[Hỏi đáp] Load cmt trong 1 bài viết vào trang html

  Bài viết hay nhất1
Như cái tiêu đề - e muốn load số cmt trong 1 bài viết vào 1 trang html và tự động cập nhật cho các bài còn lại (home page load bài ấy mà), và đương nhiên là cái html này k xài head và footer của diễn đàn
-hết-
  Bài viết hay nhất2
Không nên làm.
  Bài viết hay nhất3
hỏi thì hỏi cái này nhưng nhìn để bắt chước làm cái khác - tl 1 cái mất hứng luôn -_-
tks huynh
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum