[Thùng rác] Blog Bị Thiếu Css

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
Thiếu là thiếu thế nào, thiếu ra sao, chỗ thiếu là chỗ nào, ảnh demo yêu cầu, mô tả lỗi thiếu,...
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất4
Thiếu CSS thì viết bỏ vô. :fb167:

Giải đáp thì cũng có mức nhất định, những vấn đề thực sự khó đã cố gắng mà không tìm được cách, không sửa được lỗi thì mới hỏi, hoặc những ý tưởng cần phát triển mình sẽ rất thích thú trao đổi, còn những bài thế này mình sẽ cho vào sọt không báo trước.

Xem kỹ mục 3: Hạn chế xin code hay rip skin.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum