[Add-ons] Forumotion backup templates

  Bài viết hay nhất1

Forumotion Backup TemplatesGiới thiệu


Tiện ích này sẽ giúp bạn lưu trữ và cài đặt tất cả Template trong Forumotion một cách nhanh chóng và chính xác.


 • Tất cả Template sẽ được nén vào một tệp zip nên rất thuận tiện lưu trữ và chia sẻ.
 • Cài đặt tệp zip lưu trữ từ máy sẽ có đủ thông tin và được cảnh báo về phiên bản giúp tránh nhầm lẫn.
 • Chế độ One-Click: Đơn giản hóa thao tác với 1 click, sử dụng khi cần cài đặt và lưu trữ toàn bộ Template.
 • Thông báo trên màn hình khi tiến trình hoàn tất, bạn chỉ cần giữ tab mở trong lúc tiện ích đang xử lý và làm việc khác.
 • Để đảm bảo bạn không vô tình tắt trình duyệt khi tiến trình đang chạy, một cảnh báo đã được thêm vào.


Cài đặt


Google Chrome: [You must be registered and logged in to see this link.]
Sau khi tải xong, bạn mở tab chrome://extensions/ và kéo thả file cxr vừa tải vào để cài đặt.
Firefox: [You must be registered and logged in to see this link.]
Opera: [You must be registered and logged in to see this link.]

Phiên bản Userscript cho các trình duyệt khác: [You must be registered and logged in to see this link.].


Ảnh chụp màn hình


[You must be registered and logged in to see this image.]
Tiện ích vừa hoàn tất lưu trữ toàn bộ Template

Xem thêm ảnh chụp màn hình khác tại đây.


Video hướng dẫn


Google Chrome: [You must be registered and logged in to see this link.]
Firefox: [You must be registered and logged in to see this link.]
Opera: [You must be registered and logged in to see this link.]


Mã nguồn


[You must be registered and logged in to see this link.]

Tài nguyên

jsZip (v2.5.0) By StuartKnightley
jszip-utils (v0.0.2) By Stuart Knightley, David Duponchel
FileSaver (2015-05-07.2) By Eli Grey
ForumotionBackupTemplates (v2.0.1) By [You must be registered and logged in to see this link.]


Tác giả


[You must be registered and logged in to see this link.] (https://devs.forumvi.com)
Tags: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất2
Hàng Hot nhất năm nay. Không không thể ngon hơn. Quá toẹt vời.
  Bài viết hay nhất3
bây h mới có cái gọi là backup hoàn chỉnh rùi này
  Bài viết hay nhất4
hello to all how can I translate it in other languages.thanks
  Bài viết hay nhất5
[You must be registered and logged in to see this link.]
pedros wrote:hello to all how can I translate it in other languages.thanks
See a list of words to be translated here: [You must be registered and logged in to see this link.]
Translate the phrase in quotes.
Note, retain the special character [[]] {{}} << >>.

Then send a reply in this thread or here, and I'll add it to the next update.

For example:

Language Code: vi

Export
Code:
title: "Xuất Template",
tooltip: "Trong bảng này, bạn có thể xuất tất cả [[template đã được thay đổi]] của bạn vào một tập tin nén (.zip) và tải nó về máy.\nĐể bắt đầu, bạn nhấn vào nút {{Kiểm tra}} để lấy thông tin phiên bản và danh sách template cần xuất. Sau đó nhấn {{Xác nhận}} và chờ tiến trình hoàn thành.",
checkall: "Chọn tất cả",
unpublish: "Template chưa công khai",
firsttip: "Chọn các mục chứa template cần lưu trữ và nhấn {{Kiểm tra}}.",
download: "Tập tin đang được tải xuống. Nhấn vào đây nếu bạn đợi quá lâu.",
download2: "Template của bạn đã được tải xong.",
notemplate: "Không có template cần lưu trữ.",
sumtemplate: "Tổng số template cần lưu trữ là",
presssubmit: "Nhấn {{Xác nhận}} để bắt đầu!",
pressrefresh: "Nhấn {{Làm lại}} để chọn mục khác!",
loading: "Đang tạo tập tin lưu trữ..."
  Bài viết hay nhất6
thanks for the reply question :

because you see so :
[You must be registered and logged in to see this image.]

I would like to see it so
[You must be registered and logged in to see this image.]

because it always fails and I'm not the backup ?
[You must be registered and logged in to see this image.]

version :invision  Thank you very much!
  Bài viết hay nhất7
There're three reasons may cause for this error:

 1. Conflict with older versions. Please remove the old version from the previous installation, and then reinstall the latest version according to the instructions above.
 2. You have not edited templates, all of you is the default templates.
 3. Cookie overdue. With this error, you just need to refresh your browser.
  Bài viết hay nhất8
ok..no works

[You must be registered and logged in to see this image.]

ok ... so let him.Thank you very much!
  Bài viết hay nhất9
how can I add the mobile version ? Thank you very much!

Code:
 post: "post & private messages",
        moderation: "Moderation",
        profil: "Profil",
version modile:"version modile"
  Bài viết hay nhất10
The current version was supported mobile templates.
  Bài viết hay nhất11
sorry I have not explained in the panel there 'template mobile version in the script no.thanks
  Bài viết hay nhất12
was add an item on the template Forumotion. (mentions_tooltip).how can I update it ?Thank you very much!
  Bài viết hay nhất13
The new update is unnecessary because it still works well.
Do not worry, its operating mechanism does not rely on the list of templates, so the update to add or delete a template will not affect it. Only when there is a group of new templates are added (e.g. Mobile version), then you can update the parameter listTempGroup at here.
  Bài viết hay nhất14
Ok..Thank you very much
  Bài viết hay nhất15
Hình như link [You must be registered and logged in to see this link.] die rồi Admin ơi :(
  Bài viết hay nhất16
Mr.Winni wrote:Hình như link [You must be registered and logged in to see this link.] die rồi Admin ơi :(
Dùng link này: [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất17
Zzbaivong wrote:
Mr.Winni wrote:Hình như link [You must be registered and logged in to see this link.] die rồi Admin ơi :(
Dùng link này: [You must be registered and logged in to see this link.]
ok cảm ơn Baivong
  Bài viết hay nhất18
I have a problem :

refill...refill.

[You must be registered and logged in to see this image.]

does not create files. thanks in advance

Broswer : google chrome
  Bài viết hay nhất19

 1. Check your network connection.
 2. Check your backup file.
  Code:
  version.timestamp.domain.zip (Invision.1470528770.devs.forumvi.com.zip)
  |__main
     |__101.agreement.txt
     |__105.buy_credits.txt
  Bài viết hay nhất20
[You must be registered and logged in to see this link.]
Zzbaivong wrote:

 1. Check your network connection.
 2. Check your backup file.
  Code:
  version.timestamp.domain.zip (Invision.1470528770.devs.forumvi.com.zip)
  |__main
     |__101.agreement.txt
     |__105.buy_credits.txtwhere I have to look ? this and my userscript

userscript:

Questions: I tried this  http://help.forumotion.com/t141441-backup-and-recovery-templates

backup : ok works

Skin : it does not work properly

fmbackup.page_id = "207"; Prewier

[You must be registered and logged in to see this image.]

validation :

[You must be registered and logged in to see this image.]

you can only do Backup and recovery templates with the language translation page? ..no skin no version

thank you
  Bài viết hay nhất21
Check your backup file: Unzip the backup file with explorer, or 7zip, winrar, etc...

I need more information:

 1. What your browser and operating system? (name, version)
 2. Logs in browser console? (F12 or Ctrl+Shift+J, choose Console, refresh)
  Bài viết hay nhất22
you can only do Backup and recovery templates with the language translation page? ..no skin no version

[You must be registered and logged in to see this link.]
Zzbaivong wrote:Check your backup file: Unzip the backup file with explorer, or 7zip, winrar, etc...

sorry I'm not able

Zzbaivong wrote:

I need more information:

 1. What your browser and operating system? (name, version)
 2. Logs in browser console? (F12 or Ctrl+Shift+J, choose Console, refresh)


browser : Google chrome
operating system : Windows XP
Logs in browser console :
[You must be registered and logged in to see this image.]
chrome-search://thumb/https://www.archive-host.com/page-connexion (ERR_FAILED)
  Bài viết hay nhất23
I don't know why this error occurred, may be due to encoding errors. Try doing:

Disable admin password protection (if available).
ACP >> General >> Forum >> Security
Confirm password to administration access : No

Disable userscript and addon backup templates (if available).
Only use Backup and recovery templates.
  Bài viết hay nhất24
excuse and google problem...firefox everything ok

Please, you can do this

[You must be registered and logged in to see this link.]

only template with Translation (no skin no version)...so I can use with google

thank you very much for your availability , sorry to bother you again
  Bài viết hay nhất25
up thanks in advance
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum