[OldEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang viết bài

  Bài viết hay nhất1
Thử tưởng tượng khi bạn đang viết bài, rồi mở tab khác nghe nhạc. Một lúc sau bạn quên mất việc gửi bài, và đóng trình duyệt, thế là bài viết của bạn đã tan theo mây khói. Code này sẽ làm xuất hiện một cảnh báo trên trình duyệt nếu bạn lỡ tay refresh, đóng tab... khi chưa gửi bài.

[OldEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang viết bài 02-06-10
Cảnh báo trên trình duyệt Chrome

[OldEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang viết bài 02-06-11
Cảnh báo trên trình duyệt Firefox

Hướng dẫn:
ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> [OldEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang viết bài AjouterCreate a new javascript

Title * : Cảnh báo khi đóng trình duyệt
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
$(function () {
   var oldmess = $("#text_editor_textarea").val();
   $(window).on("beforeunload", function () {
      var newmess = $("#text_editor_textarea").val();
      if (newmess.length >= 3 && newmess != oldmess) return "Bài viết của bạn chưa được lưu."
   });
   $("form[name='post']").submit(function () {
      $(window).off("beforeunload")
   });
});

Zzbaivong
  Bài viết hay nhất2
Tem hàng ngon :v
  Bài viết hay nhất3
Chèn link js lẫn chèn code thẳng vào posting nhưng vẫn không được. (đang dùng cách chèn thẳng code vào posting nhưng F5 vẫn ngon lành, không thấy có cái bảng thông báo nào hiện ra cả)
  Bài viết hay nhất4
Chỉ khi nội dung lớn hơn 3 ký tự và khác với nội dung ban đầu mới hiện thông báo.
Đừng nhầm với phiên bản SCEditor
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum