[Đóng góp] Thanh nav cùi zách

  Bài viết hay nhất1

Demo


http://testduat.forumvi.com/

[Đóng góp] Thanh nav cùi zách Thnaha10

Tích góp từ


Thứ 1 : http://web360plus.com/html-css/cach-tao-menu-da-cap-bang-html-va-css-trong-hoc-lap-trinh-thiet-ke-website-165.html

Thứ 2 : Cái khung login của skin Chinh phục

Thứ 3 : https://devs.forumvi.com/t620-tips-huong-dan-su-dung-font-awesome

P/s : Nhớ rằng forum phải được cài đặt font-awesome[/b]
Sửa lại các thông số phù hợp với forum

Cách làm


Vào CSS thêm :

Code:
/*Thanh nav*/
.main_menu li{list-style:none}
.main_menu a{text-decoration:none;color:#FFF!important;font-size:14px}
.clear{clear:both}
.main_menu{background:#00A69B;margin-top:30px;position:fixed;z-index:999;width:71.15%;top:-30px;box-shadow:0 1px 1px #DDD;left:195px}
.main_menu i{margin-right:2px;font-size:15px}
.forum-active i{font-size:17px}
.main_menu>ul>li{float:left;padding:11px 27px;position:relative;border-right:1px dotted #E7E7E7}
.main_menu>ul>li>ul{display:none;position:absolute;background:#00A69B;top:40px;width:198px;left:0;box-shadow:0 1px 1px #DDD}
.main_menu>ul>li:hover ul{display:block}
.main_menu ul li:hover{background:rgba(0,139,139,0.39);transition:all 0.25s}
.main_menu>ul>li>ul>li{padding:10px 10px}
.main_menu>ul>li>ul>li{border-bottom:1px dotted #ACACAC}
.main_menu li:nth-child(1){background:rgba(0,139,139,0.39)}
.khunglogin input[type="password"],.CPlogin input[type="text"],inputusername{margin-top:5px;width:92%;margin-right:2px;padding:7px;border:1px solid #DDD}
.khunglogin{position:absolute;background:white;padding:10px;border:1px solid #DDD;border-top:0;display:none;margin-top:11.5px;padding:8px;position:absolute;width:210px;right:162px;top:26px}
.khunglogin:hover,.btndn:hover+.khunglogin{display:block}
.khunglogin input[type="text"]{padding:7px!Important;border:1px solid #DDD;width:193px}
.avatar img{text-align:center!Important;width:100px;position:relative;right:-35px;padding:2px;border:1px solid #DDD;background:white}
.avatar{background:transparent;border:none}

Vào overall_header add code :

HTML:

Chú ý:
  Bài viết hay nhất2
Đã cập nhật thêm avatar vào Lý lịch
You cannot reply to topics in this forum