Nhờ giúp đỡ cách sử dụng cookie để đổi màu skin

  Bài viết hay nhất1
Hiện tại mình muốn làm nút chuyển skin từ dạng mặc định sang dạng dark theme bằng cách addclass vào body, nhưng vẫn chưa biết sử dụng cookies, chỉ add được chứ không remove được. Nhờ các cao nhân giúp đỡ mình với ạ. Đây là code mình đang sử dụng:
Code:
$(document).ready(function() {
   if (my_getcookie("changetheme") == "ok") {
       $("body").addClass("darktheme");
   }
   $(".darktheme").click(function() {
       $("body").addClass("darktheme");
       my_setcookie("darktheme", "ok", true);
   });
   $(".lighttheme").click(function() {
       $("body").removeClass("darktheme");
       my_setcookie("lighttheme", "ok", true);
   });
});
You cannot reply to topics in this forum