JS cuộn trang theo hashtag

  Bài viết hay nhất1
Mình thấy trong #đầu tiên của mỗi topic mục Hỏi đáp của Devs không biết là máy hay người đưa link đến fần đáp.
Ví zụ: Topic https://devs.forumvi.com/t456-hoi-ap-viet-hoa-dong-chu-ang-ki-e-thay-uoc-link#2839
Được zẫn: Đáphttps://devs.forumvi.com/t456-hoi-dap-viet-hoa-dong-chu-dang-ki-de-thay-duoc-link?showpost=p2839

Mình có một ý tưởng là dùng javascrip để zò tìm hashtag (#) trong trang. Khi đó, người zùng hay quản trị chỉ cần gõ #{+số-thứ-tự-class-cần-zẫn-đến} thì lập tức sẽ được thay thế bằng một siêu liên kết để khi click vào thì không fải load lại trang mà trực tiếp kéo đến đíx luôn.

Cảm ơn đã zõi đọc!
You cannot reply to topics in this forum