[Hỏi đáp] Thêm hashtag vào topic_list_box

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là em đang design cái topic_list_box nhưng lại có khoảng trống ở giữa :
[Hỏi đáp] Thêm hashtag vào topic_list_box Sss10

Vậy nên em muốn add thêm code tags của bài viết vào đó như thế này :
[Hỏi đáp] Thêm hashtag vào topic_list_box Sss11

Thanks rất nhiều ạ .
  Bài viết hay nhất2
up :

[Hỏi đáp] Thêm hashtag vào topic_list_box 1410627211491
  Bài viết hay nhất3
Đơn giản là không thể nhé. Trừ khi dùng topic_blog_box còn họa may.
  Bài viết hay nhất4
Mod xóa bài dùm , em đổi topic_list_box òi :D
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum