Link hiện theo tiêu đề bài viết

  Bài viết hay nhất1
Link hiện theo tiêu đề bài viết Faq10


Cho mình hỏi làm sao cho link hiện được thế này? Sao bên mình toàn hiện c1-category hoặc t2-topic...

Thank you!
  Bài viết hay nhất2
Đây nhé : https://devs.forumvi.com/t13-tuts-viet-hoa-url
Lần sau tra trước khi hỏi :)
  Bài viết hay nhất3
Cài đặt ngôn ngữ mặc định của diễn đàn thành Tiếng Anh.

ACP >> General >> Forum > Configuration:
Default Language : English
  Bài viết hay nhất4
Thank you!

Tại vì mình không biết gọi là gì, có tìm rồi mà không thấy đó chứ :)
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum