[jQ plugin] GoogleURLShortener - Rút gọn liên kết sử dụng Google URL Shortener API

  Bài viết hay nhất1
jQ plugin: GoogleURLShortener Ver 0.1
Tác giả: Zzbaivong


Chức năng: Rút gọn hoặc Kiểm tra liên kết sử dụng Google URL Shortener API


Cài đặt: Xem thông tin và cập nhật mới nhất tại: https://github.com/baivong/GoogleURLShortener

Code:
<!-- Thư viện jQuery 1.2.0+ -->
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<!-- replaceText plugin -->
<script type="text/javascript" src="./googleurlshortener.min.js"></script>


Cách dùng:

Code:
$.GoogleURLShortener({
   key: null,
   mode: "auto",
   url: null,
   success: function (url, response) {},
   error: function (message, response) {}
});
Trong đó:
 • key: API key - khóa này không bắt buộc - dùng để quản lý ứng dụng.
 • mode: Chuyển đổi chế độ sử dụng long|short|auto
  • long: Tạo URL rút gọn
  • short: Lấy URL gốc
  • auto: Tự động chọn chế độ theo URL nhập vào

 • url: URL sẽ được rút gọn hoặc kiểm tra, nhập tương ứng với thông số mode.
 • success: Xử lý khi hoàn thành
 • error: Xử lý nếu xảy ra lỗi


Hướng dẫn đăng ký API key:


Ví dụ cách sử dụng với thông số cơ bản

HTML
Code:
<form action="javascript:;">
   <input type="url" value="" placeholder="Nhập URL vào đây" required />
   <p style="color:red">Kết quả</p>
   <button>Click</button>
</form>
Javascript
Code:
$("button").click(function () {
   $.GoogleURLShortener({
      url: $("input").val(),
      success: function (url, response) {
         $("p").text(url);
      },
      error: function (message, response) {
         $("p").text(message);
      }
   });
});

http://jsfiddle.net/baivong/LZyr9/embedded/result%2Ccss%2Chtml%2Cjs/


Zzbaivong
  Bài viết hay nhất2
Like cái một luôn \(>w<)/

Ngoài lề xíu: nút vote hỏng rồi huynh
  Bài viết hay nhất3
Sài tốt mà :v
  Bài viết hay nhất4
Mình đăng kí xong rồi nhưng bác cho hỏi làm sao để tạo 1 button và chèn vào OldEditor thế..Tks
  Bài viết hay nhất5
Tưởng ko ai sài OldEditor chứ :P
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum