[Tự làm] Shop tự cập nhật vào profile

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Shop Auto Add version 1.3 © NCat//Darklce♜
© [You must be registered and logged in to see this link.]
Please credit fully when you use code from Darklce♜.

Nói chung là cái shop lần này méo làm không cần phải đụng tay đụng chân để kiểm tra xong add hay trừ tiền chi hết, không phải lo xóa bài chi hết, nói chung là nó có thể cập nhật gần như 100% mọi thứ :3

Tóm tắt chức năng cho những ai muốn đọc:
Spoiler:


 • Shop sẽ hiện loading cho đến khi nào hiện points (kể cả khi trang chưa load xong :v)
 • Click vào từng tab ở trên khung hiện vật phẩm để chuyển sang các khung khác
 • Click vào vật phẩm, vật phẩm sẽ hiện ở khung xem trước
 • Tên vật phẩm là title trong thẻ <img>
 • Khi nhấp vào thẻ "Buy" sẽ hiện khung thông báo
 • Xác xuất 5% sẽ hiện nút "Gift", khi nhấp vào nút "Gift" sẽ hiện ra khung món quà đặc biệt không có trong shop
 • Khi nhấp vào túi tiền trong khung quà đặc biệt sẽ được tặng một số tiền ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 500 points
 • Khi mua xong, shop sẽ trừ tiền vào trong field Phiếu nợ và tự động thêm ảnh pet vào trong field Pet


B1: Đầu tiên là tạo 2 cái field trong profile :3
ACP >> Quản lí người dùng và quản lí nhóm >> Quản lí người dùng >> Profile >> Tạo các field:
Type: Text zone
Name: Phiếu nợ (hoặc cái chi cũng được hết)
Necessary field: Không
Display: chọn hết
Who can modify the field: Check hết
Display this field for users that are at least : Quản trị viên

Default content: 1
Type: Text zone
Name: Pet
Necessary field: Không
Display:  chọn hết
Who can modify the field: Check hết
Display this field for users that are at least: Quản trị viên

Sau khi tạo xong mục profile phiếu nợ, click [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.] Replace the content

B2A: Giờ vào trang cá nhân của admin (/u1) và làm các bước sau:
Spoiler:
Nhấp chuột phải khi rê chuột vào số một của khung phiếu nợ và chọn mục Kiểm tra phần tử
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ghi nhớ số phần field_id (ví dụ trong ảnh là field_id2 thì 2 là số trong phần field_id )
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ghi nhớ phần name (cái phần có khoanh màu tím ấy)
[You must be registered and logged in to see this image.]

B2B: Làm tương tự với B2A để tìm mấy số liệu trong field Pet

B3: Tạo một trang HTML:
Title: Shop Auto Add by NCat//Darklce
Do you wish to use your forum header and footer ?: Chọn
Use this page as homepage ?: Chọn Không
Page content:
Spoiler:

Code:
<br/><div class="shop-face">
  <div class="shop-choose">
    <a href="#shop-0" class="chosen">Prologue</a>
    <a href="#shop-1">Operators</a>
    <a href="#shop-2">Disaster</a>
    <a href="#shop-3">Cytus</a>
    <a href="#shop-4">The Silence</a>
    <a href="#shop-5">Vanessa</a>
    <a href="#shop-6">The Lost</a>
    <a href="#shop-7">Loom</a>
    <a href="#shop-8">Another Me</a>
    <a href="#shop-9">Buried</a>
    <a href="#shop-10">The New World</a>
    <a href="#shop-K">Knight</a>
  </div>
  <div class="shop-look">
    <div class="shop-show" id="shop-0">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111230037/cytus/images/thumb/0/02/L0-1.png/100px-L0-1.png" title="Process"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111231021/cytus/images/thumb/c/ce/L0-2.png/100px-L0-2.png" title="Endless Journey"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111231531/cytus/images/thumb/2/2d/L0-3.png/100px-L0-3.png" title="Shoot out"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233711/cytus/images/thumb/1/1a/L0-4.png/100px-L0-4.png" title="LNS OP"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233420/cytus/images/thumb/d/d2/L0-5.png/100px-L0-5.png" title="Blue Eyes"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111233450/cytus/images/thumb/5/5b/L0-6.png/100px-L0-6.png" title="Diskord"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233407/cytus/images/thumb/6/69/L0-7.png/100px-L0-7.png" title="Infernus"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233508/cytus/images/thumb/1/14/L0-8.png/100px-L0-8.png" title="Megaera"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233522/cytus/images/thumb/b/ba/L0-9.png/100px-L0-9.png" title="Violet"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233534/cytus/images/thumb/c/ce/L0-10.png/100px-L0-10.png" title="¡Azucar!"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-1">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218015259/cytus/images/thumb/d/da/L1-1.png/100px-L1-1.png" title="Light Up My Love"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140218015745/cytus/images/thumb/2/24/L1-2.png/100px-L1-2.png" title="Ververg"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218021806/cytus/images/thumb/d/d6/L1-3.png/100px-L1-3.png" title="Chemical Star"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140219030717/cytus/images/thumb/e/e0/L1-4.png/100px-L1-4.png" title="Visions"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140219034820/cytus/images/thumb/e/e1/L1-5.png/100px-L1-5.png" title="Les Parfums de L'Amour"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324061258/cytus/images/thumb/8/8c/L1-6.png/100px-L1-6.png" title="Retrospective"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324061816/cytus/images/thumb/7/7e/L1-7.png/100px-L1-7.png" title="The Silence"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062057/cytus/images/thumb/7/78/L1-8.png/100px-L1-8.png" title="D R G"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062408/cytus/images/thumb/c/c2/L1-9.png/100px-L1-9.png" title="Secret Garden"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062459/cytus/images/thumb/6/65/L1-10.png/100px-L1-10.png" title="Hot Air Balloon"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-2">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324125906/cytus/images/thumb/8/82/L2-1.png/100px-L2-1.png" title="Iris"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125922/cytus/images/thumb/c/c9/L2-2.png/100px-L2-2.png" title="Sanctity"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125938/cytus/images/thumb/c/cf/L2-3.png/100px-L2-3.png" title="Sacred"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324125951/cytus/images/thumb/3/3b/L2-4.png/100px-L2-4.png" title="Green Eyes"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130002/cytus/images/thumb/e/ed/L2-5.png/100px-L2-5.png" title="Nocturnal Type"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324130020/cytus/images/thumb/e/e7/L2-6.png/100px-L2-6.png" title="Precipitation"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130035/cytus/images/thumb/4/44/L2-7.png/100px-L2-7.png" title="Hard Landing"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324130049/cytus/images/thumb/3/32/L2-8.png/100px-L2-8.png" title="Entrance"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-3">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183135/cytus/images/thumb/1/1d/L3-1.png/100px-L3-1.png" title="The Riddle Story"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183206/cytus/images/thumb/c/c5/L3-2.png/100px-L3-2.png" title="Libera Me"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183220/cytus/images/thumb/e/e6/L3-3.png/100px-L3-3.png" title="COSMO"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183229/cytus/images/thumb/e/e0/L3-4.png/100px-L3-4.png" title="Prismatic Lollipops"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183240/cytus/images/thumb/9/94/L3-5.png/100px-L3-5.png" title="Otome"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183251/cytus/images/thumb/0/0a/L3-6.png/100px-L3-6.png" title="Spectrum"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183303/cytus/images/thumb/9/97/L3-7.png/100px-L3-7.png" title="Halcyon"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183313/cytus/images/thumb/0/05/L3-8.png/100px-L3-8.png" title="The Black Case"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183328/cytus/images/thumb/6/6d/L3-9.png/100px-L3-9.png" title="Saika"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-4">
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324232736/cytus/images/thumb/4/47/L4-1.png/100px-L4-1.png" title="Evil Force"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324232759/cytus/images/thumb/e/e0/L4-2.png/100px-L4-2.png" title="New World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233826/cytus/images/thumb/9/92/L4-3.png/100px-L4-3.png" title="Landscape"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/3/31/L4-4.png/100px-L4-4.png" title="Future World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/a/ab/L4-5.png/100px-L4-5.png" title="Parousia"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/c/ce/L4-6.png/100px-L4-6.png" title="Skuld"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/6/60/L4-7.png/100px-L4-7.png" title="Darkness"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/2/24/L4-8.png/100px-L4-8.png" title="Beyond"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/c/c6/L4-9.png/100px-L4-9.png" title="Area184"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324233959/cytus/images/thumb/e/e5/L4-10.png/100px-L4-10.png" title="Sweetness And Love"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-5">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325002240/cytus/images/thumb/6/68/L5-1.png/100px-L5-1.png" title="Holy Knight"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002303/cytus/images/thumb/a/ab/L5-2.png/100px-L5-2.png" title="Dino"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002335/cytus/images/thumb/d/d4/L5-3.png/100px-L5-3.png" title="Majestic Phoenix"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002355/cytus/images/thumb/6/6d/L5-4.png/100px-L5-4.png" title="Sleepless Jasmine"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002422/cytus/images/thumb/b/b0/L5-5.png/100px-L5-5.png" title="Chocological"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003033/cytus/images/thumb/7/78/L5-6.png/100px-L5-6.png" title="Recollections"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003058/cytus/images/thumb/b/b6/L5-7.png/100px-L5-7.png" title="Total Sphere"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003121/cytus/images/thumb/4/41/L5-8.png/100px-L5-8.png" title="Just A Trip"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325003146/cytus/images/thumb/c/cf/L5-9.png/100px-L5-9.png" title="Zauberkugel"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325003217/cytus/images/thumb/a/a5/L5-10.png/100px-L5-10.png" title="Biotonic"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-6">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134336/cytus/images/thumb/8/80/L6-1.png/100px-L6-1.png" title="Dragon Warrior"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/7/77/L6-2.png/100px-L6-2.png" title="Selfish Gene"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/f/fa/L6-3.png/100px-L6-3.png" title="Realize"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/b/b6/L6-4.png/100px-L6-4.png" title="Colorful Skies"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/32/L6-5.png/100px-L6-5.png" title="It's A Wonderful World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/36/L6-6.png/100px-L6-6.png" title="Bloody Purity"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/a/ad/L6-7.png/100px-L6-7.png" title="Logical Steps"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/9/93/L6-8.png/100px-L6-8.png" title="Niflheimr"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/b/b7/L6-9.png/100px-L6-9.png" title="Old Gold"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/8/89/L6-10.png/100px-L6-10.png" title="The Blocks We Loved"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-7">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/2/28/L7-1.png/100px-L7-1.png" title="Black Lair"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/9/93/L7-2.png/100px-L7-2.png" title="The Last Illusion"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/9/95/L7-3.png/100px-L7-3.png" title="Galaxy Collapse"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/1/16/L7-4.png/100px-L7-4.png" title="Lost, Loneliness and Liberation"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/6/67/L7-5.png/100px-L7-5.png" title="Gate of Expectancy"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/f/fc/L7-6.png/100px-L7-6.png" title="Rainbow Night Sky Highway"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/1/1a/L7-7.png/100px-L7-7.png" title="Quantum Labyrinth"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/53/L7-8.png/100px-L7-8.png" title="Musik"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/5a/L7-9.png/100px-L7-9.png" title="Hercule"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/d/db/L7-10.png/100px-L7-10.png" title="Aquatic Poseidon"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-8">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135451/cytus/images/thumb/d/d8/L8-1.png/100px-L8-1.png" title="Masquerade"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/e/e0/L8-2.png/100px-L8-2.png" title="Her Sword"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/4/45/L8-3.png/100px-L8-3.png" title="Morpho"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/7/7b/L8-4.png/100px-L8-4.png" title="∅ Slit"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/f/f7/L8-5.png/100px-L8-5.png" title="Laplace"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/8/86/L8-6.png/100px-L8-6.png" title="Q"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135549/cytus/images/thumb/a/a9/L8-7.png/100px-L8-7.png" title="Scherzo"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/8/8d/L8-8.png/100px-L8-8.png" title="Axion"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/d/d0/L8-9.png/100px-L8-9.png" title="Code 03"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135551/cytus/images/thumb/e/e1/L8-10.png/100px-L8-10.png" title="Reverence"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-9">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328171655/cytus/images/thumb/f/f8/L9-1.png/100px-L9-1.png" title="Oriens"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328172207/cytus/images/thumb/a/a7/L9-2.png/100px-L9-2.png" title="Hey Wonder"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328172832/cytus/images/thumb/8/88/L9-3.png/100px-L9-3.png" title="Brionac"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328173422/cytus/images/thumb/6/64/L9-4.png/100px-L9-4.png" title="First Gate"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328174335/cytus/images/thumb/8/82/L9-5.png/100px-L9-5.png" title="Qualia"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163834/cytus/images/thumb/6/64/L9-6.png/100px-L9-6.png" title="East West Wobble"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328174821/cytus/images/thumb/6/61/L9-7.png/100px-L9-7.png" title="Warlords of Atlantis"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328175957/cytus/images/thumb/4/42/L9-8.png/100px-L9-8.png" title="To Further Dream"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328180526/cytus/images/thumb/d/d1/L9-9.png/100px-L9-9.png" title="COMA"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162102/cytus/images/thumb/6/64/L9-10.png/100px-L9-10.png" title="Codename : Zero"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-10">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162624/cytus/images/thumb/1/16/L10-1.png/100px-L10-1.png" title="Freedom Dive"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328164835/cytus/images/thumb/4/45/L10-2.png/100px-L10-2.png" title="Halloween Party"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162859/cytus/images/thumb/8/84/L10-3.png/100px-L10-3.png" title="YURERO"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328180836/cytus/images/thumb/6/6f/L10-4.png/100px-L10-4.png" title="Twenty One"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328181603/cytus/images/thumb/f/f9/L10-5.png/100px-L10-5.png" title="Solar Wind"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182020/cytus/images/thumb/0/09/L10-6.png/100px-L10-6.png" title="Red Eyes"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328182230/cytus/images/thumb/d/da/L10-7.png/100px-L10-7.png" title="Finite Circuit"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182746/cytus/images/thumb/4/4b/L10-8.png/100px-L10-8.png" title="Set Free"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163124/cytus/images/thumb/5/5f/L10-9.png/100px-L10-9.png" title="Do Not Wake"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328204139/cytus/images/thumb/7/7b/L10-10.png/100px-L10-10.png" title="Gatorix"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-K">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718031258/cytus/images/a/a5/LK-1.png" title="The Way We Were"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718031754/cytus/images/4/47/LK-2.png" title="The Sanctuary"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718032041/cytus/images/3/36/LK-3.png" title="The Red Coronation"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718032339/cytus/images/2/2b/LK-4.png" title="Forbidden Codex"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718032612/cytus/images/b/bd/LK-5.png" title="Knight of Firmament"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718065327/cytus/images/1/1d/LK-6.png" title="Lord of Crimson Rose"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065635/cytus/images/6/6f/LK-7.png" title="Predawn"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065832/cytus/images/c/ce/LK-8.png" title="The Fallen Bloom"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718070547/cytus/images/4/45/LK-9.png" title="Where You Are Not"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718070758/cytus/images/2/27/LK-10.png" title="Where You Are Not"/>
    </div>
  </div>
  <div class="shop-cpr">Shop Auto Add version 1.3 © NCat//Darklce♜<br/>
    © http://nkdesign.forumvi.com/<br/>
    Please credit fully when you use this shop.
  </div>
</div><div class="shop-count">
  <div class="shop-seen">Preview</div>
  <div class="shop-name">Name</div>
  <div class="shop-pro5">
    <div class="shop-pname">Customer:&nbsp;<span></span></div>
    <div class="shop-ppoint"><span class="shop-ppname">Wallet:&nbsp;</span>&nbsp;<span class="shop-pppoint"></span></div>
    <div class="shop-pcoins" style="display:none">Coins:<span class="shop-coins"></span></div>
  </div>
</div>
<div class="shop-buy">Buy</div>
<div class="shop-give">Send</div>
<div class="shop-alert">
  <div class="shop-ahead">Notice</div><br/>You have bought it successfully, please choose one of these options. There is 5% you will receive a surprising gift!<br/><br/>
  <a href="/"><button>Return to index</button></a><button class="shop-cont">Continue buying</button><button class="shop-gift">Gift</button>
</div><div class="shop-loading"><div class="shop-lgif"></div><div class="shop-ltext">LOADING IS FUN :)</div></div><div class="shop-gchoose">
  <div class="shop-ghead">Choose What You Want</div>
  <div class="shop-glogo"><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328184638/cytus/images/thumb/3/34/LS-1.png/100px-LS-1.png"/><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328201210/cytus/images/thumb/d/de/LS-2.png/100px-LS-2.png"/></div>
  <div class="shop-cash"><img src="http://www.iconsdb.com/icons/preview/black/money-bag-xxl.png" title="You will be given some coins"/></div>
</div>
<div class="shop-sendsystem">
  <div class="shop-sendhead">SEND A GIFT</div>
  <div class="shop-sendline"><span>Username: </span><input class="shop-suname" type="text" placeholder="Username" value="" required/></div>
  <div class="shop-sendline"><span>Comments: </span><textarea class="shop-scomment" placeholder="Write something you want like 'Will you marry me' =))" required></textarea></div>
  <div class="shop-sendline"><input class="shop-ssend" type="button" value="Send"/></div>
</div>
<style>
/* Shop */
.shop-show{display:none}
#shop-0{display:block}
.chosen{border-top:2px solid #16a085!important;color:#16a085!important;pointer-events:none}
.shop-choose a:hover{border-top:2px solid #16a085;color:#16a085}
.shop-choose a{transition:all 0.5s ease;padding:5px;text-decoration:none!important;border:2px solid #d7d7d7;margin:3px;background:#fff;font-weight:bold;color:#555;}
.shop-face{float:left;width:70%}
.shop-look{border:2px solid #d7d7d7;padding:10px;height:250px;margin-top:4px}
.shop-show img{width:75px;height:75px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;transition:all 0.2s ease}
.shop-show img:hover{box-shadow:0 0 2px #2980b9;border:1px solid #2980b9;cursor:pointer}
.taken{box-shadow:0 0 2px #f00!important;border:1px solid #f00!important;pointer-events:none!important}
.shop-count{padding-bottom:10px;margin-left:calc(70% + 10px);margin-top:20px;border:2px solid #d7d7d7;text-align:center;height:200px}
.shop-seen{width:100px;height:100px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;margin:10px auto;text-align:center;line-height:100px;font-weight:bold}
.shop-name{margin:0 auto;margin-bottom:10px;width:150px;padding:5px;color:#fff;font-weight:bold;background:rgba(0,0,0,.8);border-radius:3px;white-space:nowrap;overflow:hidden}
.shop-ppname,.shop-pppoint div{float:left}
.shop-ppoint,.shop-pname{float:left;margin-left:20px;width:calc(100% - 20px);text-align:left}
.shop-give,.shop-buy{display:none;margin-left:calc(70% + 10px);padding:5px;background:#c0392b;color:#fff;border-radius:3px;margin-top:5px;text-align:center;font-weight:bold;cursor:pointer}
.shop-give{background:#8e44ad}
.shop-alert{position:fixed;top:calc(50% - 100px);left:calc(50% - 200px);width:500px;height:200px;padding:5px;background:#fff;text-align:center;border:2px solid #8e44ad;box-shadow:0 0 5px #8e44ad;font-size:25px;font-weight:bold;line-height:30px;color:#555;display:none}
.shop-ahead{padding:5px 20px;background:#9b59b6;color:#fff;font-weight:bold;font-size:25px;line-height:25px}
.shop-alert button{outline:none!important;padding:5px 10px;background:#fff;border:1px solid #27ae60;border-top:5px solid #27ae60;color:#27ae60;margin:0 10px;font-weight:bold;cursor:pointer}
.shop-alert .shop-gift{border:1px solid #f00;border-top:5px solid #f00;color:#f00;display:none}
.shop-choose{white-space:nowrap;line-height:33px;margin-top:20px;width:706px;overflow-x:hidden;overflow-y:hidden;padding-bottom:20px;}
.shop-loading{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(255,255,255,.9)}
.shop-lgif{width:300px;height:300px;background:url(http://iosorwindows.com/img/loading.gif) no-repeat center;left:calc(50% - 150px);top:calc(50% - 150px);position:absolute}
.shop-ltext{position:absolute;font-size:20px;line-height:20px;height:20px;top:calc(50% + 150px);left:calc(50% - 85px)}
.shop-choose:hover{overflow-x:auto;padding-bottom:5px;}
.shop-gchoose{display:none;top:calc(50% - 112px);left:calc(50% - 237px);position:fixed;background:#fff;padding:10px;border:2px solid #2980b9;width:450px;height:200px}
.shop-ghead{padding:5px;background:#3498db;color:#fff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:16px}
.shop-glogo,.shop-cash{float:left;background:#EDF5FA;margin:20px}
.shop-glogo img,.shop-cash img{width:100px;padding:10px}
.shop-glogo img:hover,.shop-cash img:hover{background:#B8DDF5;cursor:pointer;border-radius:10px}
.shop-cpr {margin-top: 10px;padding: 5px;width: calc(100% - 14px);border: 2px solid #e74c3c;color: #555;font-weight: bold;text-align: center;}
  /* Send */
.shop-sendsystem {overflow-y:auto;overflow-x:hidden;z-index:999;position: fixed;top: calc(50% - 105px);left: calc(50% - 205px);width: 400px;height: 200px;padding: 5px;background: #fff;box-shadow: 0 0 5px #f39c12,0 0 5px #f39c12;display:none}
.shop-sendhead {text-align: center;background: #f39c12;margin-bottom: 5px;padding: 5px;font-weight: bold;color: #fff;font-size: 20px;}
.shop-sendline span {width: 100px;float: left;}
.shop-sendline {margin-top: 5px;}
.shop-sendline input[type="text"], .shop-sendline textarea {width: calc(100% - 115px);padding: 2px 5px;border: 1px solid #d7d7d7;border-radius: 3px;color: #555;}
.shop-sendline input[type="button"] {padding: 5px;border: 1px solid #d7d7d7;background: #fff;color: #555;font-weight: bold;cursor: pointer;border-radius: 3px;}
.shop-sendline:last-child {text-align:center}
</style>

B4: Tạo một trang javascript:
Title: Shop Javascript
Placement: In All the page
Javascript Code:
Spoiler:

Code:
//Shop Auto Add version 1.3 javascript by NCat from Darklce♜

$(function () {
    $('.shop-coins').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id4 .field_uneditable',function(){
      $('.shop-ppoint .shop-pppoint').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id-13 .field_uneditable',function(){
        $('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + Number($('.shop-coins').text()) - 1));$('.shop-loading').fadeOut(250);
});
});

    $('.shop-pname span').html(_userdata["username"]);
    
    $('.shop-choose a').click(function (stop) {
stop.preventDefault();
        c = $(this).attr('href');
        $('.shop-show').hide();
        $(c).show();
        $('.shop-choose a').removeClass('chosen');
        $(this).addClass('chosen');
    });
    $('.shop-show img').click(function () {
        a = $(this).attr('src');
        b = $(this).attr('title');
        $('.shop-seen').html('<img src="' + a + '"/>');
        $('.shop-name').html(b);
        $('.shop-show img').removeClass('taken');
        $(this).addClass('taken');
        $('.shop-buy').show();
        $('.shop-give').show();
    });
    $('.shop-buy').click(function () {
        if (Number($('.shop-pppoint').text()) >= 100) {
$('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) - 100 ));
            $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "4",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_4","'+(Number($('.shop-coins').text()) - 100)+'"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");

            $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $('.shop-seen img').attr('src') + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json").done(function (data) {
                $('.shop-alert').fadeIn(150);
            }).fail(function () {
                alert('Error');
            });
        }
else {alert('Not enough Points')}
    });
    $('.shop-cont').click(function () {
        $('.shop-alert').fadeOut(500)
    });

    $('.shop-buy').click(function () {
        function percent(a) {
            return (Math.floor((Math.random() * 100) + 1) <= a);
        }
        if (percent(5)) {
            $('.shop-gift').show();
        }
    });
$('.shop-gift').click(function(){$('.shop-gchoose').show();});
$('.shop-glogo img').click(function(){
ilink = $(this).attr('src');
$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "2",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_2","[img]'+ilink+'[/img]"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");
});
$('.shop-cash img').click(function(){
rcash = Math.floor((Math.random() * 500) + 1);
alert('Congratulation, You have received '+rcash+' Coins. Check your personal page now!');
$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "4",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_4","'+(Number($('.shop-coins').text()) + rcash)+'"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");
$('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + rcash ));
});
$('.shop-gchoose *').click(function(){$('.shop-gchoose').fadeOut(100);$('.shop-alert .shop-gift').hide();});

$('.shop-give').click(function(){$('.shop-sendsystem').fadeIn(100)});
$('.shop-ssend').click(function(){

$.post("/privmsg", {
   subject: "Send Present",
   message: "I send you [img]" + $('.shop-seen img').attr('src') + "[/img]. Please read my message: [quote]"+$('.shop-scomment').val()+"[/quote]",
   username: $('.shop-suname').val(),
   u: $('.shop-suid').val(),
   mode: "post_profile",
   folder: "profile",
   post: "Ok"
}).done(function (data) {
   alert('Send gift success!');
}).fail(function () {
   alert('ERROR, something went wrong');
}).always(function () {
   $('.shop-sendsystem').fadeOut(100);
});

});

});

$(function(){
  if(location.pathname != "/u"+_userdata["user_id"]+"wall"){$('li:contains("Send Present")').remove();}
else{$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').html('Receive Present');}

$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').click(function(){

$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $(this).parents(".message-footer").siblings(".message-text").find("img").attr("src") + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json")

});

});

B5: Tìm trong B4 và chỉnh sửa nè:
Thay số 2 trong #field_id2 bằng số field_id  đã tìm ở B2A
Thay số 2 trong id: "2" bằng số field_id  đã tìm ở B2A
Thay profile_field_2_2 bằng phần name đã tìm ở B2A

Thay số 1 trong #field_id1 bằng số field_id  đã tìm ở B2B (nếu có)
Thay số 1 trong id: "1" bằng số field_id  đã tìm ở B2B
Thay profile_field_2_1 bằng phần name đã tìm ở B2B

Xóa mấy cái khung chỉnh sửa nợ và pet đi:
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:ACP -> Display -> lý lịch -> profile_add_body  rồi chèn vào đầu hoặc cuối code sau:
Code:
<script> $(function(){$("dl:contains('Pet'),dl:contains('Phiếu nợ')").remove();});</script>

Cập nhật hướng dẫn cho version 1.3:
ACP >> Quản lý tổng thể >> Forum >> Security >> Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum: chọn KhôngDành cho những ai lười không muốn làm lại từ đầu:
* Thêm cục này bên dưới <div class="shop-buy">Buy</div>
Code:
<div class="shop-give">Send</div>
* Thêm cục này cuối trang html
Code:
<style>/* Send */
.shop-sendsystem {overflow-y:auto;overflow-x:hidden;z-index:999;position: fixed;top: calc(50% - 105px);left: calc(50% - 205px);width: 400px;height: 200px;padding: 5px;background: #fff;box-shadow: 0 0 5px #f39c12,0 0 5px #f39c12;display:none}
.shop-sendhead {text-align: center;background: #f39c12;margin-bottom: 5px;padding: 5px;font-weight: bold;color: #fff;font-size: 20px;}
.shop-sendline span {width: 100px;float: left;}
.shop-sendline {margin-top: 5px;}
.shop-sendline input[type="text"], .shop-sendline textarea {width: calc(100% - 115px);padding: 2px 5px;border: 1px solid #d7d7d7;border-radius: 3px;color: #555;}
.shop-sendline input[type="button"] {padding: 5px;border: 1px solid #d7d7d7;background: #fff;color: #555;font-weight: bold;cursor: pointer;border-radius: 3px;}
.shop-sendline:last-child {text-align:center}</style>
Thêm cục này vào cuối trang javascript
Code:
$(function(){
  if(location.pathname != "/u"+_userdata["user_id"]+"wall"){$('li:contains("Send Present")').remove();}
else{$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').html('Receive Present');}

$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').click(function(){

$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $(this).parents(".message-footer").siblings(".message-text").find("img").attr("src") + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json")

});

});

Xong rồi đó, nếu lỗi thì xem lại tất cả các bước, nếu vẫn lỗi nữa thì reply ở topic này, nếu méo thấy sai ở bất cứ bước nào mà nói là code lỗi thì méo sẽ không giải thích tại sao :v
Nếu muốn cho nó hiện ở một thẻ div nào khác mà không bị gò bó trong khung profile thì đưa link forum và nick test :v

© NCat//Darklce♜
Cập nhật:

 • Ẩn nút gift đi trước khi quá muộn :'(
 • Chỉnh lại phần tự động trừ ở trang html khi không đủ tiền :'(
 • Gửi hàng lia lịa :">
Sự đóng góp của các thuým
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:share 1 trang lấy ảnh pét làm phong phú shop cho anh em [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất51
Anh @NCat ơi, theo em thấy thì khi check luôn cả member himself thì ngay cả member cũng sửa được số nợ với cái tài sản, giờ member sửa lại số nợ là 0 hoăc lớn hơn thì sao, hay thay đổi link ảnh chẳng hạn, anh có thể viết thêm mod để ẩn chỉ cho admin được sửa 2 thông số đó không, nếu được, mong anh giúp! :)
[You must be registered and logged in to see this image.]
  Bài viết hay nhất52
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Anh @NCat ơi, theo em thấy thì khi check luông cả member himself thì ngay cả member cũng sửa được số nợ với cái tài sản, giờ member sửa lại số nợ là 0 hoăc lớn hơn thì sao, hay thay đổi link ảnh chẳng hạn, anh có thể viết thêm mod để ẩn chỉ cho admin được sửa 2 thông số đó không, nếu được, mong anh giúp! :)
[You must be registered and logged in to see this image.]
ACP -> Display -> lý lịch -> profile_add_body rồi chèn vào đầu hoặc cuối code sau:
Code:
<script> $(function(){$("dl:contains('Pet'),dl:contains('Phiếu nợ')").remove();});</script>
  Bài viết hay nhất53
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Anh @NCat ơi, theo em thấy thì khi check luông cả member himself thì ngay cả member cũng sửa được số nợ với cái tài sản, giờ member sửa lại số nợ là 0 hoăc lớn hơn thì sao, hay thay đổi link ảnh chẳng hạn, anh có thể viết thêm mod để ẩn chỉ cho admin được sửa 2 thông số đó không, nếu được, mong anh giúp! :)
[You must be registered and logged in to see this image.]
ACP -> Display -> lý lịch -> profile_add_body rồi chèn vào đầu hoặc cuối code sau:
Code:
<script> $(function(){$("dl:contains('Pet'),dl:contains('Phiếu nợ')").remove();});</script>
Cảm ơn bạn! :)
  Bài viết hay nhất54
Anh @NCat ơi, có cách nào để nó hiện chỗ 'xem pet" không, cái viewtopic_body ngang mà anh share ấy! Nếu có, bày em với!
  Bài viết hay nhất55
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Anh @NCat ơi, có cách nào để nó hiện chỗ 'xem pet" không, cái viewtopic_body ngang mà anh share ấy! Nếu có, bày em với!
Liên hệ yahoo: hotro.4rlythuongkiet tớ giúp cho. [You must be registered and logged in to see this link.] tớ cũng đang xài drop của devs để hiện pet
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất57
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:@NCAT đã nghien cứu và cập nhật lại chưa :)
Chưa đâu ha :v với những người không chịu xem lại mấy post trước thì chưa đâu :v
  Bài viết hay nhất58
Tuyệt vời! (y)
Có một vài thắc mắc là:
- Chọn nhiều vật phẩm ntn?
- Có thể linh động cho giá từng vật phẩm không? (Hoặc những vật phẩm trong một loại, một tab cùng giá tiền)
- Tại sao không ẩn giá trị tiền tệ mặc định của forum và thay luôn bằng giá trị ảo này trong viewtopic_body (tổng point + phiếu nợ), sẽ rất tiện!
Mong các ver khác sẽ có nhiều thứ mới hơn! :D
  Bài viết hay nhất59
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Tuyệt vời! (y)
Có một vài thắc mắc là:
- Chọn nhiều vật phẩm ntn? --> Cái này để xem lại shop auto chọn nhiều pet và chế biến cách dùng hộp chọn
- Có thể linh động cho giá từng vật phẩm không? (Hoặc những vật phẩm trong một loại, một tab cùng giá tiền) --> Được, nhưng js sẽ dài hơn :v để từ từ suy nghĩ
- Tại sao không ẩn giá trị tiền tệ mặc định của forum và thay luôn bằng giá trị ảo này trong viewtopic_body (tổng point + phiếu nợ), sẽ rất tiện! --> Đã thử và trình méo chưa đủ để có thể chế biến kiểu đó :v đang học hỏi
Mong các ver khác sẽ có nhiều thứ mới hơn! :D --> đang có dự án làm skin cho forum cho nên là TẠM THỜI chốt lại ở ver 1.2 :v

Cảm ơn bạn đã nhận xét :3
  Bài viết hay nhất60
Méo cho mình hỏi làm thế nào để không bị gò bó trong khung profile :-?.
  Bài viết hay nhất61
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Méo cho mình hỏi làm thế nào để không bị gò bó trong khung profile :-?.
Đây bạn: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tự do, thoải mái, không gò bó, đầy đủ chức năng e commerce bạn cần, lại bảo mật nữa chứ ^_^
  Bài viết hay nhất62
Của mình bị lỗi rồi :( [You must be registered and logged in to see this link.]
Nicktest - boomonline
  Bài viết hay nhất63
Thiếu css, thử thêm lại từ đầu xem
  Bài viết hay nhất64
Muốn đặt ở ngoài profile thì chèn gì vào hả méo
  Bài viết hay nhất65
méo làm theo cách là để cục này trong chỗ nào đó tùy
Code:
<div class="logo-wrap">
<!-- BEGIN profile_field -->
<div class="logo-sthing">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field --></div>

Thêm cục này cuối temp
Code:
$('.logo-sthing .label:contains("Pet")').addClass('logo-logo');
$('.logo-sthing:not(".logo-logo"),.logo-sthing .label').remove();

Rồi chế style tùy thích
  Bài viết hay nhất66
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:méo làm theo cách là để cục này trong chỗ nào đó tùy
Code:
<div class="logo-wrap">
<!-- BEGIN profile_field -->
<div class="logo-sthing">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field --></div>

Thêm cục này cuối temp
Code:
$('.logo-sthing .label:contains("Pet")').addClass('logo-logo');
$('.logo-sthing:not(".logo-logo"),.logo-sthing .label').remove();

Rồi chế style tùy thích
dòng remove có vấn đề . Remove hết chứ k để lại gì
Spoiler:
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
      <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
      <li>
        <script type="text/javascript">//<![CDATA[
            var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
            var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
            var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
            var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
            var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
            insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
        //]]>
        </script>
      </li>
      <!-- END switch_plus_menu -->
     
      <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
      <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
      <!-- BEGIN watchtopic -->
      <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
      <!-- END watchtopic -->
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
   
  </p>
</div>

<div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
  </div>

  <div class="main-content topic">
      <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
<div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
  <tbody>
    <tr><td class="vifuser"><div class="petvif">{postrow.displayed.POSTER_RPG}</div><button class="xempet">Xem pet</button><div class="infovifus" style="width:100%;height:150px;">
       
       
        <div class="user-ident dropRight"><div class="poster-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
        <div class="poster-info"><div>
          <span class="poster-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span>
          <span class="poster-connect">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>
          <span class="poster-rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span>
        </div>
        <div class="poster-field"> <!-- BEGIN profile_field --><p>
          <div class="find-bg"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</div></p>
        <!-- END profile_field --></div>
        <div class="poster-link">
        <a target="_blank" href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=[POSTER_NAME]&page_profil=messages">
          <img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà
        </a>
          <a target="_blank" href="/spa/[POSTER_NAME]">
        <img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết
          </a>
        <a target="_blank" href="/profile?friend=[POSTER_NAME]&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">
          <img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn
        </a>
          <a target="_blank" href="/profile?foe=[POSTER_NAME]&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">
        <img alt="Chặn người này" src="http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/button10.png" />Ngăn cấm
          </a></div></div></div>
      </div></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
  <tbody>
      <tr>
        <td>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
            <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  </div>
                        <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <h2>
              <strong>Bài viết: {postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
              {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
            </h2>
        </div>
              <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                  <div class="post-entry">
                    <div class="entry-content">
                        <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                        <div class="vote gensmall">
                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                          <!-- END switch_vote -->

                          <!-- BEGIN switch_bar -->
                          <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                              <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                              <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_plus -->

                              <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                              <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                              <!-- END switch_vote_minus -->
                          </div>
                          <!-- END switch_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                          <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                          <!-- END switch_no_bar -->

                          <!-- BEGIN switch_vote -->
                          <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                          <!-- END switch_vote -->
                        </div>
                        <!-- END switch_vote_active -->
                        <div>
                          <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                              <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                              <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                    <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                    </dt>

                                    <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                    <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_comment -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    <dd>
                                      <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                    </dd>
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->

                                    <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                              </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                        </div>
                        <p>
                          {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                        </p>
                    </div>
                  </div>
              </div>

              <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">
                  <hr>{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
              <!-- END switch_signature -->

                                <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div class="postfoot">
                  <div class="user-contact">
                    {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                  </div>
                  <div class="post-options">
                    {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                  </div>
                                  <div style="clear:both;"></div></div>
                                  </div>
                    </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
      </div>
      <hr id="first-post-br" />
      <div class="main-content topic">
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
            <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
      <!-- END postrow -->
  </div>

  <div class="main-foot clearfix">
      <p class="h2">
        <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
        {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
      </p>
      <p class="options">
        <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

        <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
        <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

        <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
        {S_TOPIC_ADMIN}
        <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
  </div>

  <a name="bottomtitle"></a>

  <div class="paged-foot clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
    <p class="posting">
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->

        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>

</div>

<div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
      <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  </p>
</div>

<!-- BEGIN promot_trafic -->

<!-- END promot_trafic -->

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
      <tr>
        <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
        <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
        </td>
        <!-- END switch_forum_rule_image -->
        <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
        </td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>
{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
      <div id="stats">
        <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
      </div>
  </div>
</div>

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
$(".poster-info .label:contains('Status')").parent().addClass("status");
$(".poster-link a").attr("href", function () {
  return this.href.replace("[POSTER_NAME]", encodeURI($(this).closest(".poster-info").find(".poster-name strong").text()));
});
</script>
  <style>.pun .postmain {
background-color: #fbfbfb;
border-left: 1px solid #ddd;
margin-left: 0em;
    }
}</style>
<script type="text/javascript">
$('.find-bg .label:contains("Lane")').parents('.find-bg').addClass('bg-set');
$('.find-bg.label:contains("Lane"), .bg-set *').remove();
$('.infovifus').each(function(){$(this).addClass($(this).find('.bg-set').html());});
$('.bg-set').hide();</script>
View mình đây
  Bài viết hay nhất67
share 1 trang lấy ảnh pét làm phong phú shop cho anh em [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất68
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:share 1 trang lấy ảnh pét làm phong phú shop cho anh em [You must be registered and logged in to see this link.]

Hự nguyên cả một cái kho [You must be registered and logged in to see this image.]
Nhưng mà nếu muốn phong phú thì lên Vnsharing mà lôi về =))
  Bài viết hay nhất69
VnSharing muốn lấy là phải xin Permission đấy
  Bài viết hay nhất70
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:VnSharing muốn lấy là phải xin Permission đấy
ta không có xài pet bên vns nên không quan tâm :v
  Bài viết hay nhất71
Méo ơi, muốn đổi giá thì đổi những mục nào vậy méo
  Bài viết hay nhất72
@boom tìm mấy cái 100 ấy, sửa lại
  Bài viết hay nhất73
Cái nào "100" thì phang em nó hã :3

Cảm ơn Méo
  Bài viết hay nhất74
Hàng đẹp độc lạ
  Bài viết hay nhất75
Mấy bữa nay lo làm trang kiếm tiền nên quên béng nó cái vụ quà cáp cho shop :">
Cập nhật phiên bản 1.3: Cho phép gửi quà tặng cho người thân, bạn bè và những người chẳng liên quan đến mình :">
  Bài viết hay nhất76
You cannot reply to topics in this forum