Hỏi đáp - cách load lấy dữ liệu trang html khác mà chỉ lấy phần class bằng attr href

  Bài viết hay nhất1
Mình trình bày sẵn lun ạ mình có đoạn code như sau
<a id="idload" href="/h1-"></a>
và script để load
$('#idload').load($(this).attr('href') );
nhưng mình k mún load lấy link hết cả trang chỉ mún lấy 1 phần tử nào đó thôi ai giúp mình với
  Bài viết hay nhất2
http://api.jquery.com/load/
  Bài viết hay nhất3
cái đó thì không nói gì rồi
mình mún dùng đoạn code trên để lấy id phần tử lun
$('#idload').load($(this).attr('href') );
  Bài viết hay nhất4
Người ta đưa cái link thì vào mà đọc đi, có hết trong đó rồi Hỏi đáp - cách load lấy dữ liệu trang html khác mà chỉ lấy phần class bằng attr href 1f612
  Bài viết hay nhất5

Zzbaivong wrote:Người ta đưa cái link thì vào mà đọc đi, có hết trong đó rồi  Hỏi đáp - cách load lấy dữ liệu trang html khác mà chỉ lấy phần class bằng attr href 1f612
k phải ý mình mún lấy phần tử từ attr('href') lun khỏi phải dùng nguyên link ra
  Bài viết hay nhất6
Chưa hiểu cho lắm huhu :)))
  Bài viết hay nhất7
Đã đọc phần Loading Page Fragments trong đó chưa?
Code:
$( "#result" ).load( "ajax/test.html #container" );
  Bài viết hay nhất8
Có phải ý bạn là get attr href của 1 phần tử rồi sau đó là load 1 phần tử trong cái link bạn đã get attr đúng ko ?
  Bài viết hay nhất9

trandangduat wrote:Có phải ý bạn là get attr href  của 1 phần tử rồi sau đó là load 1 phần tử trong cái link bạn đã get attr đúng ko ?
Đúng rồi đó bạn


Zzbaivong wrote:Đã đọc phần Loading Page Fragments trong đó chưa?
Code:
$( "#result" ).load( "ajax/test.html #container" );
ad hiểu sai ý rồi nghĩ là mình load không cần để link trực tiếp vào đoạn script đó mà dùng attr href ấy để lấy class phần tử của nó
  Bài viết hay nhất10
Thì nó đó, tự ráp vào đi chứ Hỏi đáp - cách load lấy dữ liệu trang html khác mà chỉ lấy phần class bằng attr href 1f612
  Bài viết hay nhất11
You cannot reply to topics in this forum