[TUTs] Ẩn bài viết đầu tiên khi qua trang cho PunBB

  Bài viết hay nhất1

Ẩn bài viết đầu tiên khi qua trang cho PunBB


Giới thiệu

Code này giúp ẩn bài viết đầu tiên khi qua những trang sau giúp các bạn dễ theo dõi bài viết đồng thời có thể xem lại một cách nhanh chóng .


Demo

[TUTs] Ẩn bài viết đầu tiên khi qua trang cho PunBB Ssw

[TUTs] Ẩn bài viết đầu tiên khi qua trang cho PunBB Sss
Khi tắt script của trình duyệt


Hướng dẫn


Bước 1

ACP >> QUẢN LÝ TỔNG THỂ >> Messages and e-mails >> Cấu hình diễn đàn
Always show the first post in the topics:

Bước 2

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript

Title * : Fphm js (hoặc gì cho dễ nhớ cho tiện thao tác sau này tùy ý bạn.)
Placement : In the topics
Javascript Code * :
Code:
$(function() {  
    $("#first-post-br").next(".post").find(".fphm").addClass("hspost");  
    $(".hspost").each(function() {    
        var a = $(".paging:first").find("b").text();    
        $(this).before('<p id="clickys">Bạn đang xem Trang thứ <b>' + a + " </b>của bài viết, click để xem nội dung của bài viết đầu tiên.</p>")  
    });  
    $("#clickys").click(function() {    
        $(".fphm").css("display", "block");    
        $(this).hide()  
    })
});

Bước 3

ACP >> Display >> Templates >> Quản Lý Tổng Thể >> viewtopic_body

Chèn đoạn code này vào đầu viewtopicbody
Code:
<style>
.clicknos,#clickys{display:block;width:98%;font:13px/40px arial,sans-serif;-webkit-appearance: none;-moz-appearance: none;appearance: none;height:40px;margin:30px auto;opacity:.7;text-align:center;cursor:pointer;
border:1px solid #ffccbf;
color:#cc7e6a;
background:#ffebe6
}
#first-post-br + .post .clicknos:hover,#clickys:hover{opacity:1}
.clicknos:after{content:"Click để xem nội dung của bài đầu tiên";text-align:center;line-height:40px;display:block}
#first-post-br + .post .fphm,.clicknos,#first-post-br + .post .clicknos:checked{display:none}
#first-post-br + .post .clicknos:checked + .fphm{display:block}</style>
<noscript><style>
.clicknos {display: block}
</style></noscript>

Tìm đoạn từ <!-- BEGIN first_post_br --> đến <!-- END first_post_br --> xóa đi (nếu tìm không thấy thì bỏ qua)

Tìm đoạn:
Code:
<div class="post post--{postrow.displayed.U_POST_ID}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} style="{postrow.displayed.DISPLAYABLE_STATE}">
Chèn đoạn code dưới đây phía trước đoạn vừa tìm phía trên: 
Code:
<!-- BEGIN first_post_br -->
   </div>      
   <div class="main-content topic">
   <hr id="first-post-br" />
<!-- END first_post_br -->

Tìm đoạn:
{postrow.displayed.MESSAGE}
Sửa thành:
Code:
<input type="checkbox" class="clicknos" value="">
<div class="fphm">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>


Nguồn

Ligerv (plus.google.com/+QuânLigerv)
  Bài viết hay nhất2
Huynh xem giùm là nó đã bị ẩn hay vốn dĩ khi qua trang > 1 là nó đã k có #1 rồi : demo: http://k12504.ohmylife.net/t16p10-topic
tại e làm xong k thấy cái nào giống cái ảnh demo của a nên nghĩ là có gì đó không ổn :(
nick test : anhoang_qn
pass : hoang123
  Bài viết hay nhất3
@anhoang_qn : sr tại thiếu bước . bác xem lại cách làm vừa update
  Bài viết hay nhất4
trang 1 thì không nói gì, qua trang 2 thì có cái gì đó không ổn - nó k chịu ẩn mà ngược lại còn làm rối ren cả lên :p
demo http://k12504.ohmylife.net/t16p5-topic
acc test : anhoang_qn
pass : hoang123
  Bài viết hay nhất5
Vụ xem khi không bật js hay đấy (y)
Mình cũng đang dùng một chức năng tương tự, đánh dấu bằng class first-post
Xem chi tiết:
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum