[Tự làm] Shop tự cập nhật vào profile

  Bài viết hay nhất1
First topic message reminder :

Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Shop Auto Add version 1.3 © NCat//Darklce♜
© [You must be registered and logged in to see this link.]
Please credit fully when you use code from Darklce♜.

Nói chung là cái shop lần này méo làm không cần phải đụng tay đụng chân để kiểm tra xong add hay trừ tiền chi hết, không phải lo xóa bài chi hết, nói chung là nó có thể cập nhật gần như 100% mọi thứ :3

Tóm tắt chức năng cho những ai muốn đọc:
Spoiler:


 • Shop sẽ hiện loading cho đến khi nào hiện points (kể cả khi trang chưa load xong :v)
 • Click vào từng tab ở trên khung hiện vật phẩm để chuyển sang các khung khác
 • Click vào vật phẩm, vật phẩm sẽ hiện ở khung xem trước
 • Tên vật phẩm là title trong thẻ <img>
 • Khi nhấp vào thẻ "Buy" sẽ hiện khung thông báo
 • Xác xuất 5% sẽ hiện nút "Gift", khi nhấp vào nút "Gift" sẽ hiện ra khung món quà đặc biệt không có trong shop
 • Khi nhấp vào túi tiền trong khung quà đặc biệt sẽ được tặng một số tiền ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 500 points
 • Khi mua xong, shop sẽ trừ tiền vào trong field Phiếu nợ và tự động thêm ảnh pet vào trong field Pet


B1: Đầu tiên là tạo 2 cái field trong profile :3
ACP >> Quản lí người dùng và quản lí nhóm >> Quản lí người dùng >> Profile >> Tạo các field:
Type: Text zone
Name: Phiếu nợ (hoặc cái chi cũng được hết)
Necessary field: Không
Display: chọn hết
Who can modify the field: Check hết
Display this field for users that are at least : Quản trị viên

Default content: 1
Type: Text zone
Name: Pet
Necessary field: Không
Display:  chọn hết
Who can modify the field: Check hết
Display this field for users that are at least: Quản trị viên

Sau khi tạo xong mục profile phiếu nợ, click [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.] Replace the content

B2A: Giờ vào trang cá nhân của admin (/u1) và làm các bước sau:
Spoiler:
Nhấp chuột phải khi rê chuột vào số một của khung phiếu nợ và chọn mục Kiểm tra phần tử
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ghi nhớ số phần field_id (ví dụ trong ảnh là field_id2 thì 2 là số trong phần field_id )
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ghi nhớ phần name (cái phần có khoanh màu tím ấy)
[You must be registered and logged in to see this image.]

B2B: Làm tương tự với B2A để tìm mấy số liệu trong field Pet

B3: Tạo một trang HTML:
Title: Shop Auto Add by NCat//Darklce
Do you wish to use your forum header and footer ?: Chọn
Use this page as homepage ?: Chọn Không
Page content:
Spoiler:

Code:
<br/><div class="shop-face">
  <div class="shop-choose">
    <a href="#shop-0" class="chosen">Prologue</a>
    <a href="#shop-1">Operators</a>
    <a href="#shop-2">Disaster</a>
    <a href="#shop-3">Cytus</a>
    <a href="#shop-4">The Silence</a>
    <a href="#shop-5">Vanessa</a>
    <a href="#shop-6">The Lost</a>
    <a href="#shop-7">Loom</a>
    <a href="#shop-8">Another Me</a>
    <a href="#shop-9">Buried</a>
    <a href="#shop-10">The New World</a>
    <a href="#shop-K">Knight</a>
  </div>
  <div class="shop-look">
    <div class="shop-show" id="shop-0">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111230037/cytus/images/thumb/0/02/L0-1.png/100px-L0-1.png" title="Process"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111231021/cytus/images/thumb/c/ce/L0-2.png/100px-L0-2.png" title="Endless Journey"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111231531/cytus/images/thumb/2/2d/L0-3.png/100px-L0-3.png" title="Shoot out"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233711/cytus/images/thumb/1/1a/L0-4.png/100px-L0-4.png" title="LNS OP"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233420/cytus/images/thumb/d/d2/L0-5.png/100px-L0-5.png" title="Blue Eyes"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111233450/cytus/images/thumb/5/5b/L0-6.png/100px-L0-6.png" title="Diskord"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233407/cytus/images/thumb/6/69/L0-7.png/100px-L0-7.png" title="Infernus"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233508/cytus/images/thumb/1/14/L0-8.png/100px-L0-8.png" title="Megaera"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233522/cytus/images/thumb/b/ba/L0-9.png/100px-L0-9.png" title="Violet"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233534/cytus/images/thumb/c/ce/L0-10.png/100px-L0-10.png" title="¡Azucar!"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-1">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218015259/cytus/images/thumb/d/da/L1-1.png/100px-L1-1.png" title="Light Up My Love"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140218015745/cytus/images/thumb/2/24/L1-2.png/100px-L1-2.png" title="Ververg"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218021806/cytus/images/thumb/d/d6/L1-3.png/100px-L1-3.png" title="Chemical Star"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140219030717/cytus/images/thumb/e/e0/L1-4.png/100px-L1-4.png" title="Visions"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140219034820/cytus/images/thumb/e/e1/L1-5.png/100px-L1-5.png" title="Les Parfums de L'Amour"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324061258/cytus/images/thumb/8/8c/L1-6.png/100px-L1-6.png" title="Retrospective"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324061816/cytus/images/thumb/7/7e/L1-7.png/100px-L1-7.png" title="The Silence"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062057/cytus/images/thumb/7/78/L1-8.png/100px-L1-8.png" title="D R G"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062408/cytus/images/thumb/c/c2/L1-9.png/100px-L1-9.png" title="Secret Garden"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062459/cytus/images/thumb/6/65/L1-10.png/100px-L1-10.png" title="Hot Air Balloon"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-2">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324125906/cytus/images/thumb/8/82/L2-1.png/100px-L2-1.png" title="Iris"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125922/cytus/images/thumb/c/c9/L2-2.png/100px-L2-2.png" title="Sanctity"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125938/cytus/images/thumb/c/cf/L2-3.png/100px-L2-3.png" title="Sacred"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324125951/cytus/images/thumb/3/3b/L2-4.png/100px-L2-4.png" title="Green Eyes"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130002/cytus/images/thumb/e/ed/L2-5.png/100px-L2-5.png" title="Nocturnal Type"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324130020/cytus/images/thumb/e/e7/L2-6.png/100px-L2-6.png" title="Precipitation"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130035/cytus/images/thumb/4/44/L2-7.png/100px-L2-7.png" title="Hard Landing"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324130049/cytus/images/thumb/3/32/L2-8.png/100px-L2-8.png" title="Entrance"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-3">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183135/cytus/images/thumb/1/1d/L3-1.png/100px-L3-1.png" title="The Riddle Story"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183206/cytus/images/thumb/c/c5/L3-2.png/100px-L3-2.png" title="Libera Me"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183220/cytus/images/thumb/e/e6/L3-3.png/100px-L3-3.png" title="COSMO"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183229/cytus/images/thumb/e/e0/L3-4.png/100px-L3-4.png" title="Prismatic Lollipops"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183240/cytus/images/thumb/9/94/L3-5.png/100px-L3-5.png" title="Otome"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183251/cytus/images/thumb/0/0a/L3-6.png/100px-L3-6.png" title="Spectrum"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183303/cytus/images/thumb/9/97/L3-7.png/100px-L3-7.png" title="Halcyon"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183313/cytus/images/thumb/0/05/L3-8.png/100px-L3-8.png" title="The Black Case"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183328/cytus/images/thumb/6/6d/L3-9.png/100px-L3-9.png" title="Saika"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-4">
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324232736/cytus/images/thumb/4/47/L4-1.png/100px-L4-1.png" title="Evil Force"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324232759/cytus/images/thumb/e/e0/L4-2.png/100px-L4-2.png" title="New World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233826/cytus/images/thumb/9/92/L4-3.png/100px-L4-3.png" title="Landscape"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/3/31/L4-4.png/100px-L4-4.png" title="Future World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/a/ab/L4-5.png/100px-L4-5.png" title="Parousia"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/c/ce/L4-6.png/100px-L4-6.png" title="Skuld"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/6/60/L4-7.png/100px-L4-7.png" title="Darkness"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/2/24/L4-8.png/100px-L4-8.png" title="Beyond"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/c/c6/L4-9.png/100px-L4-9.png" title="Area184"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324233959/cytus/images/thumb/e/e5/L4-10.png/100px-L4-10.png" title="Sweetness And Love"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-5">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325002240/cytus/images/thumb/6/68/L5-1.png/100px-L5-1.png" title="Holy Knight"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002303/cytus/images/thumb/a/ab/L5-2.png/100px-L5-2.png" title="Dino"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002335/cytus/images/thumb/d/d4/L5-3.png/100px-L5-3.png" title="Majestic Phoenix"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002355/cytus/images/thumb/6/6d/L5-4.png/100px-L5-4.png" title="Sleepless Jasmine"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002422/cytus/images/thumb/b/b0/L5-5.png/100px-L5-5.png" title="Chocological"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003033/cytus/images/thumb/7/78/L5-6.png/100px-L5-6.png" title="Recollections"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003058/cytus/images/thumb/b/b6/L5-7.png/100px-L5-7.png" title="Total Sphere"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003121/cytus/images/thumb/4/41/L5-8.png/100px-L5-8.png" title="Just A Trip"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325003146/cytus/images/thumb/c/cf/L5-9.png/100px-L5-9.png" title="Zauberkugel"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325003217/cytus/images/thumb/a/a5/L5-10.png/100px-L5-10.png" title="Biotonic"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-6">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134336/cytus/images/thumb/8/80/L6-1.png/100px-L6-1.png" title="Dragon Warrior"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/7/77/L6-2.png/100px-L6-2.png" title="Selfish Gene"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/f/fa/L6-3.png/100px-L6-3.png" title="Realize"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/b/b6/L6-4.png/100px-L6-4.png" title="Colorful Skies"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/32/L6-5.png/100px-L6-5.png" title="It's A Wonderful World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/36/L6-6.png/100px-L6-6.png" title="Bloody Purity"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/a/ad/L6-7.png/100px-L6-7.png" title="Logical Steps"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/9/93/L6-8.png/100px-L6-8.png" title="Niflheimr"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/b/b7/L6-9.png/100px-L6-9.png" title="Old Gold"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/8/89/L6-10.png/100px-L6-10.png" title="The Blocks We Loved"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-7">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/2/28/L7-1.png/100px-L7-1.png" title="Black Lair"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/9/93/L7-2.png/100px-L7-2.png" title="The Last Illusion"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/9/95/L7-3.png/100px-L7-3.png" title="Galaxy Collapse"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/1/16/L7-4.png/100px-L7-4.png" title="Lost, Loneliness and Liberation"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/6/67/L7-5.png/100px-L7-5.png" title="Gate of Expectancy"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/f/fc/L7-6.png/100px-L7-6.png" title="Rainbow Night Sky Highway"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/1/1a/L7-7.png/100px-L7-7.png" title="Quantum Labyrinth"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/53/L7-8.png/100px-L7-8.png" title="Musik"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/5a/L7-9.png/100px-L7-9.png" title="Hercule"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/d/db/L7-10.png/100px-L7-10.png" title="Aquatic Poseidon"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-8">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135451/cytus/images/thumb/d/d8/L8-1.png/100px-L8-1.png" title="Masquerade"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/e/e0/L8-2.png/100px-L8-2.png" title="Her Sword"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/4/45/L8-3.png/100px-L8-3.png" title="Morpho"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/7/7b/L8-4.png/100px-L8-4.png" title="∅ Slit"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/f/f7/L8-5.png/100px-L8-5.png" title="Laplace"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/8/86/L8-6.png/100px-L8-6.png" title="Q"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135549/cytus/images/thumb/a/a9/L8-7.png/100px-L8-7.png" title="Scherzo"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/8/8d/L8-8.png/100px-L8-8.png" title="Axion"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/d/d0/L8-9.png/100px-L8-9.png" title="Code 03"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135551/cytus/images/thumb/e/e1/L8-10.png/100px-L8-10.png" title="Reverence"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-9">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328171655/cytus/images/thumb/f/f8/L9-1.png/100px-L9-1.png" title="Oriens"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328172207/cytus/images/thumb/a/a7/L9-2.png/100px-L9-2.png" title="Hey Wonder"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328172832/cytus/images/thumb/8/88/L9-3.png/100px-L9-3.png" title="Brionac"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328173422/cytus/images/thumb/6/64/L9-4.png/100px-L9-4.png" title="First Gate"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328174335/cytus/images/thumb/8/82/L9-5.png/100px-L9-5.png" title="Qualia"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163834/cytus/images/thumb/6/64/L9-6.png/100px-L9-6.png" title="East West Wobble"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328174821/cytus/images/thumb/6/61/L9-7.png/100px-L9-7.png" title="Warlords of Atlantis"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328175957/cytus/images/thumb/4/42/L9-8.png/100px-L9-8.png" title="To Further Dream"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328180526/cytus/images/thumb/d/d1/L9-9.png/100px-L9-9.png" title="COMA"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162102/cytus/images/thumb/6/64/L9-10.png/100px-L9-10.png" title="Codename : Zero"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-10">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162624/cytus/images/thumb/1/16/L10-1.png/100px-L10-1.png" title="Freedom Dive"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328164835/cytus/images/thumb/4/45/L10-2.png/100px-L10-2.png" title="Halloween Party"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162859/cytus/images/thumb/8/84/L10-3.png/100px-L10-3.png" title="YURERO"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328180836/cytus/images/thumb/6/6f/L10-4.png/100px-L10-4.png" title="Twenty One"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328181603/cytus/images/thumb/f/f9/L10-5.png/100px-L10-5.png" title="Solar Wind"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182020/cytus/images/thumb/0/09/L10-6.png/100px-L10-6.png" title="Red Eyes"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328182230/cytus/images/thumb/d/da/L10-7.png/100px-L10-7.png" title="Finite Circuit"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182746/cytus/images/thumb/4/4b/L10-8.png/100px-L10-8.png" title="Set Free"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163124/cytus/images/thumb/5/5f/L10-9.png/100px-L10-9.png" title="Do Not Wake"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328204139/cytus/images/thumb/7/7b/L10-10.png/100px-L10-10.png" title="Gatorix"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-K">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718031258/cytus/images/a/a5/LK-1.png" title="The Way We Were"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718031754/cytus/images/4/47/LK-2.png" title="The Sanctuary"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718032041/cytus/images/3/36/LK-3.png" title="The Red Coronation"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718032339/cytus/images/2/2b/LK-4.png" title="Forbidden Codex"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718032612/cytus/images/b/bd/LK-5.png" title="Knight of Firmament"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718065327/cytus/images/1/1d/LK-6.png" title="Lord of Crimson Rose"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065635/cytus/images/6/6f/LK-7.png" title="Predawn"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065832/cytus/images/c/ce/LK-8.png" title="The Fallen Bloom"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718070547/cytus/images/4/45/LK-9.png" title="Where You Are Not"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718070758/cytus/images/2/27/LK-10.png" title="Where You Are Not"/>
    </div>
  </div>
  <div class="shop-cpr">Shop Auto Add version 1.3 © NCat//Darklce♜<br/>
    © http://nkdesign.forumvi.com/<br/>
    Please credit fully when you use this shop.
  </div>
</div><div class="shop-count">
  <div class="shop-seen">Preview</div>
  <div class="shop-name">Name</div>
  <div class="shop-pro5">
    <div class="shop-pname">Customer:&nbsp;<span></span></div>
    <div class="shop-ppoint"><span class="shop-ppname">Wallet:&nbsp;</span>&nbsp;<span class="shop-pppoint"></span></div>
    <div class="shop-pcoins" style="display:none">Coins:<span class="shop-coins"></span></div>
  </div>
</div>
<div class="shop-buy">Buy</div>
<div class="shop-give">Send</div>
<div class="shop-alert">
  <div class="shop-ahead">Notice</div><br/>You have bought it successfully, please choose one of these options. There is 5% you will receive a surprising gift!<br/><br/>
  <a href="/"><button>Return to index</button></a><button class="shop-cont">Continue buying</button><button class="shop-gift">Gift</button>
</div><div class="shop-loading"><div class="shop-lgif"></div><div class="shop-ltext">LOADING IS FUN :)</div></div><div class="shop-gchoose">
  <div class="shop-ghead">Choose What You Want</div>
  <div class="shop-glogo"><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328184638/cytus/images/thumb/3/34/LS-1.png/100px-LS-1.png"/><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328201210/cytus/images/thumb/d/de/LS-2.png/100px-LS-2.png"/></div>
  <div class="shop-cash"><img src="http://www.iconsdb.com/icons/preview/black/money-bag-xxl.png" title="You will be given some coins"/></div>
</div>
<div class="shop-sendsystem">
  <div class="shop-sendhead">SEND A GIFT</div>
  <div class="shop-sendline"><span>Username: </span><input class="shop-suname" type="text" placeholder="Username" value="" required/></div>
  <div class="shop-sendline"><span>Comments: </span><textarea class="shop-scomment" placeholder="Write something you want like 'Will you marry me' =))" required></textarea></div>
  <div class="shop-sendline"><input class="shop-ssend" type="button" value="Send"/></div>
</div>
<style>
/* Shop */
.shop-show{display:none}
#shop-0{display:block}
.chosen{border-top:2px solid #16a085!important;color:#16a085!important;pointer-events:none}
.shop-choose a:hover{border-top:2px solid #16a085;color:#16a085}
.shop-choose a{transition:all 0.5s ease;padding:5px;text-decoration:none!important;border:2px solid #d7d7d7;margin:3px;background:#fff;font-weight:bold;color:#555;}
.shop-face{float:left;width:70%}
.shop-look{border:2px solid #d7d7d7;padding:10px;height:250px;margin-top:4px}
.shop-show img{width:75px;height:75px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;transition:all 0.2s ease}
.shop-show img:hover{box-shadow:0 0 2px #2980b9;border:1px solid #2980b9;cursor:pointer}
.taken{box-shadow:0 0 2px #f00!important;border:1px solid #f00!important;pointer-events:none!important}
.shop-count{padding-bottom:10px;margin-left:calc(70% + 10px);margin-top:20px;border:2px solid #d7d7d7;text-align:center;height:200px}
.shop-seen{width:100px;height:100px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;margin:10px auto;text-align:center;line-height:100px;font-weight:bold}
.shop-name{margin:0 auto;margin-bottom:10px;width:150px;padding:5px;color:#fff;font-weight:bold;background:rgba(0,0,0,.8);border-radius:3px;white-space:nowrap;overflow:hidden}
.shop-ppname,.shop-pppoint div{float:left}
.shop-ppoint,.shop-pname{float:left;margin-left:20px;width:calc(100% - 20px);text-align:left}
.shop-give,.shop-buy{display:none;margin-left:calc(70% + 10px);padding:5px;background:#c0392b;color:#fff;border-radius:3px;margin-top:5px;text-align:center;font-weight:bold;cursor:pointer}
.shop-give{background:#8e44ad}
.shop-alert{position:fixed;top:calc(50% - 100px);left:calc(50% - 200px);width:500px;height:200px;padding:5px;background:#fff;text-align:center;border:2px solid #8e44ad;box-shadow:0 0 5px #8e44ad;font-size:25px;font-weight:bold;line-height:30px;color:#555;display:none}
.shop-ahead{padding:5px 20px;background:#9b59b6;color:#fff;font-weight:bold;font-size:25px;line-height:25px}
.shop-alert button{outline:none!important;padding:5px 10px;background:#fff;border:1px solid #27ae60;border-top:5px solid #27ae60;color:#27ae60;margin:0 10px;font-weight:bold;cursor:pointer}
.shop-alert .shop-gift{border:1px solid #f00;border-top:5px solid #f00;color:#f00;display:none}
.shop-choose{white-space:nowrap;line-height:33px;margin-top:20px;width:706px;overflow-x:hidden;overflow-y:hidden;padding-bottom:20px;}
.shop-loading{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(255,255,255,.9)}
.shop-lgif{width:300px;height:300px;background:url(http://iosorwindows.com/img/loading.gif) no-repeat center;left:calc(50% - 150px);top:calc(50% - 150px);position:absolute}
.shop-ltext{position:absolute;font-size:20px;line-height:20px;height:20px;top:calc(50% + 150px);left:calc(50% - 85px)}
.shop-choose:hover{overflow-x:auto;padding-bottom:5px;}
.shop-gchoose{display:none;top:calc(50% - 112px);left:calc(50% - 237px);position:fixed;background:#fff;padding:10px;border:2px solid #2980b9;width:450px;height:200px}
.shop-ghead{padding:5px;background:#3498db;color:#fff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:16px}
.shop-glogo,.shop-cash{float:left;background:#EDF5FA;margin:20px}
.shop-glogo img,.shop-cash img{width:100px;padding:10px}
.shop-glogo img:hover,.shop-cash img:hover{background:#B8DDF5;cursor:pointer;border-radius:10px}
.shop-cpr {margin-top: 10px;padding: 5px;width: calc(100% - 14px);border: 2px solid #e74c3c;color: #555;font-weight: bold;text-align: center;}
  /* Send */
.shop-sendsystem {overflow-y:auto;overflow-x:hidden;z-index:999;position: fixed;top: calc(50% - 105px);left: calc(50% - 205px);width: 400px;height: 200px;padding: 5px;background: #fff;box-shadow: 0 0 5px #f39c12,0 0 5px #f39c12;display:none}
.shop-sendhead {text-align: center;background: #f39c12;margin-bottom: 5px;padding: 5px;font-weight: bold;color: #fff;font-size: 20px;}
.shop-sendline span {width: 100px;float: left;}
.shop-sendline {margin-top: 5px;}
.shop-sendline input[type="text"], .shop-sendline textarea {width: calc(100% - 115px);padding: 2px 5px;border: 1px solid #d7d7d7;border-radius: 3px;color: #555;}
.shop-sendline input[type="button"] {padding: 5px;border: 1px solid #d7d7d7;background: #fff;color: #555;font-weight: bold;cursor: pointer;border-radius: 3px;}
.shop-sendline:last-child {text-align:center}
</style>

B4: Tạo một trang javascript:
Title: Shop Javascript
Placement: In All the page
Javascript Code:
Spoiler:

Code:
//Shop Auto Add version 1.3 javascript by NCat from Darklce♜

$(function () {
    $('.shop-coins').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id4 .field_uneditable',function(){
      $('.shop-ppoint .shop-pppoint').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id-13 .field_uneditable',function(){
        $('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + Number($('.shop-coins').text()) - 1));$('.shop-loading').fadeOut(250);
});
});

    $('.shop-pname span').html(_userdata["username"]);
    
    $('.shop-choose a').click(function (stop) {
stop.preventDefault();
        c = $(this).attr('href');
        $('.shop-show').hide();
        $(c).show();
        $('.shop-choose a').removeClass('chosen');
        $(this).addClass('chosen');
    });
    $('.shop-show img').click(function () {
        a = $(this).attr('src');
        b = $(this).attr('title');
        $('.shop-seen').html('<img src="' + a + '"/>');
        $('.shop-name').html(b);
        $('.shop-show img').removeClass('taken');
        $(this).addClass('taken');
        $('.shop-buy').show();
        $('.shop-give').show();
    });
    $('.shop-buy').click(function () {
        if (Number($('.shop-pppoint').text()) >= 100) {
$('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) - 100 ));
            $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "4",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_4","'+(Number($('.shop-coins').text()) - 100)+'"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");

            $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $('.shop-seen img').attr('src') + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json").done(function (data) {
                $('.shop-alert').fadeIn(150);
            }).fail(function () {
                alert('Error');
            });
        }
else {alert('Not enough Points')}
    });
    $('.shop-cont').click(function () {
        $('.shop-alert').fadeOut(500)
    });

    $('.shop-buy').click(function () {
        function percent(a) {
            return (Math.floor((Math.random() * 100) + 1) <= a);
        }
        if (percent(5)) {
            $('.shop-gift').show();
        }
    });
$('.shop-gift').click(function(){$('.shop-gchoose').show();});
$('.shop-glogo img').click(function(){
ilink = $(this).attr('src');
$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "2",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_2","[img]'+ilink+'[/img]"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");
});
$('.shop-cash img').click(function(){
rcash = Math.floor((Math.random() * 500) + 1);
alert('Congratulation, You have received '+rcash+' Coins. Check your personal page now!');
$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "4",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_4","'+(Number($('.shop-coins').text()) + rcash)+'"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");
$('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + rcash ));
});
$('.shop-gchoose *').click(function(){$('.shop-gchoose').fadeOut(100);$('.shop-alert .shop-gift').hide();});

$('.shop-give').click(function(){$('.shop-sendsystem').fadeIn(100)});
$('.shop-ssend').click(function(){

$.post("/privmsg", {
   subject: "Send Present",
   message: "I send you [img]" + $('.shop-seen img').attr('src') + "[/img]. Please read my message: [quote]"+$('.shop-scomment').val()+"[/quote]",
   username: $('.shop-suname').val(),
   u: $('.shop-suid').val(),
   mode: "post_profile",
   folder: "profile",
   post: "Ok"
}).done(function (data) {
   alert('Send gift success!');
}).fail(function () {
   alert('ERROR, something went wrong');
}).always(function () {
   $('.shop-sendsystem').fadeOut(100);
});

});

});

$(function(){
  if(location.pathname != "/u"+_userdata["user_id"]+"wall"){$('li:contains("Send Present")').remove();}
else{$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').html('Receive Present');}

$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').click(function(){

$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $(this).parents(".message-footer").siblings(".message-text").find("img").attr("src") + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json")

});

});

B5: Tìm trong B4 và chỉnh sửa nè:
Thay số 2 trong #field_id2 bằng số field_id  đã tìm ở B2A
Thay số 2 trong id: "2" bằng số field_id  đã tìm ở B2A
Thay profile_field_2_2 bằng phần name đã tìm ở B2A

Thay số 1 trong #field_id1 bằng số field_id  đã tìm ở B2B (nếu có)
Thay số 1 trong id: "1" bằng số field_id  đã tìm ở B2B
Thay profile_field_2_1 bằng phần name đã tìm ở B2B

Xóa mấy cái khung chỉnh sửa nợ và pet đi:
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:ACP -> Display -> lý lịch -> profile_add_body  rồi chèn vào đầu hoặc cuối code sau:
Code:
<script> $(function(){$("dl:contains('Pet'),dl:contains('Phiếu nợ')").remove();});</script>

Cập nhật hướng dẫn cho version 1.3:
ACP >> Quản lý tổng thể >> Forum >> Security >> Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum: chọn KhôngDành cho những ai lười không muốn làm lại từ đầu:
* Thêm cục này bên dưới <div class="shop-buy">Buy</div>
Code:
<div class="shop-give">Send</div>
* Thêm cục này cuối trang html
Code:
<style>/* Send */
.shop-sendsystem {overflow-y:auto;overflow-x:hidden;z-index:999;position: fixed;top: calc(50% - 105px);left: calc(50% - 205px);width: 400px;height: 200px;padding: 5px;background: #fff;box-shadow: 0 0 5px #f39c12,0 0 5px #f39c12;display:none}
.shop-sendhead {text-align: center;background: #f39c12;margin-bottom: 5px;padding: 5px;font-weight: bold;color: #fff;font-size: 20px;}
.shop-sendline span {width: 100px;float: left;}
.shop-sendline {margin-top: 5px;}
.shop-sendline input[type="text"], .shop-sendline textarea {width: calc(100% - 115px);padding: 2px 5px;border: 1px solid #d7d7d7;border-radius: 3px;color: #555;}
.shop-sendline input[type="button"] {padding: 5px;border: 1px solid #d7d7d7;background: #fff;color: #555;font-weight: bold;cursor: pointer;border-radius: 3px;}
.shop-sendline:last-child {text-align:center}</style>
Thêm cục này vào cuối trang javascript
Code:
$(function(){
  if(location.pathname != "/u"+_userdata["user_id"]+"wall"){$('li:contains("Send Present")').remove();}
else{$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').html('Receive Present');}

$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').click(function(){

$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $(this).parents(".message-footer").siblings(".message-text").find("img").attr("src") + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json")

});

});

Xong rồi đó, nếu lỗi thì xem lại tất cả các bước, nếu vẫn lỗi nữa thì reply ở topic này, nếu méo thấy sai ở bất cứ bước nào mà nói là code lỗi thì méo sẽ không giải thích tại sao :v
Nếu muốn cho nó hiện ở một thẻ div nào khác mà không bị gò bó trong khung profile thì đưa link forum và nick test :v

© NCat//Darklce♜
Cập nhật:

 • Ẩn nút gift đi trước khi quá muộn :'(
 • Chỉnh lại phần tự động trừ ở trang html khi không đủ tiền :'(
 • Gửi hàng lia lịa :">
Sự đóng góp của các thuým
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:share 1 trang lấy ảnh pét làm phong phú shop cho anh em [You must be registered and logged in to see this link.]
  Bài viết hay nhất76
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Mấy bữa nay lo làm trang kiếm tiền nên quên béng nó cái vụ quà cáp cho shop :">
Cập nhật phiên bản 1.3: Cho phép gửi quà tặng cho người thân, bạn bè và những người chẳng liên quan đến mình :">
Update như thế nào zậy anh??? Hàng hót nhá :v
  Bài viết hay nhất77
Méo chưa sửa lại js cũ kìa, search mấy cái yêu cầu ko thấy @@
  Bài viết hay nhất78
@boom : lại lỗi chỗ nào @@
  Bài viết hay nhất79
Lúc Send nó ko trừ tiền Méo ơi
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất81
Anh ơi, của em có vài lỗi ạ
 1. Mấy cái icon bị lệch http://i.imgur.com/VFaHO5B.png
 2. Cái này không biết có tính là lỗi không, nhưng mà làm sao để send quà ạ??? http://i.imgur.com/KpwCA6V.png
3. Ở bước 5, em chỉ tìm được profile_field_2_2, em tìm k ra mấy cái còn lại
Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
Acc: Testing/devs123
  Bài viết hay nhất82
@^: cái 2 là hình như làm thíu bước nên ko hiện nút send
cái 3 là Méo chưa cập nhật lại cái field :v
  Bài viết hay nhất83
[You must be registered and logged in to see this link.]
boom wrote:@^: cái 2 là hình như làm thíu bước nên ko hiện nút send
cái 3 là Méo chưa cập nhật lại cái field :v
2. Làm đủ bước mà@@
  Bài viết hay nhất84
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Anh ơi, của em có vài lỗi ạ
 1. Mấy cái icon bị lệch http://i.imgur.com/VFaHO5B.png
Thêm vào css:
Code:
.shop-seen img {height: 90px;width: 90px;}
  Bài viết hay nhất85
trong phần js tìm và thay 100 = số tiền muốn trừ
  Bài viết hay nhất86
Cho cái link, cái nick test và link admin (cái này PM) -_-
  Bài viết hay nhất87
Muốn biết ai đã mua hàng trong shop thì nên tạo một member tên là *cái gì cũng được* (ở đây mình chọn là Shop Assistant đi ha :"> )
Giả sử như thím Shop Ass này có id là 69
Mỗi lần có người mua, sau khi nhấn vào mua, sẽ có một đoạn code được hoạt động và gửi một tin nhắn lên tường nhà của thím Shop Ass với nội dung dạng dạng "Tôi đã mua hàng tên 'Cây đũa phép cơm nguội' với giá 69 Coins"

Nói chung cái trên là cách để nhận biết thím nào vào chôm chỉa hàng mà lại tốt bụng để tiền ở bàn tính tiền :)))
Và đây là đoạn code hỗ trợ (nhớ thay số 69 trong 69 Coins bằng số tiền của hàng hóa, số 69 trong u: "69" thành id thành viên)

Code:
$.post("/privmsg", {
  subject: "Báo cáo có thím vào chôm hàng",
  message: "Tôi đã mua "+$('.shop-name').html()+" với giá 69 Coins",
  username: "Shop Assistant",
  u: "69",
  mode: "post_profile",
  folder: "profile",
  post: "Ok"
})

Có vậy thôi :">
  Bài viết hay nhất88
bạn có thể chỉ cách cho mình chỉnh mem mua 2 lần hoặc trở lên thì phiếu nợ tăng số âm lên theo từng đó ko, vì mua bao nhiu thì chỉ trừ 100 mà thui
Và phần gửi cho username í, vd như mình click lộn button gửi, sau đó mún tắt đi thì lm s, vì mình thấy ko có nút cancel, mình thử gửi cho username thì ko thấy nó gửi
  Bài viết hay nhất89
Bó tay :v
Còn cái gửi hàng thì lười quá không hỗ trợ nữa :p
  Bài viết hay nhất90
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:Bó tay :v
Còn cái gửi hàng thì lười quá không hỗ trợ nữa :p
Lỗi rồi méo ơi. VD này nhé: số Coins trong Profile là  142. Vào shop ví tiền là 141.
Khi mua xong -100 ví tiền có 41 đúng òi :v khi vào profile thì phiếu nợ cũng trừ -100 rồi, huy hiệu cũng hiện rồi >> Chạy rất ngon. :v
nhưng khi tải lại shop thì ví tiền vẫn hiện 141 (!?) là thế nào? :v thế méo kếu  ví tiền=số coins+phiếu nợ -1 mà??
>> cái này mà có mem nào chôm chỉa đồ thì sao nhỉ? =)))
  Bài viết hay nhất91
You cannot reply to topics in this forum