[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion


Chức năng


 1. Tải ảnh không giảm chất lượng nhờ dùng host ImgUr.
 2. Ảnh sau khi tải lên được cập nhật trực tiếp vào khung soạn thảo.
 3. Không sử dụng PHP, chỉ dùng HTML5 và javascript, CSS để định dạng.
 4. Sử dụng dễ dàng 7 định dạng BBcode mặc định, hoặc có thể tùy biến dữ liệu với 7 định dạng link.
 5. Có thể xóa ảnh, và loại bỏ dữ liệu trong khung soạn thảo dễ dàng.
 6. Dễ dàng chuyển đổi 2 phương pháp tải ảnh thông dụng từ máy tính và từ liên kết.
 7. Kiểm soát định dàng, các ảnh trùng lặp và giới hạn 10 ảnh tối đa mỗi lượt, giúp tiết kiệm băng thông (vì mỗi app đăng ký trên ImgUr bị giới hạn).
 8. Giao diện hiện đại với đầy đủ thông tin tiến trình tải ảnh cơ bản.


Demo

[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion - Page 2 ELFj3Jr

[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion - Page 2 FJ2mn5s


Hướng dẫn


Bước 1

Đăng ký Client ID tại https://api.imgur.com/oauth2/addclient

 • Application name: Đặt tên app tùy ý
 • Authorization type: Chọn dòng thứ 2 hoặc 3
 • Authorization callback URL: /
 • Application website: Tên miền của diễn đàn bạn
 • Email: Điền email của bạn
 • Description: Ghi chú cho app

Hướng dẫn bằng ảnh:

Sau khi đăng ký app thành công, ghi lại Client ID.

Bước 2

Nâng cấp thư viện jQuery

ACP >> Display >> Templates >> QLTT >> overall_header
Tìm:
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
Thay bằng:
Code:
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>


Bước 3

Cài đặt jQuery plugin zzImgUr vào diễn đàn

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet:
Code:
/*
 * jQuery plugin zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong
 * http://www.devs.cf/
 */
.imgur_Zzbv,.imgur_Zzbv *{box-sizing:content-box;-moz-boxsizing:content-box;-webkit-box-sizing:content-box;margin:0;padding:0}
.imgur_Zzbv{border:1px solid #333;background:#FFF;height:auto}
.imgur_Zzbv-iconError,.imgur_Zzbv-iconDevs,.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove,.imgur_Zzbv-iconSelect,.imgur_Zzbv-button div img,.imgur_Zzbv-iconComplete,.imgur_Zzbv-iconImage{display:inline-block;background:url(http://i.imgur.com/e9GpBzF.png) no-repeat center center;width:16px;height:16px;float:left;margin:7px!important}
.imgur_Zzbv-iconDevs{background-position:0 0}
.imgur_Zzbv-iconComplete{background-position:-32px -16px}
.imgur_Zzbv-status img{margin:0!important}
.imgur_Zzbv-iconError{background-position:0 -32px}
.imgur_Zzbv-iconSelect{background-position:0 -16px}
.imgur_Zzbv-iconUpload{background-position:-16px -16px}
.imgur_Zzbv-iconReset{background-position:-16px 0}
.imgur_Zzbv-iconImage{background-position:-16px -32px}
.imgur_Zzbv-iconImage.imgur_Zzbv-iconUrl{background-position:-32px -32px}
.imgur_Zzbv-mode{cursor:pointer;width:30px;height:30px;float:left;background-color:#FF475D}
.imgur_Zzbv-mode.imgur_Zzbv-zzURL{background-color:#0B704C}
.imgur_Zzbv-button div{cursor:pointer;background-color:#359BED;border:0;height:30px;display:none;padding:0 10px 0 0}
.imgur_Zzbv-button .imgur_Zzbv-reset{background-color:#01686D}
.imgur_Zzbv-delete,.imgur_Zzbv-remove{background-position:-32px 0;position:absolute;right:3px;top:3px;height:16px;width:16px;text-indent:-9999px;overflow:hidden;background-color:transparent;margin:0}
.imgur_Zzbv-control{position:relative;height:30px;line-height:30px;overflow:hidden;background:#333;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-preview{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}
.imgur_Zzbv-li{background:#f2f2f2;list-style-type:none;position:relative;height:68px;border-top:1px solid #DDD;overflow:hidden}
.imgur_Zzbv-li:first-child{border-top:0 none}
.imgur_Zzbv-li:nth-child(2n){background:#E7E6E6}
.imgur_Zzbv-li:hover{background:#007CEE;color:#FFF}
.imgur_Zzbv-li.imgur_Zzbv-success{background:#FFFFA1}
.imgur_Zzbv-image{width:100px;overflow:hidden;position:absolute;height:100%}
.imgur_Zzbv-image img{max-width:100%;max-height:100%;position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;margin:auto}
.imgur_Zzbv-info{position:absolute;left:100px;top:0;right:0;height:100%}
.imgur_Zzbv-info > *{white-space:nowrap}
.imgur_Zzbv-dl{line-height:34px}
.imgur_Zzbv-dl > div{height:34px}
.imgur_Zzbv-dt{float:left;width:70px;font-weight:300;font-size:12px}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-input{width:calc(100% - 84px)!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:8px 0!important;padding:0!important}
.imgur_Zzbv-status{position:absolute;width:16px;height:16px;line-height:16px;left:5px;top:7px;display:none}
.imgur_Zzbv-add{cursor:pointer;position:absolute;width:100px;height:30px;overflow:hidden;background:orange;left:30px;top:0;z-index:10}
.imgur_Zzbv-upload-URL.imgur_Zzbv-add{background:#C100E6}
.imgur_Zzbv-textSelect{position:absolute;width:100%;left:30px;height:30px;line-height:30px}
.imgur_Zzbv-choose{cursor:pointer;z-index:10;opacity:0;filter:alpha(opacity=0);-moz-opacity:0;font-size:300px;height:1000px;right:0;top:0;position:absolute}
.imgur_Zzbv-length{position:absolute;width:50px;text-align:center;top:0;left:50%;margin-left:-25px;display:none}
.imgur_Zzbv-button{position:absolute;width:90px;right:0;top:0;white-space:nowrap;z-index:10}
.imgur_Zzbv-mode:hover,.imgur_Zzbv-button div:hover,.imgur_Zzbv-add:hover{background-color:#666}
.imgur_Zzbv-devs-icon{position:absolute;right:0;top:0;line-height:16px}
.imgur_Zzbv-tip{height:24px;font-size:13px;font-style:italic;line-height:26px}
.imgur_Zzbv-tip img{vertical-align:middle;float:none;margin:-4px 0 0}
.imgur_Zzbv-wrap-progress{background:#FFF;height:3px;border:0;position:absolute;bottom:0;left:-100px;right:0}
.imgur_Zzbv-progress{height:3px;background:red;width:1px}
.imgur_Zzbv-errorURL{color:red}
.imgur_Zzbv input.imgur_Zzbv-imageURL{width:calc(100% - 11px)!important;border:0 none!important;box-shadow:0 0 0 1px #DDD!important;height:16px!important;line-height:16px!important;margin:0 0 0 1px !important}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-button,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-add{width:30px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-info{left:10px}
.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-wrap-progress{left:-10px}
.imgur_Zzbv-upload-URL,.imgur_Zzbv-mini .imgur_Zzbv-image{display:none}

Bước 4

Tạo file javascript

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
Title * : jQuery plugin zzImgUr ver 1.6
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
/*!
 * jQuery plugin zzImgUr ver 1.6 by zzbaivong
 * http://www.devs.cf/
 */
(function ($) {
$.fn.zzImgUr=function(x){var d=$.extend({cliendID:"",mode:"file",format:"o,",css:{width:"100%"},max:10,loading:"./source/images/loading.gif",lang:{noID:"\u1ee8ng d\u1ee5ng ch\u01b0a \u0111\u0103ng k\u00fd",addImage:"Ch\u1ecdn \u1ea3nh",addURL:"Th\u00eam URL",reset:"L\u00e0m m\u1edbi",upload:"T\u1ea3i l\u00ean",choose:"\u0110\u00e3 ch\u1ecdn",waitConnect:"\u0110ang k\u1ebft n\u1ed1i...",waitUpload:"\u0110ang t\u1ea3i l\u00ean...",noteURL:"Nh\u1eadp URL \u1ea3nh v\u00e0o \u0111\u00e2y:",errContact:'<a href="http://www.devs.cf/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831" rel="nofollow" target="_blank">Nh\u1ea5n v\u00e0o \u0111\u00e2y</a> \u0111\u1ec3 b\u00e1o l\u1ed7i.',
errURL:"URL kh\u00f4ng truy c\u1eadp \u0111\u01b0\u1ee3c.",errSize:"URL l\u1ed7i ho\u1eb7c k\u00edch th\u01b0\u1edbc qu\u00e1 nh\u1ecf.",errRepeat:"URL kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7 ho\u1eb7c \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng."},success:function(d,b){},input:function(d){d.click(function(){this.select()})},remove:function(d,b){}},x);return this.each(function(x,b){function e(a){return'<img class="imgur_Zzbv-icon'+a+'" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" height="16" width="16" alt="'+
a+'" />'}function y(){2<z&&$(".imgur_Zzbv-li",b).data("height",34*z).hover(function(){var a=$(this);if($(".imgur_Zzbv-progress",a).length)return!1;a.height(a.data("height"))},function(){$(this).height(68)})}function J(a,c){$(c).css({"background-image":"url("+d.loading+")","background-position":"0 0"});var b=$(c).closest(".imgur_Zzbv-li");$.ajax({url:"https://api.imgur.com/3/image/"+a,headers:{Authorization:"Client-ID "+d.cliendID},type:"DELETE",success:function(a){var b=[];$.each($(".imgur_Zzbv-input",
$(c).parent()),function(a,c){b.push(c.value)});d.remove(b[0],b);$(c).closest(".imgur_Zzbv-li").remove();A();"0"==B.text()&&k.click()},error:function(a){C(b,a)}})}function K(a){var c=new FileReader,l=new Image;c.readAsDataURL(a);c.onload=function(c){l.src=c.target.result;l.onerror=function(){return!1};l.onload=function(){var c=this.src;if(!$(".imgur_Zzbv-image img[src='"+c+"']",b).length){var g=this.width,l=this.height,f=a.name,m=Math.ceil(a.size/1024)+"Kb";h.append('<div class="imgur_Zzbv-li"><div class="imgur_Zzbv-image"><img src="'+
c+'" /></div><div class="imgur_Zzbv-info"><a class="imgur_Zzbv-remove" href="#">Delete</a><div class="imgur_Zzbv-tip">'+e("Complete")+" "+d.lang.choose+'</div><div class="imgur_Zzbv-wrap-progress"><div class="imgur_Zzbv-progress"></div></div><div>'+f+"</div><small><strong>"+g+"x"+l+"</strong> <em>("+m+")</em></small></div></div>");y();$(".imgur_Zzbv-progress",b).length>s&&$(".imgur_Zzbv-li:gt("+(s-1)+")",b).remove();t.text($(".imgur_Zzbv-progress",b).length)}w()}}}function D(a,c,l){var g=$(".imgur_Zzbv-li",
b).eq(a);$(".imgur_Zzbv-tip",g).html('<img src="'+d.loading+'" alt="loading..." /> <span>'+d.lang.waitConnect+"</span>");$.ajax({url:"https://api.imgur.com/3/image",xhr:function(){var a=new window.XMLHttpRequest;a.upload.addEventListener("progress",function(a){a.lengthComputable&&(a=a.loaded/a.total*100+"%",$(".imgur_Zzbv-tip span",g).text(d.lang.waitUpload),$(".imgur_Zzbv-progress",g).animate({width:a}))},!1);return a},method:"POST",headers:{Authorization:"Client-ID "+d.cliendID},data:{image:c,type:l},
success:function(a){$(".imgur_Zzbv-info",g).html(L(a,d.format.split(",")));d.input($(".imgur_Zzbv-input",g));E();g.addClass("imgur_Zzbv-success");setTimeout(function(){g.removeClass("imgur_Zzbv-success")},300);n.html(e("Complete"))},error:function(a){n.html(e("Error"));C(g,a);E()}})}function E(){A();0===$(".imgur_Zzbv-progress",b).length&&k.fadeIn()}function A(){B.text($(".imgur_Zzbv-delete",b).length)}function C(a,c){$(".imgur_Zzbv-info",a).html('<div class=".imgur_Zzbv-dl"><div class=".imgur_Zzbv-dt"></div><div class=".imgur_Zzbv-dd" style="margin-left: 0!important; color: red">'+
c.statusText+'</div></div><div class=".imgur_Zzbv-dl"><div class=".imgur_Zzbv-dt"></div><div class=".imgur_Zzbv-dd" style="margin-left: 0!important">'+d.lang.errContact+"</div></div>")}function M(a,c){var b=a.data.link,d="IMG",e="URL";/o|s|b|t|m|l|h/.test(c)&&(d="img",e="url");return null===c||""===c?b:"o"===c?"["+d+"]"+b+"[/"+d+"]":"["+e+"="+b+"]["+d+"]http://i.imgur.com/"+a.data.id+c+"."+a.data.type.split("/")[1]+"[/"+d+"][/"+e+"]"}function N(a){var c="";switch(a){case "o":c="Original";break;case "s":c=
"Small Square";break;case "b":c="Big Square";break;case "t":c="Small Thumb";break;case "m":c="Medium Thumb";break;case "l":c="Large Thumb";break;case "h":c="Huge Thumb";break;case "c":c="Custom";break;default:c="Direct Link"}return c}function L(a,c){var b="",e=[],f="",h="";$.each(c,function(c,d){var m=d.match(/\{(o|s|b|t|m|l|h)\}/gi);if(null===m)f=d,h=M(a,d);else{var k=d;$.each(m,function(c,b){f=/o|s|b|t|m|l|h/.exec(b)[0];k=k.replace(b,"http://i.imgur.com/"+a.data.id+f+"."+a.data.type.split("/")[1])});
f="c";h=k}e.push(h);m='<a class="imgur_Zzbv-delete" data-delete="'+a.data.deletehash+'" href="#" target="_blank">Delete</a>';0!==c&&(m="");b+=m+'<div class="imgur_Zzbv-dl"><div class="imgur_Zzbv-dt">'+N(f)+':</div><div class="imgur_Zzbv-dd"><input type="text" class="imgur_Zzbv-input" value="'+h+'" readonly="readonly" /></div></div>'});d.success(e[0],e);return b}function w(){p.add(u).fadeIn()}function F(){$(".imgur_Zzbv-choose",b).replaceWith($(".imgur_Zzbv-choose",b).clone())}function G(){220>v.width()?
v.addClass("imgur_Zzbv-mini"):v.removeClass("imgur_Zzbv-mini")}var q='multiple="multiple"',s=d.max;1===s&&(q="");$(this,b).html('<div class="imgur_Zzbv"> <div class="imgur_Zzbv-control"> <div class="imgur_Zzbv-mode">'+e("Image")+'</div> <div class="imgur_Zzbv-status"> <img src="'+d.loading+'" alt="loading..." /> </div> <div class="imgur_Zzbv-upload-computer imgur_Zzbv-add"> '+e("Select")+' <div class="imgur_Zzbv-textSelect">'+d.lang.addImage+'</div> <input type="file" class="imgur_Zzbv-choose" '+
q+' /> </div> <div class="imgur_Zzbv-upload-URL imgur_Zzbv-add"> <div class="imgur_Zzbv-iconSelect"></div> <div class="imgur_Zzbv-textSelect">'+d.lang.addURL+'</div> </div> <div class="imgur_Zzbv-length"> <span class="imgur_Zzbv-complete">0</span> / <span class="imgur_Zzbv-selected">0</span> </div> <div class="imgur_Zzbv-button"> <div class="imgur_Zzbv-reset">'+e("Reset")+d.lang.reset+'</div> <div class="imgur_Zzbv-upload">'+e("Upload")+d.lang.upload+'</div> </div> <a class="imgur_Zzbv-devs-icon" target="_blank" href="http://www.devs.cf/"> '+
e("Devs")+' </a> </div> <div class="imgur_Zzbv-preview"> <div class="imgur_Zzbv-list"></div> </div> </div>');var v=$(".imgur_Zzbv",b),q=$(".imgur_Zzbv-control",b),f=$(".imgur_Zzbv-mode",b),n=$(".imgur_Zzbv-status",b),H=$(".imgur_Zzbv-upload-computer",b),r=$(".imgur_Zzbv-upload-URL",b),I=$(".imgur_Zzbv-add",b),u=$(".imgur_Zzbv-length",b),t=$(".imgur_Zzbv-selected",b),B=$(".imgur_Zzbv-complete",b),k=$(".imgur_Zzbv-reset",b),p=$(".imgur_Zzbv-upload",b),h=$(".imgur_Zzbv-list",b),z=d.format.split(",").length;
v.css(d.css);G();$(window).resize(function(){G()});if(!/[a-z0-9]{15}/.test(d.cliendID))return q.html('<div class="imgur_Zzbv-status" style="display: block;"> '+e("Error")+' </div><div style="text-align: center;">'+d.lang.noID+': <span style="color: red;">cliendID</span><a class="imgur_Zzbv-devs-icon" target="_blank" href="http://www.devs.cf/"> '+e("Devs")+" </a></div>"),!1;"url"==d.mode&&(f.addClass("imgur_Zzbv-zzURL"),I.toggle());q.on("change",".imgur_Zzbv-choose",function(a){if((a=this.files)&&
a[0])for(var c=0;c<a.length;c++)K(a[c],b,d)});p.click(function(){if(f.hasClass("imgur_Zzbv-zzURL")){$(".imgur_Zzbv-imageURL:not('.imgur_Zzbv-ok')",b).closest(".imgur_Zzbv-li").remove();t.text($(".imgur_Zzbv-imageURL",b).length);if(h.is(":empty"))return u.add(p).fadeOut(),!1;$(".imgur_Zzbv-imageURL",b).each(function(a){D(a,this.value,"URL")})}else $(".imgur_Zzbv-image img",b).each(function(a){D(a,this.src.replace(/data:image\/.+;base64\,/,""),"base64")});p.add(f).add(I).add(".imgur_Zzbv-remove",b).fadeOut();
n.fadeIn()});k.click(function(){f.hasClass("imgur_Zzbv-zzURL")?(r.show(),H.hide()):(r.hide(),H.show(),F());h.empty();$("span",u).text(0);n.html('<img src="'+d.loading+'" alt="loading..." />');k.add(p).add(n).add(u).fadeOut();f.fadeIn()});h.on("click",".imgur_Zzbv-delete",function(a){a.preventDefault();J($(this).data("delete"),this)});h.on("click",".imgur_Zzbv-remove",function(a){a.preventDefault();$(this).closest(".imgur_Zzbv-li").remove();a=$(".imgur_Zzbv-progress",b).length;t.text(a);"0"==a&&k.click();
f.hasClass("imgur_Zzbv-zzURL")?10>$(".imgur_Zzbv-imageURL",b).length&&r.fadeIn():F()});r.click(function(){h.prepend('<div class="imgur_Zzbv-li"><div class="imgur_Zzbv-image"></div><div class="imgur_Zzbv-info"><a class="imgur_Zzbv-remove" href="#">Delete</a><div class="imgur_Zzbv-tip">'+d.lang.noteURL+'</div><div class="imgur_Zzbv-wrap-progress"><div class="imgur_Zzbv-progress"></div></div><input class="imgur_Zzbv-imageURL" type="text" /></div></div>');y();w();t.text($(".imgur_Zzbv-progress",b).length);
$(".imgur_Zzbv-imageURL",b).length>=s&&r.hide()});h.on("input",".imgur_Zzbv-imageURL",function(){var a=this.value,c=$(this),f=c.prev().prev();if(/^(https?:\/\/)?([\da-z\.-]+)\.([a-z\.]{2,6})([[^\\s]\/]*)*\/?.+\.(jpg|png|gif|jpeg|bmp|apng|tiff|xcf)$/i.test(a)&&!$(".imgur_Zzbv-image img[src='"+a+"']",b).length){c.parent().prev().html('<img src="'+a+'" />');f.html(e("Complete")+" "+a.match(/\w+\.(jpg|png|gif|jpeg|bmp|apng|tiff|xcf)/i)[0]);c.addClass("imgur_Zzbv-ok");var g=c.parent().prev().find("img");
g.error(function(){f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+e("Error")+" "+d.lang.errURL+"</span>");c.removeClass("imgur_Zzbv-ok")});g.load(function(){1==g.width()&&1==g.height()&&(f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+e("Error")+" "+d.lang.errSize+"</span>"),c.removeClass("imgur_Zzbv-ok"))});w(b)}else null===a||""===a?(f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+e("Error")+" "+d.lang.noteURL+"</span>"),c.removeClass("imgur_Zzbv-ok"),c.parent().prev().empty()):(f.html('<span class="imgur_Zzbv-errorURL">'+
e("Error")+" "+d.lang.errRepeat+"</span>"),c.removeClass("imgur_Zzbv-ok"))});f.click(function(){f.toggleClass("imgur_Zzbv-zzURL").children("img").toggleClass("imgur_Zzbv-iconUrl");k.click()})})};
}(jQuery));
 
$(function () {
   $(function () {
      $(".sceditor-button-servimg").click(function () {
         if (!$(".imgur_Zzbv").length) {
            $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").zzImgUr({
               cliendID: "CLIEND-ID",
               loading: "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
               css: {
                  width: 400
               },
               success: function (img) {
                  $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img);
               },
               remove: function (img) {
                  $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val($("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val().replace(img, ""));
               }
            });
            $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").click(function () {
               setTimeout(function () {
                  $(this).show();
               }, 1);
            });
         }
      });
   });
});

Thay Client ID tạo ở Bước 1 vào vị trí đánh dấu CLIEND-ID trong code trên (dòng 33).

Xem hướng dẫn tùy chỉnh jQuery plugin zzImgUr tại: https://devs.forumvi.com/t131-jq-plugin-jquery-plugin-zzimgur#831


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất26
Có thể kiểm tra lại ảnh đã up trong imgur.com này
  Bài viết hay nhất27
Add thư viện js vô làm cho cái js lv cũ bị lỗi gửi bài nhanh nó hiện ra trang trắng
  Bài viết hay nhất28
phutu01 wrote:Add thư viện js vô làm cho cái js lv cũ bị lỗi gửi bài nhanh nó hiện ra trang trắng
https://devs.forumvi.com/t301-tip-jquery-migrate-khac-phuc-loi-do-nang-cap-thu-vien-jquery#1873
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất30
Code:

$(function () {
selectWysiwyg(this,'zzbv_ImgUr')
});
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất32
Tìm:
Code:
success: function (img) {
   $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img);
}
Sửa thành:
Code:
success: function (img) {
   $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img);
   $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").fadeOut();
}
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất34
Rõ ràng là được lại bảo không -_-
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất36
[SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion - Page 2 PbZOkW3
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất38
Nhớ thay lại CLIEND-ID.

Code:
$(function () {
   $(function () {
      $(".sceditor-button-servimg").click(function () {
         if (!$(".imgur_Zzbv").length) {
            $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").zzImgUr({
               cliendID: "CLIEND-ID",
               loading: "http://i.imgur.com/m3NXDa6.gif",
               css: {
                  width: 400
               },
               success: function (img) {
                  $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img);
                  $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").fadeOut();
               },
               remove: function (img) {
                  $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val($("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val().replace(img, ""));
               }
            });
            $(".sceditor-servimg, .sceditor-tinypic").click(function () {
               setTimeout(function () {
                  $(this).show();
               }, 1);
            });
         }
      }).click();
   });
});
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất40
Làm sao để xóa icon này vậy BaiVong? [SCEditor] jQuery plugin zzImgUr - Công cụ upload ảnh tiên tiến cho forumotion - Page 2 21javj6
  Bài viết hay nhất41
Thêm vào CSS:
Code:
.imgur_Zzbv-delete{display:none}
  Bài viết hay nhất42

Zzbaivong wrote:Thêm vào CSS:
Code:
.imgur_Zzbv-delete{display:none}
Đã được giải đáp (y)
  Bài viết hay nhất43
Bây giờ mình có 10 bức ảnh, đặt tên từ "1" đến "10" (đuôi .png chẳng hạn). Làm sao để khi upload, BBcode của ảnh chèn đúng số thứ tự khi ảnh được up lên? Nghĩa là BBcode của ảnh "1.png" nằm trước, sau đó là "2.png", "3.png",....
  Bài viết hay nhất44
Phiên bản hiện tại không làm được điều đó, mình sẽ bổ sung vấn đề này trong bản cập nhật kế tiếp. :)
  Bài viết hay nhất45

Zzbaivong wrote:Phiên bản hiện tại không làm được điều đó, mình sẽ bổ sung vấn đề này trong bản cập nhật kế tiếp. :)
Chờ bản cập nhật tiếp theo ngay lập tức :3
  Bài viết hay nhất46

anhdaodaica1 wrote:Bây giờ mình có 10 bức ảnh, đặt tên từ "1" đến "10" (đuôi .png chẳng hạn). Làm sao để khi upload, BBcode của ảnh chèn đúng số thứ tự khi ảnh được up lên? Nghĩa là BBcode của ảnh "1.png" nằm trước, sau đó là "2.png", "3.png",....
chức năng này k cần thiết lăm , nếu 1 bài viết chất lượng thì người viết sẽ đầu tư ,không quá nhiều hình việc sắp sếp , thêm chú thích sắp xếp bố cục , phân đoạn nữa , nên sắp xếp theo thứ tự hay k với mình chẳng phiền gì .
  Bài viết hay nhất47

ligerv wrote:
anhdaodaica1 wrote:Bây giờ mình có 10 bức ảnh, đặt tên từ "1" đến "10" (đuôi .png chẳng hạn). Làm sao để khi upload, BBcode của ảnh chèn đúng số thứ tự khi ảnh được up lên? Nghĩa là BBcode của ảnh "1.png" nằm trước, sau đó là "2.png", "3.png",....
chức năng này k cần thiết lăm , nếu 1 bài viết chất lượng thì người viết sẽ đầu tư ,không quá nhiều hình việc sắp sếp , thêm chú thích sắp xếp bố cục , phân đoạn nữa , nên sắp xếp theo thứ tự hay k với mình chẳng phiền gì .

Không cần thiết với bạn nhưng rất-cần-thiết với mình, và quan trọng hơn cả, mình mới là người đề cập đến chức năng này. Mình viết những topic tin tức mà số lượng ảnh có thể lên đến trên 70 tấm. Mỗi tấm đều có chú thích riêng nên ko thể cứ chèn ngẫu nhiên rồi đối xứng từng ảnh với bài viết gốc được. Và nếu "đầu tư" như bạn nói thì ko ai cho mình thời gian để làm việc đó. Mình cần chức năng này, chứ ko cần người tìm ra lý do để phủ nhận ý kiến của mình :)
  Bài viết hay nhất48
Làm sao để BBcode cách nhau 2 dòng đây BaiVong?
  Bài viết hay nhất49
ở dòng 39:
Code:
$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img);
Sửa thành:
Code:
$("#text_editor_textarea").sceditor("instance").insert(img + "\n\n");
  Bài viết hay nhất50
Mình biết yêu cầu này khá "vô lý" nhưng mình mong BaiVong sẽ giúp vì mình rất cần.

Mình có 2 kiểu upload ảnh như sau:

1. 1 ảnh duy nhất - không cần xuống dòng.
2. Nhiều ảnh - cần xuống 2 dòng.

Nếu chỉ up 1 ảnh thì bbcode ko cần xuống dòng, còn up 2 ảnh trở lên thì bbcode mới cần phải xuống dòng (\n\n)

Liệu có khả quan?
  Bài viết hay nhất51
You cannot reply to topics in this forum