[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion

  Bài viết hay nhất1

jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion


Chức năng


 1. Tải ảnh không giảm chất lượng nhờ dùng host ImgUr.
 2. Ảnh sau khi tải lên được cập nhật trực tiếp vào khung soạn thảo.
 3. Không sử dụng PHP, chỉ dùng HTML5 và javascript, CSS để định dạng.
 4. Sử dụng dễ dàng 7 định dạng BBcode mặc định, hoặc có thể tùy biến dữ liệu với 7 định dạng link.
 5. Có thể xóa ảnh, và loại bỏ dữ liệu trong khung soạn thảo dễ dàng.
 6. Dễ dàng chuyển đổi 2 phương pháp tải ảnh thông dụng từ máy tính và từ liên kết.
 7. Kiểm soát định dàng, các ảnh trùng lặp và giới hạn 10 ảnh tối đa mỗi lượt, giúp tiết kiệm băng thông (vì mỗi app đăng ký trên ImgUr bị giới hạn).
 8. Giao diện hiện đại với đầy đủ thông tin tiến trình tải ảnh cơ bản.


Demo

[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion ELFj3Jr

[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion FJ2mn5s


Hướng dẫn


Bước 1

Đăng ký Client ID tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient

 • Application name: Đặt tên app tùy ý
 • Authorization type: Chọn dòng thứ 2 hoặc 3
 • Authorization callback URL: /
 • Application website: Tên miền của diễn đàn bạn
 • Email: Điền email của bạn
 • Description: Ghi chú cho app

Hướng dẫn bằng ảnh:

Sau khi đăng ký app thành công, ghi lại Client ID.

Bước 2

Nâng cấp thư viện jQuery

ACP >> Display >> Templates >> QLTT >> overall_header
Tìm:
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
Thay bằng:
Code:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>


Bước 3

Cài đặt jQuery plugin zzImgUr vào diễn đàn

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:
Code:
/*
 * jQuery plugin zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong
 * http://www.devs.cf/
 */
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(http://i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px!important}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0!important}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 11px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

Bước 4

Tạo file javascript

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
Title * : jQuery plugin zzImgUr ver 1.6
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
/*!
 * jQuery plugin zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong
 * http://www.devs.cf/
 */
(function ($) {
$.fn.zzImgUr=function(x){var d=$.extend({cliendID:"",mode:"file",format:"o,",css:{width:"100%"},max:10,loading:"./source/images/loading.gif",lang:{noID:"\u1ee8ng d\u1ee5ng ch\u01b0a \u0111\u0103ng k\u00fd",addImage:"Ch\u1ecdn \u1ea3nh",addURL:"Th\u00eam URL",reset:"L\u00e0m m\u1edbi",upload:"T\u1ea3i l\u00ean",choose:"\u0110\u00e3 ch\u1ecdn",waitConnect:"\u0110ang k\u1ebft n\u1ed1i...",waitUpload:"\u0110ang t\u1ea3i l\u00ean...",noteURL:"Nh\u1eadp URL \u1ea3nh v\u00e0o \u0111\u00e2y:",errContact:'<a href="http://www.devs.cf/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831" rel="nofollow" target="_blank">Nh\u1ea5n v\u00e0o \u0111\u00e2y</a> \u0111\u1ec3 b\u00e1o l\u1ed7i.',
errURL:"URL kh\u00f4ng truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c.",errSize:"URL l\u1ed7i ho\u1eb7c k\u00edch th\u01b0\u1edbc qu\u00e1 nh\u1ecf.",errRepeat:"URL kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7 ho\u1eb7c \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng."},success:function(d,b){},input:function(d){d.click(function(){this.select()})},remove:function(d,b){}},x);return this.each(function(x,b){function e(a){return'<img class="imgur_Zzbv-icon'+a+'" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" height="16" width="16" alt="'+
a+'" />'}function y(){2<z&&$(".imgur_Zzbv-li",b).data("height",34*z).hover(function(){var a=$(this);if($(".imgur_Zzbv-progress",a).length)return!1;a.height(a.data("height"))},function(){$(this).height(68)})}function J(a,c){$(c).css({"background-image":"url("+d.loading+")","background-position":"0 0"});var b=$(c).closest(".imgur_Zzbv-li");$.ajax({url:"https://api.imgur.com/3/image/"+a,headers:{Authorization:"Client-ID "+d.cliendID},type:"DELETE",success:function(a){var b=[];$.each($(".imgur_Zzbv-input",
$(c).parent()),function(a,c){b.push(c.value)});d.remove(b[0],b);$(c).closest(".imgur_Zzbv-li").remove();A();"0"==B.text()&&k.click()},error:function(a){C(b,a)}})}function K(a){var c=new FileReader,l=new Image;c.readAsDataURL(a);c.onload=function(c){l.src=c.target.result;l.onerror=function(){return!1};l.onload=function(){var c=this.src;if(!$(".imgur_Zzbv-image img[src='"+c+"']",b).length){var g=this.width,l=this.height,f=a.name,m=Math.ceil(a.size/1024)+"Kb";h.append('<div class="imgur_Zzbv-li"><div class="imgur_Zzbv-image"><img src="'+
c+'" /></div><div class="imgur_Zzbv-info"><a class="imgur_Zzbv-remove" href="#">Delete</a><div class="imgur_Zzbv-tip">'+e("Complete")+" "+d.lang.choose+'</div><div class="imgur_Zzbv-wrap-progress"><div class="imgur_Zzbv-progress"></div></div><div>'+f+"</div><small><strong>"+g+"x"+l+"</strong> <em>("+m+")</em></small></div></div>");y();$(".imgur_Zzbv-progress",b).length>s&&$(".imgur_Zzbv-li:gt("+(s-1)+")",b).remove();t.text($(".imgur_Zzbv-progress",b).length)}w()}}}function D(a,c,l){var g=$(".imgur_Zzbv-li",
b).eq(a);$(".imgur_Zzbv-tip",g).html('<img src="'+d.loading+'" alt="loading..." /> <span>'+d.lang.waitConnect+"</span>");$.ajax({url:"https://api.imgur.com/3/image",xhr:function(){var a=new window.XMLHttpRequest;a.upload.addEventListener("progress",function(a){a.lengthComputable&&(a=a.loaded/a.total*100+"%",$(".imgur_Zzbv-tip span",g).text(d.lang.waitUpload),$(".imgur_Zzbv-progress",g).animate({width:a}))},!1);return a},method:"POST",headers:{Authorization:"Client-ID "+d.cliendID},data:{image:c,type:l},
success:function(a){$(".imgur_Zzbv-info",g).html(L(a,d.format.split(",")));d.input($(".imgur_Zzbv-input",g));E();g.addClass("imgur_Zzbv-success");setTimeout(function(){g.removeClass("imgur_Zzbv-success")},300);n.html(e("Complete"))},error:function(a){n.html(e("Error"));C(g,a);E()}})}function E(){A();0===$(".imgur_Zzbv-progress",b).length&&k.fadeIn()}function A(){B.text($(".imgur_Zzbv-delete",b).length)}function C(a,c){$(".imgur_Zzbv-info",a).html('<div class=".imgur_Zzbv-dl"><div class=".imgur_Zzbv-dt"></div><div class=".imgur_Zzbv-dd" style="margin-left: 0!important; color: red">'+
c.statusText+'</div></div><div class=".imgur_Zzbv-dl"><div class=".imgur_Zzbv-dt"></div><div class=".imgur_Zzbv-dd" style="margin-left: 0!important">'+d.lang.errContact+"</div></div>")}function M(a,c){var b=a.data.link,d="IMG",e="URL";/o|s|b|t|m|l|h/.test(c)&&(d="img",e="url");return null===c||""===c?b:"o"===c?"["+d+"]"+b+"[/"+d+"]":"["+e+"="+b+"]["+d+"]http://i.imgur.com/"+a.data.id+c+"."+a.data.type.split("/")[1]+"[/"+d+"][/"+e+"]"}function N(a){var c="";switch(a){case "o":c="Original";break;case "s":c=
"Small Square";break;case "b":c="Big Square";break;case "t":c="Small Thumb";break;case "m":c="Medium Thumb";break;case "l":c="Large Thumb";break;case "h":c="Huge Thumb";break;case "c":c="Custom";break;default:c="Direct Link"}return c}function L(a,c){var b="",e=[],f="",h="";$.each(c,function(c,d){var m=d.match(/\{(o|s|b|t|m|l|h)\}/gi);if(null===m)f=d,h=M(a,d);else{var k=d;$.each(m,function(c,b){f=/o|s|b|t|m|l|h/.exec(b)[0];k=k.replace(b,"http://i.imgur.com/"+a.data.id+f+"."+a.data.type.split("/")[1])});
f="c";h=k}e.push(h);m='<a class="imgur_Zzbv-delete" data-delete="'+a.data.deletehash+'" href="#" target="_blank">Delete</a>';0!==c&&(m="");b+=m+'<div class="imgur_Zzbv-dl"><div class="imgur_Zzbv-dt">'+N(f)+':</div><div class="imgur_Zzbv-dd"><input type="text" class="imgur_Zzbv-input" value="'+h+'" readonly="readonly" /></div></div>'});d.success(e[0],e);return b}function w(){p.add(u).fadeIn()}function F(){$(".imgur_Zzbv-choose",b).replaceWith($(".imgur_Zzbv-choose",b).clone())}function G(){220>v.width()?
v.addClass("imgur_Zzbv-mini"):v.removeClass("imgur_Zzbv-mini")}var q='multiple="multiple"',s=d.max;1===s&&(q="");$(this,b).html('<div class="imgur_Zzbv"> <div class="imgur_Zzbv-control"> <div class="imgur_Zzbv-mode">'+e("Image")+'</div> <div class="imgur_Zzbv-status"> <img src="'+d.loading+'" alt="loading..." /> </div> <div class="imgur_Zzbv-upload-computer imgur_Zzbv-add"> '+e("Select")+' <div class="imgur_Zzbv-textSelect">'+d.lang.addImage+'</div> <input type="file" class="imgur_Zzbv-choose" '+
q+' /> </div> <div class="imgur_Zzbv-upload-URL imgur_Zzbv-add"> <div class="imgur_Zzbv-iconSelect"></div> <div class="imgur_Zzbv-textSelect">'+d.lang.addURL+'</div> </div> <div class="imgur_Zzbv-length"> <span class="imgur_Zzbv-complete">0</span> / <span class="imgur_Zzbv-selected">0</span> </div> <div class="imgur_Zzbv-button"> <div class="imgur_Zzbv-reset">'+e("Reset")+d.lang.reset+'</div> <div class="imgur_Zzbv-upload">'+e("Upload")+d.lang.upload+'</div> </div> <a class="imgur_Zzbv-devs-icon" target="_blank" href="http://www.devs.cf/"> '+
e("Devs")+' </a> </div> <div class="imgur_Zzbv-preview"> <div class="imgur_Zzbv-list"></div> </div> </div>');var v=$(".imgur_Zzbv",b),q=$(".imgur_Zzbv-control",b),f=$(".imgur_Zzbv-mode",b),n=$(".imgur_Zzbv-status",b),H=$(".imgur_Zzbv-upload-computer",b),r=$(".imgur_Zzbv-upload-URL",b),I=$(".imgur_Zzbv-add",b),u=$(".imgur_Zzbv-length",b),t=$(".imgur_Zzbv-selected",b),B=$(".imgur_Zzbv-complete",b),k=$(".imgur_Zzbv-reset",b),p=$(".imgur_Zzbv-upload",b),h=$(".imgur_Zzbv-list",b),z=d.format.split(",").length;
v.css(d.css);G();$(window).resize(function(){G()});if(!/[a-z0-9]{15}/.test(d.cliendID))return q.html('<div class="imgur_Zzbv-status" style="display: block;"> '+e("Error")+' </div><div style="text-align: center;">'+d.lang.noID+': <span style="color: red;">cliendID</span><a class="imgur_Zzbv-devs-icon" target="_blank" href="http://www.devs.cf/"> '+e("Devs")+" </a></div>"),!1;"url"==d.mode&&(f.addClass("imgur_Zzbv-zzURL"),I.toggle());q.on("change",".imgur_Zzbv-choose",function(a){if((a=this.files)&&
a[0])for(var c=0;c<a.length;c++)K(a[c],b,d)});p.click(function(){if(f.hasClass("imgur_Zzbv-zzURL")){$(".imgur_Zzbv-imageURL:not('.imgur_Zzbv-ok')",b).closest(".imgur_Zzbv-li").remove();t.text($(".imgur_Zzbv-imageURL",b).length);if(h.is(":empty"))return u.add(p).fadeOut(),!1;$(".imgur_Zzbv-imageURL",b).each(function(a){D(a,this.value,"URL")})}else $(".imgur_Zzbv-image img",b).each(function(a){D(a,this.src.replace(/data:image\/.+;base64\,/,""),"base64")});p.add(f).add(I).add(".imgur_Zzbv-remove",b).fadeOut();
n.fadeIn()});k.click(function(){f.hasClass("imgur_Zzbv-zzURL")?(r.show(),H.hide()):(r.hide(),H.show(),F());h.empty();$("span",u).text(0);n.html('<img src="'+d.loading+'" alt="loading..." />');k.add(p).add(n).add(u).fadeOut();f.fadeIn()});h.on("click",".imgur_Zzbv-delete",function(a){a.preventDefault();J($(this).data("delete"),this)});h.on("click",".imgur_Zzbv-remove",function(a){a.preventDefault();$(this).closest(".imgur_Zzbv-li").remove();a=$(".imgur_Zzbv-progress",b).length;t.text(a);"0"==a&&k.click();
f.hasClass("imgur_Zzbv-zzURL")?10>$(".imgur_Zzbv-imageURL",b).length&&r.fadeIn():F()});r.click(function(){h.prepend('<div class="imgur_Zzbv-li"><div class="imgur_Zzbv-image"></div><div class="imgur_Zzbv-info"><a class="imgur_Zzbv-remove" href="#">Delete</a><div class="imgur_Zzbv-tip">'+d.lang.noteURL+'</div><div class="imgur_Zzbv-wrap-progress"><div class="imgur_Zzbv-progress"></div></div><input class="imgur_Zzbv-imageURL" type="text" /></div></div>');y();w();t.text($(".imgur_Zzbv-progress",b).length);
$(".imgur_Zzbv-imageURL",b).length>=s&&r.hide()});h.on("input",".imgur_Zzbv-imageURL",function(){var a=this.value,c=$(this),f=c.prev().prev();if(/^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([[^\\s]\/]*)*\/?.+\.(jpg|png|gif|jpeg|bmp|apng|tiff|xcf)$/i.test(a)&&!$(".imgur_Zzbv-image img[src='"+a+"']",b).length){c.parent().prev().html('<img src="'+a+'" />');f.html(e("Complete")+" "+a.match(/\w+\.(jpg|png|gif|jpeg|bmp|apng|tiff|xcf)/i)[0]);c.addClass("imgur_Zzbv-ok");var g=c.parent().prev().find("img");
g.error(function(){f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+e("Error")+" "+d.lang.errURL+"</span>");c.removeClass("imgur_Zzbv-ok")});g.load(function(){1==g.width()&&1==g.height()&&(f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+e("Error")+" "+d.lang.errSize+"</span>"),c.removeClass("imgur_Zzbv-ok"))});w(b)}else null===a||""===a?(f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+e("Error")+" "+d.lang.noteURL+"</span>"),c.removeClass("imgur_Zzbv-ok"),c.parent().prev().empty()):(f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+
e("Error")+" "+d.lang.errRepeat+"</span>"),c.removeClass("imgur_Zzbv-ok"))});f.click(function(){f.toggleClass("imgur_Zzbv-zzURL").children("img").toggleClass("imgur_Zzbv-iconUrl");k.click()})})};
}(jQuery));
 
$(function () {
   $(function () {
      $(".sceditor-button-servimg").click(function () {
         if (!$(".imgur_Zzbv").length) {
            $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").zzImgUr({
               cliendID: "CLIEND-ID",
               loading: "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
               css: {
                  width: 400
               },
               success: function (img) {
                  $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img);
               },
               remove: function (img) {
                  $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val($("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val().replace(img, ""));
               }
            });
            $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").click(function () {
               setTimeout(function () {
                  $(this).show();
               }, 1);
            });
         }
      });
   });
});

Thay Client ID tạo ở Bước 1 vào vị trí đánh dấu CLIEND-ID trong code trên (dòng 33).

Xem hướng dẫn tùy chỉnh jQuery plugin zzImgUr tại: https://devs.forumvi.com/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
Tem :v Hàng ngon thế :3
  Bài viết hay nhất3
Dùng liền dùng liền :v

Kaz: mi bóc tem xong ta xé thư =))
  Bài viết hay nhất4
4rum e làm k được @@
  Bài viết hay nhất5
Trilogy wrote:4rum e làm k được @@
demo nick test
  Bài viết hay nhất6
nếu dùng old editor thì phải add cái này như thế nào ạ :3
The author of this message was banned from the forum - See the message
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất9
Gang wrote:ẤN vô link như chủ đưa mà ko thấy giống như trong ảnh hướng dẫn đăng ký
demo + nick test
Gang wrote:ko cần bết gì nhiều like lun....hàng ngon..
P/s: share đc qua CP ko ạ?
khi copy nhớ ghi rõ nguồn là https://devs.forumvi.com hoặc devs.forumvi.com người viết mod Zzbaivong (không được viết tắt kiểu Devs mà k ghi rõ địa chỉ)
anhoang_qn
  Bài viết hay nhất10
Copy ảnh không được
  Bài viết hay nhất11
phutu01 wrote:Copy ảnh không được
Ctrl + C
Right Click >> Copy

Nếu muốn click vào copy luôn thì cần cài thêm plugin zeroclipboard và chỉnh sửa hàm input.
  Bài viết hay nhất12
Ko biết ông test chưa , thực sự copy k đc :(
  Bài viết hay nhất13
Tui đang dùng đây, copy vô tư :v
  Bài viết hay nhất14
làm sao để mọi mem đều dùng được thế huynh chứ em làm là chỉ có mỗi em dùng được
  Bài viết hay nhất15
Rin wrote:làm sao để mọi mem đều dùng được thế huynh chứ em làm là chỉ có mỗi em dùng được
là mọi mem đều dùng được mà @@ ( có gì không ổn hả )
  Bài viết hay nhất16
add vào rùi mà mem vẫn ko dùng dc @@
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất18
Gang wrote:oạch tớ ấn vô cái link https://api.imgur.com/oauth2/addclient rồi vô đâu nữa ạ? vì khi ấn nó ko giống như ảnh này:
[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion AxWsC5q
P/s: mà cái dạng này lâu lâu là die à... Ko như servimg hay imageshack ở FM đâu!
vui lòng xem kĩ hướng dẫn, vào link đó, điền đủ thông tin như trong hình (điền lại theo như thông tin của bạn), sau đó nhấn submit (trường hợp này giống kiểu như đăng kí 1 acc trên host đó)
dường như up hình sau khi đăng kí acc thì hình ảnh sẽ k bị die cho đến khi mình xóa :)
*Hãy làm thử trước khi hỏi, vì nhở đâu mình đúng :)
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất20
Gang wrote:E hèm..
[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion VTh7mJ7
Bước 1: Đăng ký Client ID tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient
bạn đùa mình hả, bạn có đọc dòng đó không hay chỉ làm theo ảnh 1 cách mù quán, hãy đăng kí thì lúc đăng kí sẽ hiện :( (đừng cho mình biết là bạn không biết đăng kí nha :( )
  Bài viết hay nhất21
Gang wrote:ố ye thành công rồi^^

Vâng! Anh Tể không cần Spam nữa!
  Bài viết hay nhất22
Cập nhật chuyển host tinypic.
Xem thêm Sửa lỗi không đóng tinypic cho SCEditor.
  Bài viết hay nhất23
phutu01 wrote:Ko biết ông test chưa , thực sự copy k đc :(
Hôm nay chuyển qua firefox mới phát hiện là không copy được thật, lúc ông hỏi tui đang sài chrome.

Cách sửa lỗi
+ Dòng 5, xóa đoạn:
Code:
-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;
+ Xóa hết dòng 6:
Code:
.imgur_Zzbv input{-webkit-user-select:initial;-moz-user-select:initial;-ms-user-select:initial;user-select:initial}
  Bài viết hay nhất24
có ảnh hưởng gì đến việc copy ảnh trong OldEditor không?
  Bài viết hay nhất25
truongchun wrote:có ảnh hưởng gì đến việc copy ảnh trong OldEditor không?
OldEditor cũng gặp tình trạng tương tự, cũng đã sửa rồi.
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum