[Tips] Bắt người dùng sử dụng javascript

  Bài viết hay nhất1
Code:
<noscript> <meta http-equiv="refresh" content="0;url=URL"> </noscript>
PunBB và phpBB2: Cho đoạn code trên vào trước thẻ </head> trong overall_header. Thay URL bằng trang cần chuyển (cách bên dưới có thể sử dụng được cho punBB và phpBB2)
phpBB3 và Invision: Vào widget, tắt chế độ wysiwyg, cho đoạn code trên vào, đặt rights chỉ có moderators, members và guests xem. Thay URL bằng trang cần chuyển
  Bài viết hay nhất2
Có thêm mẫu trang HTML nữa thì ngon :3
  Bài viết hay nhất3
Này thì mẫu: http://jwiki.forumvi.com/h2-
Code:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<style>
.oops {
    border-radius: 100%;
    position: absolute;
    top: 16%;
    left: -0px;
    width: 300px;
    height: 300px;
    background: #000;
}
.oops2 {
    width: 200px;
    height: 200px;
    background: #fff;
    border-radius: 100%;
    margin-top: 50px;
    margin-left: 50px;
}
.oops2:before {
    color: #000;
    font-weight: bold;
    content: "!";
    font-size: 175px;
    margin-left: 70px;
}
body{background:#000;overflow:hidden!important;height:100%}
.warn{height:200px;width:100%;background:#fff;color:#000;font-weight:bold;margin-top:15%;margin-bottom:10%}
.text{font-size:70px;line-height:100px;font-family:sans-serif;margin-left:300px;}
.text2{font-size:30px;font-family:sans-serif;margin-left:300px}
.nothing{width:200px;height:100%;position:absolute;background:#fff;top:0px;left:50px;}</style>
</head>
<body>
<div class="warn"><center><div class="text">Bật javascript lên đi~</div><br/>
<div class="text2">Hãy bật javascript để có thể xem tiếp diễn đàn</div></center></div><div class="nothing"></div><div class="oops"><div class="oops2"></div></div></body>
</html>
Chỉnh lại các thông số margin, top, left cho phù hợp với forum
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum