[Hỏi đáp] Thanh menu ẩn hiện khi cuộn trang

  Bài viết hay nhất1
Hỏi: xin đoạn js hoặc css khi kéo lên kéo xuống nó trượt trượt ấy

Đáp: https://devs.forumvi.com/t233-hoi-dap-thanh-keo-an-hien-pun-navlinks-cua-devs?showpost=p1396
  Bài viết hay nhất2
CSS:
Code:
.container_IE{padding-top:47px}
#pun-intro{position:relative;border-bottom:0;display:none}
#pun-visit{margin-top:20px;border-color:#F3F3F3}
#pun-head{background:#333;position:fixed;width:100%;top:0;z-index:777;-webkit-transition:all .6s ease;-moz-transition:all .6s ease;-o-transition:all .6s ease;transition:all .6s ease;left: 0;}
#pun-head #pun-navlinks{background-color:inherit;border:0 none;padding:0;width: 98%;margin: 0 auto;}
#pun-navlinks li{display:block;float:left;min-width:47px;height:47px}
#pun-navlinks li > a{display:block;color:#FFF;font-weight:700;height:47px;line-height:47px;margin:0;padding:0 .7em}
#pun-navlinks li:hover > a,#pun-navlinks li > a.active{background-color:#359BED}
#pun-navlinks a:active,#pun-navlinks a:focus,#pun-navlinks a:hover{text-decoration:none}
#pun-navlinks img{display:none}

JS:
Code:
$(function () {
   var b = $(window).scrollTop();
   $(window).scroll(function () {
      var c = b - $(window).scrollTop(),
         a = $("#pun-head");
      b = $(window).scrollTop();
      70 < b ? 0 > c ? (parseInt(a.css("top")), a.css("top", "-" + a.height() + "px")) : 0 < c && a.css("top", 0) : a.css("top", 0)
   })
});
Chú ý: Số 70 ở dòng 7 là khoảng cách tính từ mép trên của trình duyệt (đơn vị: px) để thanh navlinks bắt đầu ẩn khi cuộn xuống.
  Bài viết hay nhất3
Chỉ lấy cái trượt lên trượt xuống dùng cho code này
Code:
div#fixadent {display:inline-block;height:0px;overflow:hidden}.fixed {background-color:#f4f4f4;margin-bottom:-5px;padding:8px 6px;border:1px solid #d4d4d4;width:760px;height:20px!important;overflow: visible!important;display:inline-block!important;position:fixed;top:37px;z-index:99;margin-right:0}

Code:
   var fixadent = $("#fixadent"), pos = fixadent.offset();
   $(window).scroll(function() {
      if($(this).scrollTop() > (pos.top + 0) && $(this).scrollTop() < 15000 && fixadent.css('position') == 'static') { fixadent.addClass('fixed');  }
      else if($(this).scrollTop() <= pos.top && fixadent.hasClass('fixed')){ fixadent.removeClass('fixed'); }
   });
  Bài viết hay nhất4
Phần js - dòng 5, thay #pun-head bằng #fixadent xem sao.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum