[SCEditor] Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài

  Bài viết hay nhất1

Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài cho SCEditor


Giới thiệu

Đặt số ký tự tối thiểu trước khi cho phép thành viên đăng bài, nếu bài viết ngăn hơn giới hạn sẽ xuất hiện một thông báo nhắc nhở.


Demo

[SCEditor] Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài 15-06-10
Nhắc nhở khi bài viết quá ngắn


Hướng dẫn


ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management >> [SCEditor] Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài AjouterCreate a new javascript

Title * : Giới hạn ký tự tối thiểu
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
$(function() {  
    var min = 10,
            a;  
    $("input[name='post']").click(function() {    
        a = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance").val().replace(/\s|\[\/?(b|i|u|strike|list(=(1|a))?|\*|quote(=".+")?|hr|code|spoiler(=[^\[\]]*)?|hide|table|tr|td|img.+\/img|flash.+\/flash|youtube.+\/youtube|dailymotion.+\/dailymotion|size(=\d+)?|color(=#.{6})?|font(=[^\[\]]*)?|url(=[^\s\[\]]*)?|rand|flipv|fliph|blur|fade|wow|sub|sup|updown|scroll|justify|right|center|left)\]/gi, '').length;    
        if (min > a) return alert("Bài viết quá ngắn!\nSố ký tự tối thiểu là " + min + " ký tự.\nBạn cần viết thêm " + (min - a) + " ký tự nữa mới có thể gửi bài."), !1  
    })
});
Chú ý: Trong code trên, 10 là số ký tự tối thiểu để thành viên có thể đăng bài viết. Bạn có thể thay đổi nó bằng số bạn muốn, tùy theo tình hình diễn đàn.


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
cái này cài mặc định được mà
  Bài viết hay nhất3
How to avoid (spaces ) as a character? Only text will be counted.
  Bài viết hay nhất4
Hàng tốt đó bác [SCEditor] Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài Neko%20012
Cho em hỏi cái đoạn này là dùng để làm gì được không bác
Code:
.val().replace(/\s|\[\/?(b|i|u|strike|list(=(1|a))?|\*|quote(=\".+\")?|hr|code|spoiler(=[^\[\]]*)?|hide|table|tr|td|img.+\/img|flash.+\/flash|youtube.+\/youtube|dailymotion.+\/dailymotion|size(=\d+)?|color(=#.{6})?|font(=[^\[\]]*)?|url(=[^\s\[\]]*)?|rand|flipv|fliph|blur|fade|wow|sub|sup|updown|scroll|justify|right|center|left)\]/gi, '').length;
p/s: bác lại bị ai đó báo xấu kìa [SCEditor] Giới hạn ký tự tối thiểu khi đăng bài Neko%20055
  Bài viết hay nhất5
I can't find the solution
  Bài viết hay nhất6
@VectorY: Để nhận biết (bỏ qua) được cả ký tự của BBcode
  Bài viết hay nhất7
@ashik4u: Fixed! Please review this tutorial.

@VectorY: Để loại trừ khoảng trắng và các ký tự bbcode khỏi phần đếm ký tự.
  Bài viết hay nhất8
@Admin: Thanks! It's working great!
  Bài viết hay nhất9
 Thanks!
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum