[Đóng góp] Loading chuyên nghiệp cho forum

  Bài viết hay nhất1
Demo ONLINE : http://tnhketnoi.probb.org
Demo ảnh : http://img607.imageshack.us/img607/7440/xlob.png
Cho code sau vào cuối overall_footer_end :
Code:
<script type="text/javascript">$(document).ready(function(){$('body').append('<div border="0" style="position:fixed; width: 100%; height: 40px; z-index: 1; top: 300px; left: 0;" id="loadingvds" align="center"><table align="center" border="1" width="150" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#003300"><tr><td align="center"><div border="1" style="background-color: #FFFFFF; filter: alpha(opacity=70); opacity: .7; width: 150px; height: 40px; z-index: 1; border-collapse: collapse;" bordercolor="#006600"  align="center"><b>Đang tải dữ liệu...</b><br><img border="0" src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/loadin10.gif"><br><font color="red">Vui lòng chờ</font></div></td></tr></table></div>');$(window).load(function(){$('#loadingvds').fadeOut(2000, function(){$(this).remove;});});});</script>
  Bài viết hay nhất2
demo nè:
Code:
  http://img607.imageshack.us/img607/7440/xlob.png 
  Bài viết hay nhất3
demo die!
  Bài viết hay nhất4
@truongchun wrote:demo die!

Hình demo nè bạn:
http://img607.imageshack.us/img607/7440/xlob.png
  Bài viết hay nhất5
mình dùng thử rồi nên đã biết nó như thế nào, bạn nên dùng host up ảnh khác ngoài imageshack như servimg,... vì imageshack rất hay die và hay bị chặn ở vn =.=
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum