[Hỏi đáp] Cách hiện tiêu đề lên url trang web

  Bài viết hay nhất1
Mình vào nhiều forum thấy các trang url của nó có kèm theo tiêu đề  lên url mà h mình muốn làm như thế với forum của mình thì làm như thế nào ạ :(
Ví dụ :

Code:
http://devs.forumvi.com/t81
( url của forum mình thì ngắn như thế đấy nhìn sao sao í )

h mình muốn chuyển nó thành như này nhưng không biết làm sao cả :(

Code:
http://devs.forumvi.com/t81-tuts-thong-ke-bai-viet-5-cot

Mong admin và các bạn ai biết giúp mình với.
  Bài viết hay nhất2
[TUTs] Việt hóa URL
  Bài viết hay nhất3
Bỏ code sau vào phần Javascript codes management > chọn In the topics

Code:
//<![CDATA[
        $(function(){
            history.pushState({}, '',location.pathname.slice(0, location.pathname.search("-")+1)  + $('title').text().replace(/ /g,"-").replace(/á/gi,"a").replace(/à/gi,"a").replace(/ả/gi,"a").replace(/ã/gi,"a").replace(/ạ/gi,"a").replace(/ă/gi,"a").replace(/ắ/gi,"a").replace(/ằ/gi,"a").replace(/ẳ/gi,"a").replace(/ẵ/gi,"a").replace(/ặ/gi,"a").replace(/â/gi,"a").replace(/ấ/gi,"a").replace(/ầ/gi,"a").replace(/ẩ/gi,"a").replace(/ẫ/gi,"a").replace(/ậ/gi,"a").replace(/é/gi,"e").replace(/è/gi,"e").replace(/ẻ/gi,"e").replace(/ẽ/gi,"e").replace(/ẹ/gi,"e").replace(/ê/gi,"e").replace(/ế/gi,"e").replace(/ề/gi,"e").replace(/ể/gi,"e").replace(/ễ/gi,"e").replace(/ệ/gi,"e").replace(/í/gi,"i").replace(/ì/gi,"i").replace(/ỉ/gi,"i").replace(/ĩ/gi,"i").replace(/ị/gi,"i").replace(/ú/gi,"u").replace(/ù/gi,"u").replace(/ủ/gi,"u").replace(/ũ/gi,"u").replace(/ụ/gi,"u").replace(/ư/gi,"u").replace(/ứ/gi,"u").replace(/ừ/gi,"u").replace(/ử/gi,"u").replace(/ữ/gi,"u").replace(/ự/gi,"u").replace(/ó/gi,"o").replace(/ò/gi,"o").replace(/ỏ/gi,"o").replace(/õ/gi,"o").replace(/ọ/gi,"o").replace(/ô/gi,"o").replace(/ố/gi,"o").replace(/ồ/gi,"o").replace(/ổ/gi,"o").replace(/ỗ/gi,"o").replace(/ộ/gi,"o").replace(/ơ/gi,"o").replace(/ớ/gi,"o").replace(/ờ/gi,"o").replace(/ở/gi,"o").replace(/ỡ/gi,"o").replace(/ợ/gi,"o").replace(/ý/gi,"y").replace(/ỳ/gi,"y").replace(/ỷ/gi,"y").replace(/ỹ/gi,"y").replace(/ỵ/gi,"y").replace(/[^A-z-0-9]/g,"").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("[","").replace("]","").replace("]","").replace("]","").replace("]","").replace("]","").replace("]","").replace("]","") + location.hash);
        });
//]]>
  Bài viết hay nhất4
thank mọi người nha ^^
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum