[OldEditor] Editor thuần BBcode

  Bài viết hay nhất1

OldEditor - Editor thuần BBcode


Lý do mình làm OldEditor này là vì SCEditor chứa quá nhiều lỗi định dạng văn bản và BBcode, điều này đặc biệt khó chịu với người thường xuyên viết TUT như mình, mỗi lần định cập nhật lại phải căn chỉnh lại từng dòng một.

Vì bộ bbcode cũ của forumotion dùng vB_Editor bị xóa mất một số js quan trọng, hơn nữa nó đã khá lỗi thời, nên mình dùng plugin bbCode control thiết kế bởi subBlue.


Chức năng

Ưu điểm:

  • Không bị cuộn lên khi tạo BBcode.
  • Giữ vùng chọn sau khi tạo BBcode nên có thể dùng nhiều BBcode liên tục mà không cần chọn lại.
  • Khi chưa chọn văn bản nó sẽ xuất 1 cặp tag, thay vì từng tag ở vB_Editor.
  • Hàm insert_text để chèn chuỗi vào giữa văn bản (vB_Editor không có).


Demo

[OldEditor] Editor thuần BBcode LZCal2O
(Soạn thảo nhanh)

[OldEditor] Editor thuần BBcode NFPBGcu
(Soạn thảo đầy đủ)

Một số Plugin sử dụng trong OldEditor:

  • colpick Color Picker: http://colpick.com/plugin
  • zzEmoFb ver 0.1: http://www.devs.cf/
  • zzbaivongSave ver 0.1: http://www.devs.cf/
  • zzImgUr ver 1.6: http://www.devs.cf/


Thông tin thêm:


Hướng dẫn


Bước 1

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript
Lần lượt tạo các file javascript sau.
Chú ý:
Không check mục Placement.
Nhấn Download Raw để lấy code.

1. [OldEditor] lang_vi
http://pastebin.com/xbZJgdyC

2. [OldEditor] Colpick + smileyFB + autoSave + zzImgUr + tab + fixTable
http://pastebin.com/qLJjz7Qg
Chú ý:
Thay <Client ID> (dòng 297) bằng Client ID tạo ở https://api.imgur.com/oauth2/addclient

Hướng dẫn đăng ký Client ID:

3. [OldEditor] smileyFB
http://pastebin.com/yyXyZBAT

Bước 2

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:

Code:
/* OldEditor Color picker by Colpick */
.colpick{position:absolute;width:346px;height:170px;overflow:hidden;display:none;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;background:#ebebeb;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;-o-user-select:none;user-select:none}
.colpick_color{position:absolute;left:10px;top:7px;width:156px;height:156px;overflow:hidden;outline:1px solid #aaa;cursor:crosshair}
.colpick_color_overlay1{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff',endColorstr='#00ffffff');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=1,startColorstr='#ffffff', endColorstr='#00ffffff')";background:linear-gradient(to right,rgba(255,255,255,1), rgba(255,255,255,0))}
.colpick_color_overlay2{position:absolute;left:0;top:0;width:156px;height:156px;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000',endColorstr='#000000');-ms-filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(GradientType=0,startColorstr='#00000000', endColorstr='#000000')";background:linear-gradient(to bottom,rgba(0,0,0,0), rgba(0,0,0,1))}
.colpick_selector_outer{background:none;position:absolute;width:11px;height:11px;border:1px solid #000;border-radius:50%;margin:-6px 0 0 -6px}
.colpick_selector_inner{position:absolute;width:9px;height:9px;border:1px solid #FFF;border-radius:50%}
.colpick_hue{position:absolute;top:6px;left:175px;width:19px;height:158px;border:1px solid #aaa;cursor:n-resize}
.colpick_hue_arrs{position:absolute;left:-8px;width:33px;height:7px;margin:-7px 0 0}
.colpick_hue_larr{position:absolute;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-left:7px solid #858585}
.colpick_hue_rarr{position:absolute;right:0;width:0;height:0;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:7px solid #858585}
.colpick_new_color{position:absolute;left:207px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:3px 0 0 3px;-webkit-border-radius:3px 0 0 3px;-moz-border-radius:3px 0 0 3px}
.colpick_current_color{position:absolute;left:277px;top:6px;width:60px;height:25px;background:red;border:1px solid #8f8f8f;border-radius:0 3px 3px 0;-webkit-border-radius:0 3px 3px 0;-moz-border-radius:0 3px 3px 0}
.colpick_field,.colpick_hex_field{position:absolute;height:20px;width:60px;overflow:hidden;background:#f3f3f3;color:#b8b8b8;font-size:12px;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_rgb_r{top:40px;left:207px}
.colpick_rgb_g{top:67px;left:207px}
.colpick_rgb_b{top:94px;left:207px}
.colpick_hsb_h{top:40px;left:277px}
.colpick_hsb_s{top:67px;left:277px}
.colpick_hsb_b{top:94px;left:277px}
.colpick_hex_field{width:68px;left:207px;top:121px}
.colpick_focus{border-color:#999}
.colpick_field_letter{position:absolute;z-index:10;width:12px;height:20px;line-height:20px;padding-left:4px;background:#efefef;border-right:1px solid #bdbdbd;font-weight:700;color:#777}
.colpick_field input,.colpick_hex_field input{position:absolute;right:11px;height:20px;line-height:20px;background:transparent;border:none;font-size:12px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;color:#555;text-align:right;outline:none;margin:0;padding:0}
.colpick_hex_field input{right:4px}
.colpick_field_arrs{position:absolute;top:0;right:0;width:9px;height:21px;cursor:n-resize}
.colpick_field_uarr{position:absolute;top:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-bottom:4px solid #959595}
.colpick_field_darr{position:absolute;bottom:5px;width:0;height:0;border-left:4px solid transparent;border-right:4px solid transparent;border-top:4px solid #959595}
.colpick_submit{position:absolute;left:207px;top:149px;width:130px;height:22px;line-height:22px;background:#efefef;text-align:center;color:#555;font-size:12px;font-weight:700;border:1px solid #bdbdbd;-webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px}
.colpick_submit:hover{background:#f3f3f3;cursor:pointer;border-color:#999}
.colpick_full_ns .colpick_new_color{width:130px;height:25px}
.colpick_rgbhex{width:282px}
.colpick_rgbhex .colpick_field,.colpick_rgbhex .colpick_submit{width:68px}
.colpick_rgbhex .colpick_new_color{width:34px;border-right:none}
.colpick_rgbhex .colpick_current_color{width:34px;left:240px;border-left:none}
.colpick_rgbhex_ns .colpick_new_color{width:68px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_hex{width:203px;height:201px}
.colpick_hex .colpick_hex_field{width:72px;height:25px;top:168px;left:80px}
.colpick_hex .colpick_hex_field div,.colpick_hex .colpick_hex_field input{height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex .colpick_new_color{left:9px;top:168px;width:30px;border-right:none}
.colpick_hex .colpick_current_color{left:39px;top:168px;width:30px;border-left:none}
.colpick_hex .colpick_submit{left:164px;top:168px;width:30px;height:25px;line-height:25px}
.colpick_hex_ns .colpick_hex_field{width:80px}
.colpick_hex_ns .colpick_new_color{width:60px;border:1px solid #8f8f8f}
.colpick_dark{background:#161616;border-color:#2a2a2a}
.colpick_dark .colpick_color{outline-color:#333}
.colpick_dark .colpick_hue{border-color:#555}
.colpick_dark .colpick_field,.colpick_dark .colpick_hex_field{background:#101010;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field_letter{background:#131313;color:#696969;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_field input,.colpick_dark .colpick_hex_field input{color:#7a7a7a}
.colpick_dark .colpick_field_uarr{border-bottom-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_field_darr{border-top-color:#696969}
.colpick_dark .colpick_focus{border-color:#444}
.colpick_dark .colpick_submit{background:#131313;color:#7a7a7a;border-color:#2d2d2d}
.colpick_dark .colpick_submit:hover{background-color:#101010;border-color:#444}
.colpick_full_ns .colpick_submit,.colpick_full_ns .colpick_current_color,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_submit,.colpick_rgbhex_ns .colpick_current_color,.colpick_hex .colpick_hsb_h,.colpick_hex .colpick_hsb_s,.colpick_hex .colpick_hsb_b,.colpick_hex .colpick_rgb_r,.colpick_hex .colpick_rgb_g,.colpick_hex .colpick_rgb_b,.colpick_hex_ns .colpick_submit,.colpick_hex_ns .colpick_current_color{display:none}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_r,.colpick_full_ns .colpick_hsb_h,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_r{top:42px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_g,.colpick_full_ns .colpick_hsb_s,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_g{top:73px}
.colpick_full_ns .colpick_rgb_b,.colpick_full_ns .colpick_hsb_b,.colpick_rgbhex_ns .colpick_rgb_b{top:104px}
.colpick_full_ns .colpick_hex_field,.colpick_rgbhex_ns .colpick_hex_field{top:135px}

/* OldEditor zzEmoFb ver 0.1 by zzbaivong */
.smiley_FB{background:url(//i.imgur.com/9LHQNIC.png) no-repeat left top transparent;border:0 none;height:17px;width:16px}
#smiley_FB_frame p{width:236px;text-align:center;color:#999}
#smiley_FB_frame *{cursor:pointer}

/* OldEditor zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong */
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(//i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0!important}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-button div img.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 31px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

/* OldEditor zzAutoSave ver 0.1 by zzbaivong */
#autoSave img{background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/icon_s10.png) no-repeat scroll right top rgba(0,0,0,0)}
#autoSave.have img{background-position:left top}

/* OldEditor Quickreply by zzbaivong */
.left-box{float:left}
.right-box{text-align:right}
#pun-qpost .frm-set{border:0 none;padding:0}
#quick_reply .frm-buttons{text-align:center;border-top:0 none}
.pun .main-head a.exthelp,.pun .main-head a.exthelp:link,.pun .main-head a.exthelp:visited{background-image:url(//r19.imgfast.net/users/1911/13/87/62/album/th/giupdo10.png)}

/* OldEditor Control by zzbaivong */
#textarea_content, #textarea_content *{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}
#text_editor_controls{background:#F4F4F4;border-image:none;border-color:#DDD;border-style:solid;border-width:1px 1px 0}
#text_edit button.button2{background:#FFF!important;border:1px outset #DDD!important;margin:2px 2px 2px 1px;padding:5px 7px!important}
#text_edit button.button2:hover{border-style:inset!important}
#text_edit{text-align:left}
#text_editor_controls{white-space:normal}
.select{transition:all .2s,-webkit-transition:all .2s}
.select > a{display:block;padding:5px}
.select > a:hover{background:none repeat scroll 0 0 #DDD}
#other a{border:1px outset #DDD;display:inline-block;padding:7px}
#other a:hover{border-style:inset}
fieldset.frm-set dl dd{margin-left:0;width:100%!important}
fieldset.frm-set dl dt{float:none;text-align:left;width:100%}
.helpline{font-weight:300;margin-left:10px}
div.posting-block{float:none;margin-right:0;width:100%}
#text_editor_controls{text-align:center;margin:0}
fieldset.frm-set dl,.pun .frm dd.frm-input input,.frm-form fieldset.frm-set textarea.inputbox,.frm-form fieldset.frm-set .inputbox{width:100%!important}
.frm-form fieldset.frm-set textarea{resize:vertical;border:1px solid #DDD;padding:10px}
.select input.inputNum{width:40px!important;padding:0 5px!important}
.select input.inputText{width:300px!important;padding:0 5px!important}
Optimize your CSS: Không

Bước 3

ACP >> Display >> Templates

>> QLTT >> overall_header:
Tìm:
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
Thay bằng:
Code:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="<JS-1>" type="text/javascript"></script>
Thay <JS-1> (dòng 2)  bằng file javascript 1 tạo ở Bước 1

>> QLTT >> viewtopic_body:
Tìm:
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
Thay bằng:
http://pastebin.com/yEeDnpT5
Chú ý:
Thay <JS-2> (dòng 146) bằng file javascript 2 tạo ở Bước 1.
Thay <JS-3> (dòng 149) bằng file javascript 3 tạo ở Bước 1.

>> Post & Private Messages >> posting_body:
Tìm:
Code:
      <div id="text_editor_select_controls">
      <div class="left"><span id="helpbox" class="helpline"></span></div> <!-- must enclose helpbox in a floating div for ie bug -->
      <div class="clear"></div>

      <div id="textarea_content" class="posting-block" style="">
         <dl>
            <dt><label for="text_editor_textarea">{L_MESSAGE}</label></dt>
            <dd class="frm-textarea">
               <textarea id="text_editor_textarea" onclick="storeCaret(this)" rows="15" cols="9" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" style="width:98%">{MESSAGE}</textarea><br />
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN edit_reason -->
         <br />
         <dl>
            <dt><label><span style="font-size:11px">{edit_reason.L_EDIT_REASON}</span></label></dt>
            <dd><input class="inputbox medium" style="width:63%" type="text" name="edit_reason" value="{edit_reason.EDIT_REASON}" maxlength="255"></dd>
         </dl>
         <!-- END edit_reason -->
      </div>
      <div id="smiley-box">
         <div id="smileyContainer">
         {L_SMILIES_PREVIEW_NEW}
         </div>
      </div>
Thay bằng:
http://pastebin.com/w22QTcPk

Tìm và xóa:
Code:
         <dl>
            <dt>{L_INFORMATION}</dt>
            <dd>{HTML_STATUS}<br />
               {BBCODE_STATUS}<br />
               {SMILIES_STATUS}
            </dd>
         </dl>

Tìm:
Code:
{SCEDITOR}
Thay bằng:
Code:
<script src="<JS-2>" type="text/javascript"></script>
Chú ý:
Thay <JS-2> (dòng 1)  bằng file javascript 2 tạo ở Bước 1.


Bước 4

ACP >> QLTT >> Forum >> Security:
Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : No


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
hướng dẫn kỹ hơn một chút được hok AD
  Bài viết hay nhất3
Cái Posting body chèn thế lào ý nhỉ...
  Bài viết hay nhất4
Tks a nha :3 :3 :3 :3 :3
  Bài viết hay nhất5
@nhokpronho49:
Trong hướng dẫn mình ghi thay <JS-1> là thay luôn cả dấu <>, chứ không phải chi riêng JS-1, mình cũng đà tô màu và đậm 2 dấu đó.
Không được gửi nick admin lên đây, mình không lấy, không phá 4rum bạn, nhưng trên diễn đàn này không phải chỉ có mỗi mình.
  Bài viết hay nhất6
@Zzbaivong:
Mình sửa lại hết rồi mà vẫn không được bạn vào kiểm trạ hộ mình đi
  Bài viết hay nhất7
Ví dụ minh ghi thay
Code:
<script src="<JS-2>" type="text/javascript"></script>
và bạn có link:
Code:
http://devs.forumvi.com/12345.js
Bạn phải thay như thế này:
Code:
<script src="http://devs.forumvi.com/12345.js" type="text/javascript"></script>
  Bài viết hay nhất8
@Zzbaivong:
Ukm mình sửa lại giống vậy rồi nhưng vẫn không được
  Bài viết hay nhất9
Bấm Ctrl+U, xem lại cái link lang_vi đi, có sửa tý nào đâu?
  Bài viết hay nhất10
À cho mình hỏi sao admin không tạo thêm một cái nút Switch Editor Mode cho những bạn thích tiện lợi vậy? Có thể chỉnh hiệu ứng thẳng ra luôn không phải có mấy từ hiệu lệnh :v
  Bài viết hay nhất11
nhokpronho49 wrote:À cho mình hỏi sao admin không tạo thêm một cái nút Switch Editor Mode cho những bạn thích tiện lợi vậy? Có thể chỉnh hiệu ứng thẳng ra luôn không phải có mấy từ hiệu lệnh :v
Sẽ bổ sung chức năng này sau, vì số lượng người dùng ít nên mình thấy chưa cần thiết lắm.
  Bài viết hay nhất12
Bạn ơi, có cách nào dùng smile của forum, mà không cần dùng smile của face không vậy. Thank.
  Bài viết hay nhất13
markai30 wrote:Bạn ơi, có cách nào dùng smile của forum, mà không cần dùng smile của face không vậy. Thank.
[OldEditor] Thêm biểu tượng cảm xúc mặc định
  Bài viết hay nhất14
Anh ơi, giúp em với. Sao forum dùng code này lại bị như vậy nè
[OldEditor] Editor thuần BBcode AoPofGy

Mấy ô nhỏ bị hiện xuống phía dưới hết vậy anh. Giúp em với!
  Bài viết hay nhất15
Do tự sửa CSS bị lỗi rồi.
Gửi demo và acc test lên xem.
  Bài viết hay nhất16
Zzbaivong wrote:Do tự sửa CSS bị lỗi rồi.
Gửi demo và acc test lên xem.

Cám ơn anh đã nhắc nhở. Em đã sửa lại phần css thấy có phần này.

Code:
div.sys_top_menu {
min-height:31px;
position:relative;
z-index:100;
background:transparent url(http://i55.servimg.com/u/f55/18/74/61/08/tm_bg110.png) repeat-x scroll center top;
}

Xóa đi

Code:
position:relative;

là hết rồi. Cám ơn anh nhiều lắm.
  Bài viết hay nhất17
mình không vào được website pastebin.com/xbZJgdyC cả IE Chrome cũng không được. toàn báo lỗi gì ấy :(
  Bài viết hay nhất18
Mình vẫn vào bình thường, mở trình duyệt ở chế độ ẩn danh xem vào được không?
  Bài viết hay nhất19
vẫn không được. ở Chrome thì thấy biểu tượng mặt Mếu. Các trình duyệt khác thì báo ko vào được. Xóa cả file hosts trong drive/Etc ở ổ C cũng ko đc... lạ nhỉ. Hay là do thằng bkav
  Bài viết hay nhất20
Tắt nó đi là biết ngay :v
  Bài viết hay nhất21
hehe.. thôi đê hôm nào vào sau vậy, chắc wifi nên bị chậm... mà tắt đi thì nói làm gì 8)
  Bài viết hay nhất22
How to add this in Phpbb3?
  Bài viết hay nhất23
sivastar wrote:How to add this in Phpbb3?
Phpbb3, phpbb2 & Invision can't use OldEditor.
  Bài viết hay nhất24
Zzbaivong wrote:
sivastar wrote:How to add this in Phpbb3?
Phpbb3, phpbb2 & Invision can't use OldEditor.

Thank you bro.
  Bài viết hay nhất25
admin có thể update lên bản có thể up file pdf được không ạ !
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum