[Add-ons] Forumotion backup templates

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Forumotion Backup TemplatesGiới thiệu


Tiện ích này sẽ giúp bạn lưu trữ và cài đặt tất cả Template trong Forumotion một cách nhanh chóng và chính xác.


  • Tất cả Template sẽ được nén vào một tệp zip nên rất thuận tiện lưu trữ và chia sẻ.
  • Cài đặt tệp zip lưu trữ từ máy sẽ có đủ thông tin và được cảnh báo về phiên bản giúp tránh nhầm lẫn.
  • Chế độ One-Click: Đơn giản hóa thao tác với 1 click, sử dụng khi cần cài đặt và lưu trữ toàn bộ Template.
  • Thông báo trên màn hình khi tiến trình hoàn tất, bạn chỉ cần giữ tab mở trong lúc tiện ích đang xử lý và làm việc khác.
  • Để đảm bảo bạn không vô tình tắt trình duyệt khi tiến trình đang chạy, một cảnh báo đã được thêm vào.


Cài đặt


Google Chrome: [You must be registered and logged in to see this link.]
Sau khi tải xong, bạn mở tab chrome://extensions/ và kéo thả file cxr vừa tải vào để cài đặt.
Firefox: [You must be registered and logged in to see this link.]
Opera: [You must be registered and logged in to see this link.]

Phiên bản Userscript cho các trình duyệt khác: [You must be registered and logged in to see this link.].


Ảnh chụp màn hình


[You must be registered and logged in to see this image.]
Tiện ích vừa hoàn tất lưu trữ toàn bộ Template

Xem thêm ảnh chụp màn hình khác tại đây.


Video hướng dẫn


Google Chrome: [You must be registered and logged in to see this link.]
Firefox: [You must be registered and logged in to see this link.]
Opera: [You must be registered and logged in to see this link.]


Mã nguồn


[You must be registered and logged in to see this link.]

Tài nguyên

jsZip (v2.5.0) By StuartKnightley
jszip-utils (v0.0.2) By Stuart Knightley, David Duponchel
FileSaver (2015-05-07.2) By Eli Grey
ForumotionBackupTemplates (v2.0.1) By [You must be registered and logged in to see this link.]


Tác giả


[You must be registered and logged in to see this link.] (https://devs.forumvi.com)
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất26
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:excuse and google problem...firefox everything ok

Please, you can do this

[You must be registered and logged in to see this link.]

only template with Translation (no skin no version)...so I can use with google

thank you very much for your availability , sorry to bother you again

Maybe you just need to turn off auto translation feature on Google Chrome before installing the script.
  Bài viết hay nhất27
done, It did not work  Thanks for your patience

This Codice translation

code:
Code:
fmbackup.translation = {
    langcode: "en",
    ex: {
        title: "Export Template",
        tooltip: "In this space, you can also export [[changed template]] to a *.zip file and save it to your computer.\nTo start, click {{Check}} button to get version information and the list of templates that you want to export. Then click {{Ok}}, wait for few seconds and you are good to go.",
        checkall: "Pick all",
        unpublish: "Waiting Templates",
        firsttip: "Pick categories you need then click {{Check}}.",
        download: "Downloading your templates. Click here if its take too long!",
        download2: "Your templates have been downloaded.",
        notemplate: "There's no template archive needed",
        sumtemplate: "The number of template archive needed it's",
        presssubmit: "Click {{Ok}} to start!",
        pressrefresh: "Click {{Start over}} to change your options!",
        loading: "Creating Zip file..."
    },
    im: {
        title: "Import Template",
        tooltip: "In this space, you can also import template from a *.zip file. Attention: your version must match with the version of the template you are going to import.\nTo start, click [[Open file]] (Browse...) pick your template zipped file (*.zip). Then click {{Ok}}, wait for few seconds and you are good to go.",
        choose: "Open zipped file",
        notpublish: "Not publish Template",
        firsttip: "Pick your zipped file then click {{Ok}}.",
        notname: "Opps! File name is <<not valid>>.",
        notversion: "Opps! This template require ",
        source: "Source",
        version: "Version",
        time: "Last update",
        count: "Template(s)",
        updateAll: "All done!",
        loading: "Updating template..."
    },
    decs: "Export/import all of templates in forumotion <<quickly>> and <<accurately>>.",
    option: "Options",
    simpleclick: "One-Click mode",
    wail: "Please hold on a second...",
    notsupport: "Your browser does not support this application!",
    requestlimit: "Access denied! Progress will start over in a while",
    reloadtemplate: "Reload template ",
    errortemplate: "Bad template ",
    second: "s.",
    filtering: "Template filtering...",
    checkone: "Pick at least 1 item",
    progressrun: "Progress is running.",
    bt: {
        filter: "Check",
        refresh: "Start over",
        submit: "Ok",
        start: "START",
    }
};

this translates

[You must be registered and logged in to see this image.]

this is not works.can I do

[You must be registered and logged in to see this image.]
  Bài viết hay nhất28
You cannot reply to topics in this forum