[SCEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang gửi bài

  Bài viết hay nhất1

Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang gửi bài trên SCEditor


Giới thiệu

Thử tưởng tượng khi bạn đang viết bài, rồi mở tab khác nghe nhạc. Một lúc sau bạn quên mất việc gửi bài, và đóng trình duyệt, thế là bài viết của bạn đã tan theo mây khói. Code này sẽ làm xuất hiện một cảnh báo trên trình duyệt nếu bạn lỡ tay refresh, đóng tab... khi chưa gửi bài.


Demo

[SCEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang gửi bài 02-06-10
Cảnh báo trên trình duyệt Chrome

[SCEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang gửi bài 02-06-11
Cảnh báo trên trình duyệt Firefox


Hướng dẫn

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> [SCEditor] Cảnh báo khi đóng trình duyệt trong lúc đang gửi bài AjouterCreate a new javascript

Title * : Cảnh báo khi đóng trình duyệt
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
$(function() {
    $(function() {
        if ($.sceditor) {
            var $win = $(window),
                $editor = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance"),
                firstVal = $editor.val();
            $win.on("beforeunload", function() {
                if ($editor.val() !== firstVal) return "Bài viết của bạn chưa được lưu."
            });
            $("form[name='post']").on("submit", function() {
                $win.off("beforeunload");
            });
        }
    });
});


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
You cannot reply to topics in this forum