[Đóng góp] Thanh nav đơn giản

  Bài viết hay nhất1
Thanh nav khá nhẹ và ngắn nhé, ai thích thì xài, có gì thì chỉnh thông số theo ý thích của mình

Demo:

[Đóng góp] Thanh nav đơn giản Untitl11

Khi rê chuột vào:

[Đóng góp] Thanh nav đơn giản Untitl12

ACP->HTML & JAVASCRIPT ->Javascript codes management

Title * : Tùy thích
Menu Placement : In all the pages

Code:
document.write('<style type="text/css">#menu,#menu a{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;padding:3px}#menu,#menu #bar,#menu a,#menu a:hover{font-weight:700}#menu{position:fixed;top:70px;left:-192px;width:210px;height:450px;font-size:14px;color:#09f;overflow:hidden;border:1px solid #09f;background:#fff}#menu:hover{left:0}#menu a{font-size:12px;line-height:20px;color:#09f;font-style:normal;text-decoration:none}#menu a:hover{color:#09f}#menu #bar{position:absolute;top:0;right:0;width:25px;padding:2px;text-align:center;height:460px;font-size:12px;background:#09f;border-left:1px solid #09f;color:#fff}#menu hr{border:5px solid #fff;border-left:0;color:#09f;height:1px;text-align:center;width:100%;background:#000;}</style>');
$(function() {
  document.body.insertAdjacentHTML('beforeEnd', '<div id="menu">
<div id="bar"><br><br><br><br><br><br>T<br>R<br>U<br>Y<br><br><br>C<br>Ậ<br>P<br><br><br>N<br>H<br>A<br>N<br>H</div>
<a rel="nofollow" href="/">Trang chủ</a><br>
<a rel="nofollow" href="/memberlist">Thành viên </a><br>
<hr><span style="color:#0d7cc9">DIỄN&nbsp; ĐÀN</span>
<br>
<a rel="nofollow" href="/search">Tìm kiếm</a><br>
<a rel="nofollow" href="/faq">Trợ&nbsp; giúp</a><br>
<hr><span style="color:#0d7cc9">ỨNG&nbsp; DỤNG</span>
<br>
<a rel="nofollow" href="/#">Game</a><br>
<a rel="nofollow" href="/#">Up ảnh</a><br>
</div>');
});
You cannot reply to topics in this forum