[TUTs] Thêm liên kết đánh dấu bài trích dẫn

  Bài viết hay nhất1

Thêm liên kết đánh dấu bài trích dẫn


Giới thiệu

Khi bạn trích dẫn bài viết, code này sẽ thêm liên kết đến bài đó vào nội dung.


Demo

[TUTs] Thêm liên kết đánh dấu bài trích dẫn Quote10
Xem demo


Hướng dẫn


Bước 1

ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

Thêm vào CSS
Code:
.post .quoteLink{display:inline-block;height:10px;width:12px;background:url(http://i83.servimg.com/u/f83/16/58/89/73/viewpo10.png) no-repeat transparent;margin-left:3px}

Bước 2

ACP >> Display >> QLTT >> Viewtopic_body

Thêm vào cuối
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(".post a[href*='&mode=quote']").attr("href", function () {
   return this.href + "&r=" + location.pathname.replace(/\/(t\d+(p\d+)?)\-.*/, "$1");
});
$(".post a[href*='/t'][href*='-quote#']").next("br").remove().end().each(function () {
   $(this).addClass("quoteLink").attr("href", function () {
        return this.href.replace("quote", location.pathname.replace(/\/t\d+(p\d+)?-(.+)/, "$2"))
   }).appendTo($(this).next("blockquote").find("cite:first"));
});
//]]>
</script>

Bước 3

ACP >> Display >> Post & Tin nhắn >> posting_body

Thêm vào trước {SCEDITOR}
Code:
<script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   if (/r\=t\d+(p\d+)?/.test(location.search)) {
      $("#text_editor_textarea").val("[url=http://" + location.host + "/" + GetParam("r") + "-quote#" + GetParam("p") + "][/url]" + $("#text_editor_textarea").val());
   }
   $(".post a[href*='/t'][href*='-quote#']").next("br").remove().end().each(function () {
      $(this).addClass("quoteLink").appendTo($(this).next("blockquote").find("cite:first"));
   });
   //]]>
</script>


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
demo âu huynh
  Bài viết hay nhất3

Admin wrote: // Không trích dẫn bài viết dài

hay nè huynh ak`
  Bài viết hay nhất4
Mình lên demo! [TUTs] Thêm liên kết đánh dấu bài trích dẫn Th_3
  Bài viết hay nhất5
Huynh ơi có cách nào không cho quote post đầu tiên không ạ?
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum