[Thảo luận] thay box nguyên thuỷ thành search box tại sao không

  Bài viết hay nhất1
Ưu điểm : thấy bài mới của box lẫn subbox
Về giao diện vẫn i chang box có thể thay trong temp .

Thực hiện chuyển ủrl listbox qua search box


Nhược : không có mô tả
  Bài viết hay nhất2
Ưu điểm quá vô lý, nếu muốn thấy cả bài của sub forum thì tạo sub forum làm gì?

Nhược điểm:
  1. Không có mô tả.
  2. Không lấy được forum ID.
  3. Không có thông tin chuyên mục.
  4. Không thể quản lý chuyên mục.
  5. Không lấy được bài viết sau trang 10.
  6. Diễn đàn càng lớn thì tốc độ tìm kiếm càng chậm.
  7. Không thể thực hiện.

  Bài viết hay nhất3
Box 9 xem đc tất cả bài cũng subbox vào tưng subbox nó tách riêng nội dung hơn lẻ ra . T thấy cái đó xem bài có search đâu

Trc link của nó auther ^_^ hay *_*
  Bài viết hay nhất4
Nếu không có ý kiến gì khác thì đóng chủ đề này nhé!
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum