[Hỏi đáp] Tự bật Switch Editor Mode khi viết bài mới và comment?

  Bài viết hay nhất1
Cho em hỏi có cách nào để tự bật Switch Editor Mode khi gửi bài mới và comment không?
Như trong ảnh
[Hỏi đáp] Tự bật Switch Editor Mode khi viết bài mới và comment? 11251310
  Bài viết hay nhất2
Admin cp > Quản lý tổng thể > Messages and e-mails > Cấu hình diễn đàn:

Activate the WYSIWYG mode by default in the posts : Có

Xmax
You cannot reply to topics in this forum