[Đóng góp] AJAX Loading

  Bài viết hay nhất1

Demo:

màu đen:

màu xanh:

Hướng dẫn:

Javascript:

Code:
       jQuery(function() {
              jQuery('body').prepend('<div id="ajax_loading" style=""><img src="http://i58.servimg.com/u/f58/17/89/00/23/ajax_l10.gif" alt="Loading..."></div>');
              jQuery('a').click(function() {
                  jQuery('#ajax_loading').slideDown();
                  setTimeout('load()', 1000);
              });
            });
            function load() {
              jQuery('#ajax_loading').slideUp('1000');
            }
            setTimeout('load()', 1000);

CSS

Màu đen:
Code:
#ajax_loading {
            background: url("http://i38.servimg.com/u/f38/18/83/30/50/imagee15.png") repeat-x scroll 0px 0px transparent;
            border: 1px solid #000000;
            border-radius: 0px 0px 5px 5px;
            box-shadow: 0px 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px -1px 0px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
            color: rgb(255, 255, 255);
            left: 46%;
            padding: 5px 0px 8px;
            position: fixed;
            text-align: center;
            top: 0px;
            width: 8%;
            z-index: 999;
        }

Màu xanh:
Code:
       #ajax_loading {
            background: url("http://i58.servimg.com/u/f58/17/89/00/23/ajaxlo10.png") repeat-x scroll 0px 0px transparent;
            border: 1px solid rgb(123, 166, 13);
            border-radius: 0px 0px 5px 5px;
            box-shadow: 0px 3px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2), 0px -1px 0px rgba(255, 255, 255, 0.2) inset;
            color: rgb(255, 255, 255);
            left: 46%;
            padding: 5px 0px 8px;
            position: fixed;
            text-align: center;
            top: 0px;
            width: 8%;
            z-index: 999;
        }
P/s: - Tạo javascript chọn Placement: In all the pages
      - CSS: chọn 1 trong 2 CSS mà bạn muốn thực hiện và quăng vào CSS Stylesheet
Nguồn: help.forumotion.com
  Bài viết hay nhất2
Nguồn đâu ?
  Bài viết hay nhất3
@trandangduat wrote:Nguồn đâu ?

Thanks trong quá trình cắt bị thiếu phần cuối
  Bài viết hay nhất4
E hèm : http://www.punbb.biz/t129-javascript-green-ipb-ajax-loading
  Bài viết hay nhất5
@trandangduat wrote:E hèm : http://www.punbb.biz/t129-javascript-green-ipb-ajax-loading
cũng giống nhau mà bác chả là đc edit thôi mà ?
http://help.forumotion.com/t132645-ajax-loading
  Bài viết hay nhất6
@nguyenhuynhhuyhoang wrote:
@trandangduat wrote:E hèm : http://www.punbb.biz/t129-javascript-green-ipb-ajax-loading
cũng giống nhau mà bác chả là đc edit thôi mà ?
http://help.forumotion.com/t132645-ajax-loading

Ok , 1 ý kiến nữa là , chỉnh lại bài viết cho nó chuẩn và đẹp
  Bài viết hay nhất7
Vớ vẩn, cái này mà AJAX nỗi gì, gọi là Loading Effect thì còn chấp nhận được.
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum