Hướng dẫn đăng ký Client ID:

3. [OldEditor] smileyFB
http://pastebin.com/yyXyZBAT

Bước 2

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:

Code:
/* OldEditor Color picker by Colpick */
.colpick{position:absolute;width:346px;height:170px;overflow:hidden;display:none;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;background:#ebebeb;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-o-user-select:none;user-select:none}
.colpick_color{position:absolute;left:10px;top:7px;width:156px;height:156px;overflow:hidden;outline:1px solid #aaa;cursor:crosshair}
.colpick_color_overlay1{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff',endColorstr='#00ffffff');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff', endColorstr='#00ffffff')";background:linear-gradient(to right,rgba(255,255,255,1), rgba(255,255,255,0))}
.colpick_color_overlay2{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000',endColorstr='#000000');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000', endColorstr='#000000')";background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,1))}
.colpick_selector_outer{background:none;position:absolute;width:11px;height:11px;border:1px solid #000;border-radius:50%;margin:-6px 0 0 -6px}
.colpick_selector_inner{position:absolute;width:9px;height:9px;border:1px solid #FFF;border-radius:50%}
.colpick_hue{position:absolute;top:6px;left:175px;width:19px;height:158px;border:1px solid #aaa;cursor:n-resize}
.colpick_hue_arrs{position:absolute;left:-8px;width:33px;height:7px;margin:-7px 0 0}
.colpick_hue_larr{position:absolute;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-left:7px solid #858585}
.colpick_hue_rarr{position:absolute;right:0;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:7px solid #858585}
.colpick_new_color{position:absolute;left:207px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:3px 0 0 3px;-webkit-border-radius:3px 0 0 3px;-moz-border-radius:3px 0 0 3px}
.colpick_current_color{position:absolute;left:277px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:0 3px 3px 0;-webkit-border-radius:0 3px 3px 0;-moz-border-radius:0 3px 3px 0}
.colpick_field,.colpick_hex_field{position:absolute;height:20px;width:60px;overflow:hidden;background:#f3f3f3;color:#b8b8b8;font-size:12px;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_rgb_r{top:40px;left:207px}
.colpick_rgb_g{top:67px;left:207px}
.colpick_rgb_b{top:94px;left:207px}
.colpick_hsb_h{top:40px;left:277px}
.colpick_hsb_s{top:67px;left:277px}
.colpick_hsb_b{top:94px;left:277px}
.colpick_hex_field{width:68px;left:207px;top:121px}
.colpick_focus{border-color:#999}
.colpick_field_letter{position:absolute;z-index:10;width:12px;height:20px;line-height:20px;padding-left:4px;background:#efefef;border-right:1px solid #bdbdbd;font-weight:700;color:#777}
.colpick_field input,.colpick_hex_field input{position:absolute;right:11px;height:20px;line-height:20px;background:transparent;border:none;font-size:12px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;color:#555;text-align:right;outline:none;margin:0;padding:0}
.colpick_hex_field input{right:4px}
.colpick_field_arrs{position:absolute;top:0;right:0;width:9px;height:21px;cursor:n-resize}
.colpick_field_uarr{position:absolute;top:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-bottom:4px solid #959595}
.colpick_field_darr{position:absolute;bottom:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-top:4px solid #959595}
.colpick_submit{position:absolute;left:207px;top:149px;width:130px;height:22px;line-height:22px;background:#efefef;text-align:center;color:#555;font-size:12px;font-weight:700;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_submit:hover{background:#f3f3f3;cursor:pointer;border-color:#999}
.colpick_full_ns .colpick_new_color{width:130px;height:25px}
.colpick_rgbhex{width:282px}
.colpick_rgbhex .colpick_field,.colpick_rgbhex .colpick_submit{width:68px}
.colpick_rgbhex .colpick_new_color{width:34px;border-right:none}
.colpick_rgbhex .colpick_current_color{width:34px;left:240px;border-left:none}
.colpick_rgbhex_ns .colpick_new_color{width:68px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_hex{width:203px;height:201px}
.colpick_hex .colpick_hex_field{width:72px;height:25px;top:168px;left:80px}
.colpick_hex .colpick_hex_field div,.colpick_hex .colpick_hex_field input{height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex .colpick_new_color{left:9px;top:168px;width:30px;border-right:none}
.colpick_hex .colpick_current_color{left:39px;top:168px;width:30px;border-left:none}
.colpick_hex .colpick_submit{left:164px;top:168px;width:30px;height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex_ns .colpick_hex_field{width:80px}
.colpick_hex_ns .colpick_new_color{width:60px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_dark{background:#161616;border-color:#2a2a2a}
.colpick_dark .colpick_color{outline-color:#333}
.colpick_dark .colpick_hue{border-color:#555}
.colpick_dark .colpick_field,.colpick_dark .colpick_hex_field{background:#101010;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field_letter{background:#131313;color:#696969;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field input,.colpick_dark .colpick_hex_field input{color:#7a7a7a}
.colpick_dark .colpick_field_uarr{border-bottom-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_field_darr{border-top-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_focus{border-color:#444}
.colpick_dark .colpick_submit{background:#131313;color:#7a7a7a;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_submit:hover{background-color:#101010;border-color:#444}
.colpick_full_ns .colpick_submit,.colpick_full_ns .colpick_current_color,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_submit,.colpick_rgbhex_ns .colpick_current_color,.colpick_hex .colpick_hsb_h,.colpick_hex .colpick_hsb_s,.colpick_hex .colpick_hsb_b,.colpick_hex .colpick_rgb_r,.colpick_hex .colpick_rgb_g,.colpick_hex .colpick_rgb_b,.colpick_hex_ns .colpick_submit,.colpick_hex_ns .colpick_current_color{display:none}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_r,.colpick_full_ns .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_r{top:42px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_g,.colpick_full_ns .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_g{top:73px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_b,.colpick_full_ns .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_b{top:104px}
.colpick_full_ns .colpick_hex_field,.colpick_rgbhex_ns .colpick_hex_field{top:135px}

/* OldEditor zzEmoFb ver 0.1 by zzbaivong */
.smiley_FB{background:url(//i.imgur.com/9LHQNIC.png) no-repeat left top transparent;border:0 none;height:17px;width:16px}
#smiley_FB_frame p{width:236px;text-align:center;color:#999}
#smiley_FB_frame *{cursor:pointer}

/* OldEditor zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong */
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(//i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0!important}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 31px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

/* OldEditor zzAutoSave ver 0.1 by zzbaivong */
#autoSave img{background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/icon_s10.png) no-repeat scroll right top rgba(0,0,0,0)}
#autoSave.have img{background-position:left top}

/* OldEditor Quickreply by zzbaivong */
.left-box{float:left}
.right-box{text-align:right}
#pun-qpost .frm-set{border:0 none;padding:0}
#quick_reply .frm-buttons{text-align:center;border-top:0 none}
.pun .main-head a.exthelp,.pun .main-head a.exthelp:link,.pun .main-head a.exthelp:visited{background-image:url(//r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/giupdo10.png)}

/* OldEditor Control by zzbaivong */
#textarea_content, #textarea_content *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#text_editor_controls{background:#F4F4F4;border-image:none;border-color:#DDD;border-style:solid;border-width:1px 1px 0}
#text_edit button.button2{background:#FFF!important;border:1px outset #DDD!important;margin:2px 2px 2px 1px;padding:5px 7px!important}
#text_edit button.button2:hover{border-style:inset!important}
#text_edit{text-align:left}
#text_editor_controls{white-space:normal}
.select{transition:all .2s,-webkit-transition:all .2s}
.select > a{display:block;padding:5px}
.select > a:hover{background:none repeat scroll 0 0 #DDD}
#other a{border:1px outset #DDD;display:inline-block;padding:7px}
#other a:hover{border-style:inset}
fieldset.frm-set dl dd{margin-left:0;width:100%!important}
fieldset.frm-set dl dt{float:none;text-align:left;width:100%}
.helpline{font-weight:300;margin-left:10px}
div.posting-block{float:none;margin-right:0;width:100%}
#text_editor_controls{text-align:center;margin:0}
fieldset.frm-set dl,.pun .frm dd.frm-input input,.frm-form fieldset.frm-set textarea.inputbox,.frm-form fieldset.frm-set .inputbox{width:100%!important}
.frm-form fieldset.frm-set textarea{resize:vertical;border:1px solid #DDD;padding:10px}
.select input.inputNum{width:40px!important;padding:0 5px!important}
.select input.inputText{width:300px!important;padding:0 5px!important}
Optimize your CSS: Không

Bước 3

ACP >> Display >> Templates

>> QLTT >> overall_header:
Tìm:
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
Thay bằng:
Code:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="<JS-1>" type="text/javascript"></script>
Thay <JS-1> (dòng 2)  bằng file javascript 1 tạo ở Bước 1

>> QLTT >> viewtopic_body:
Tìm:
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
Thay bằng:
http://pastebin.com/yEeDnpT5
Chú ý:
Thay <JS-2> (dòng 146) bằng file javascript 2 tạo ở Bước 1.
Thay <JS-3> (dòng 149) bằng file javascript 3 tạo ở Bước 1.

>> Post & Private Messages >> posting_body:
Tìm:
Code:
      <div id="text_editor_select_controls">
      <div class="left"><span id="helpbox" class="helpline"></span></div> <!-- must enclose helpbox in a floating div for ie bug -->
      <div class="clear"></div>

      <div id="textarea_content" class="posting-block" style="">
         <dl>
            <dt><label for="text_editor_textarea">{L_MESSAGE}</label></dt>
            <dd class="frm-textarea">
               <textarea id="text_editor_textarea" onclick="storeCaret(this)" rows="15" cols="9" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" style="width:98%">{MESSAGE}</textarea><br />
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN edit_reason -->
         <br />
         <dl>
            <dt><label><span style="font-size:11px">{edit_reason.L_EDIT_REASON}</span></label></dt>
            <dd><input class="inputbox medium" style="width:63%" type="text" name="edit_reason" value="{edit_reason.EDIT_REASON}" maxlength="255"></dd>
         </dl>
         <!-- END edit_reason -->
      </div>
      <div id="smiley-box">
         <div id="smileyContainer">
         {L_SMILIES_PREVIEW_NEW}
         </div>
      </div>
Thay bằng:
http://pastebin.com/w22QTcPk

Tìm và xóa:
Code:
         <dl>
            <dt>{L_INFORMATION}</dt>
            <dd>{HTML_STATUS}<br />
               {BBCODE_STATUS}<br />
               {SMILIES_STATUS}
            </dd>
         </dl>

Tìm:
Code:
{SCEDITOR}
Thay bằng:
Code:
<script src="<JS-2>" type="text/javascript"></script>
Chú ý:
Thay <JS-2> (dòng 1)  bằng file javascript 2 tạo ở Bước 1.


Bước 4

ACP >> QLTT >> Forum >> Security:
Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : No


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất26
của em cái smileyfb sử dụng không được! Bác Baivong xem dùm em

Demo: Gta-club.forumvi.com
Nicktest ID: test123
Pass: test123456789
  Bài viết hay nhất27
ACP >> Display >> Templates >> Post & Private Messages >> posting_preview:
Tìm:
Code:
<div class="entry-content">
Sửa thành:
Code:
<div class="post-entry_content">
  Bài viết hay nhất28
thành công ! Tks anh baivong ~~ ... lúc đầu cũng nghĩ thế nên em thữ sửa !!
  Bài viết hay nhất29
*** Mấy bữa này méo xin được đào lại mấy bài không ai ngó tới nhé. Forumotion đã cập nhật temp cho toàn bộ phiên bản nên đừng có đứa nào đi chửi đê mê đào mộ hay tương tự. Tán phát chết luôn

Từ đầu đến đoạn sửa temp Viewtopic rất ổn nhưng khi đến Posting body méo lại không thể tìm ra những đoạn cần sửa. huynh Vống giúp giúp giúp với với với!!!
  Bài viết hay nhất30
Cái color picker của mình nó bị như vậy nè:
[OldEditor] Editor thuần BBcode - Page 2 TviNwnO
Sửa lại làm sao ? :'(
  Bài viết hay nhất31
demo + nicktest
  Bài viết hay nhất32
http://playevo.ml
nicktest: darkranger28
pwd: thesang28
nếu cần nick admin mình inbox cho, sẵn bạn cho mình hỏi cái form tên bài viết (subject) lúc post bài nó không nằm cùng dòng với cái form prefix. Bạn vào post bài mới sẽ thấy, Thks
  Bài viết hay nhất33
Dưới phần cấu hình CSS bạn đặt Optimize your CSSKhông.

Còn input subject bạn thêm vào:
Code:
style="width: 820px ! important; float: right;"
  Bài viết hay nhất34
Hi vọng sớm có Switch Editor Mode :)
  Bài viết hay nhất35
s2kpops2 wrote:Hi vọng sớm có Switch Editor Mode :)
Hình như Old Editor không có Switch như SCEditor đâu :/
  Bài viết hay nhất36
Mình vừa làm xong cái này thì cái preview chết luôn . Làm sao bây giờ
  Bài viết hay nhất37
s2kpops2 wrote:Mình vừa làm xong cái này thì cái preview chết luôn . Làm sao bây giờ
demo onl + acc test
  Bài viết hay nhất38
http://kpop14.forumvi.com/login
SoBeast
sobeast12345
Tiện bác xem hộ em cái TĐYT. Gửi bài oy mà chữ k chạy
  Bài viết hay nhất39
Hi vọng sẽ có phần Switch để copy truyện không phải khổ :(
  Bài viết hay nhất40
dang0123 wrote:Hi vọng sẽ có phần Switch để copy truyện không phải khổ :(
Hình như vào kích hoạt WYSIWYG là đc mà
  Bài viết hay nhất41
Yasuo wrote:
dang0123 wrote:Hi vọng sẽ có phần Switch để copy truyện không phải khổ :(
Hình như vào kích hoạt WYSIWYG là đc mà

Cái này phụ thuộc vào huynh Vong, huynh ấy viết mod này mà (^ ^ ^) mod này loại bỏ hản SCEDITOR rồi nên bật chức năng html cũng hok dc đâu
  Bài viết hay nhất42
Chắc không có WYSIWYG đâu, vì OldEditor viết là để tránh lỗi BBCode mà
  Bài viết hay nhất43
em đã làm đúng hết mọi bước mọi thứ trong cái old editor đều hoàn hảo, trừ cái emo, nó bị thê này nề : [OldEditor] Editor thuần BBcode - Page 2 EneOErS
  Bài viết hay nhất44
nghiahungdn2000 wrote:em đã làm đúng hết mọi bước mọi thứ trong cái old editor đều hoàn hảo, trừ cái emo, nó bị thê này nề : [OldEditor] Editor thuần BBcode - Page 2 EneOErS
Tìm trong CSS của bạn:
Code:
.entry-content img{max-width:100%;border:1px solid #999;padding:2px}
... sửa thành:
Code:
.entry-content img{max-width:100%}
  Bài viết hay nhất45
Dạ được rồi,em cảm ơn ha!!!
  Bài viết hay nhất46
anh baivong xem giúp em ... cái "gửi bài" click không được với "xem trước" trong phần reply
Link: http://www.lsl-rp.forumvi.com/
Nick test ID: nicktest
Pass ID: testne123
  Bài viết hay nhất47
Cái code trả lời nhanh bị lỗi, mình không viết nó nên bạn lấy ở đâu thì hỏi ở đấy.
Trong viewtopic có file javascript bị lỗi.
  Bài viết hay nhất48
tks baivong ! tìm ra và đã cho lên đường hihi :3
  Bài viết hay nhất49
Theo như hình thì cả quick reply lẫn full của em đều mất chế độ auto save!!! Mong mọi người sửa giùm!!! :)
[OldEditor] Editor thuần BBcode - Page 2 EfrbMZU
  Bài viết hay nhất50
Anh @Zzbaivong ơi, giúp em cái, cái old editor của em mất hai chức năng là smileFB với autoSave rồi, mong anh sửa giúp
Demo:http://www.future-generation.tk/t4-hinh-hoc-ssssssssssssssssssssssddd
nick test:member2000
pass:matkhau
  Bài viết hay nhất51
You cannot reply to topics in this forum