[Đóng góp] Loading đẹp cho forum

  Bài viết hay nhất1
Demo:  

Code

Chèn vào cuối CSS
Code:
#wbox
 {background: white
url(http://i49.servimg.com/u/f49/11/79/54/63/loadin11.gif) no-repeat
center center;cursor: wait;height: 100%;position: fixed;width:
100%;opacity: .9;left: 0;overflow: hidden;top: 0;z-index: 999;}
Thêm đoạn này vào overall_header
Code:

<script type="text/javascript">$(document).ready(function(){$('#wbox').fadeOut("1000");});</script>
<div id="wbox"></div>

code cũ nhưng hoạt đông như mới
  Bài viết hay nhất2
bỏ cái này nó có nặng thêm forum ko
  Bài viết hay nhất3
không đâu forum mềnh load pa` pa`
  Bài viết hay nhất4
Giống trong Violympic toán nhỉ :D
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum