[Thảo luận] Fm cập nhật Hashtags # , Tag @member

  Bài viết hay nhất1
http://help.forumotion.com/t137315-new-option-tag-member-on-your-forum
http://help.forumotion.com/t137316-new-option-hashtags-on-your-forum
  Bài viết hay nhất2
Hashtag dùng chung với bài có Code thì lỗi Code, nãn... -_-
  Bài viết hay nhất3
Em thấy lần cập nhập này rất là Ok :D
  Bài viết hay nhất4
Giờ suy nghĩ lại 2 thẻ này chỉ dùng tốt cho ngôn ngữ như tiếng anh . Tiếng việt từ viết rời rạc thì sao dùng
  Bài viết hay nhất5
Hashtag thì dùng dấu gạch ngang, còn user tag thì đặt trong dấu nháy.
Code:
#do-phu
@"do phu" //devs không có thành viên này nên không hiển thị
  Bài viết hay nhất6
Cái này cũng đọc bên dưới rồi ông . đâu phải ai cũng biết sử dụng :( ko phổ biến cho lắm
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum