[Thảo luận] Các thím đã học JQuery dư lào?

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là vừa học JQuery... Đôi khi quên hàm... Đôi khi mắc 1 lỗi ngẩn ngơ... chỉ là dư 1 dấu ' đặt trước function

Vậy các thím đã học JQuery dư lào? Làm sao nhớ đc các hàm hay vậy?
  Bài viết hay nhất2
Chép hàm, công thức, ý nghĩa, bao nhiêu cái cứ chép hết vô tập thì nó nhớ, vậy mới đau [Thảo luận] Các thím đã học JQuery dư lào? Th_101
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4
90% hàm của jquery, đọc tên ra là biết công dụng. Settings và cách sử dụng thì lên jquery mà xem.
  Bài viết hay nhất5
Nói chung khi ta biết sử dụng nó dần thì ta thấy rất dễ dàng và đặc biệt tớ thích nó bởi gọi tên giống css nên dễ kết hợp với nhau lắm :Đ
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum