[Hỏi đáp] Cách sử dụng WebStorage và Cookie

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là méo muốn làm khung facebook như sau:
Code:
<div class="facehead">FCAmusement trên Facebook</div>
<div class="facebox">
   <iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvequancafetinhban&amp;width=300px&amp;height=258&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=true&amp;header=false&amp;stream=false&amp;show_border=false" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:300pxpx; height:258px;" allowTransparency="true"></iframe>
</div>
Cùng với js khi click vào .facehead thì cả hai thẻ div sẻ lùi bottom đi một số px nhất định

Nhưng méo không biết dùng WS với Cookie nên click cho nó ẩn xong, f5 hay qua trang nó lại hiện
Mà đọc ở W3S với vốn kiến thức hạn hẹp lại chẳng hiểu gì hết :'(

Mong được giúp đỡ :(
  Bài viết hay nhất2
Có thể? https://devs.forumvi.com/t252-tip-su-dung-cookie-trong-forumotion
  Bài viết hay nhất3
Được cái cookie rồi :v ok Shir còn WebStorage nữa :3
  Bài viết hay nhất4
WebStorage chỉ dùng khi cần chứa lượng thông tin lớn thôi, thường là để chứa dữ liệu, còn để lưu các thao tác thì nên dùng cookie.
https://www.ibm.com/developerworks/vn/library/opensource/2013Q1/wa-offlinehtml/
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum