[Hỏi đáp] Cách sử dụng valign:bottom cho div (hoặc thuộc tính tương tự)

  Bài viết hay nhất1
Thuộc tính valign này chỉ dùng table td , có cách nào dùng đc trên div không chỉ giúp mình

Test rồi rep cho mình nhé <3 tks all nhiều
  Bài viết hay nhất2

@phutu01 wrote:Thuộc tính valign này chỉ dùng table td , có cách nào dùng đc trên div không chỉ giúp mình

Test rồi rep cho mình nhé <3 tks all nhiều

Dùng vertical-align để thay thế nhé.
Xem ví dụ: http://hocwebchuan.com/reference/cssSection/pr_vertical-align.php
  Bài viết hay nhất3
nó là chung 1 lệnh mà . ko dùng đc nhé
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum