[TUTs] zzDel - Xóa bài viết không chuyển trang

  Bài viết hay nhất1

zzDel - Xóa bài viết không chuyển trang


Giới thiệu

zzDel giúp người quản lý xóa bài nhanh hơn, không bị chuyển sang trang xác nhận.
Nếu xóa đến bài viết cuối trong chủ đề, zzDel sẽ chuyển bạn về lại chuyên mục đang quản lý.


Demo

[TUTs] zzDel - Xóa bài viết không chuyển trang L3WVPv8
Nhắc nhở trước khi xóa bài viết


Hướng dẫn


ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
Placement : In the topics
Code:
/* zzDel by devs forumvi */
$(function () {
   $(".post a[href*='mode=delete'][href*='p='][href*='tid=']").click(function (a) {
      a.preventDefault();
      var b = $(this).closest(".post");
      !0 == confirm("Bạn muốn xóa bài viết này?") && $.post(this.href, {
         confirm: 1
      }, function (a) {
         b.slideUp(function () {
            b.remove();
            $(".main-content.topic .post").length || location.replace($(".nav[href^='/f']:last")[0].href)
         })
      })
   });
});


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
hiện thì có hiện - nhưng giao diện không giống như demo - hình như mỗi trình duyệt mỗi khác phải k huynh - e xài chrome và nó hiện như 1 cảnh báo của trình duyệt - chứ k lung linh như của huynh - hay là thiếu css :)
  Bài viết hay nhất3
Của em xóa rep bình thường nó cũng chuyển về chuyên mục đang quản lí huynh ợ :-s
  Bài viết hay nhất4
Nai wrote:Của em xóa rep bình thường nó cũng chuyển về chuyên mục đang quản lí huynh ợ :-s
Chắc là mất class post rồi, kiểm tra lại khi sửa temp đã xóa rồi chăng?
  Bài viết hay nhất5
Dùng hiệu ứng mờ đi rồi biến mất thì sao Zzbaivong
  Bài viết hay nhất6
phutu01 wrote:Dùng hiệu ứng mờ đi rồi biến mất thì sao Zzbaivong
Dòng 9, thay slideUp bằng fadeOut.
  Bài viết hay nhất7
Đào hàng tí, sao méo kiểm tra trong temp vẫn có class post mà nó vẫn bay về chuyên mục vậy huynh :-s
Demo: http://nkdesign.forumvi.com/t2-phieu-no-tien-tri-gia-100-points
Tên: Oriens
MK: oriens123
  Bài viết hay nhất8
Mình cũng bị như Méo. :(
  Bài viết hay nhất9
@NCat: Thanh cumbs của Invision không có bài viết như của PunBB
Code:
/* zzDel by devs forumvi */
$(function () {
  $(".post a[href*='mode=delete'][href*='p='][href*='tid=']").click(function (a) {
      a.preventDefault();
      var b = $(this).closest(".post");
      !0 == confirm("Bạn muốn xóa bài viết này?") && $.post(this.href, {
        confirm: 1
      }, function (a) {
        b.slideUp(function () {
            b.remove();
            $(".main-content.topic .post").length || location.replace(window.location.href)
        })
      })
  });
});

Thử đoạn này xem
  Bài viết hay nhất10
Ok được rồi :v
  Bài viết hay nhất11
Sao em add rồi mà nó ko hiện như demo mà nó vẫn chuyển trang thế anh baivong >:(

demo: http://www.yukimono.net
id: sodachanh
pas: soda123
  Bài viết hay nhất12
Thiếu class post.
Ps: temp xấu, lỗi
  Bài viết hay nhất13
Tìm class post ở đâu vậy bác và thêm vào thế nào.
  Bài viết hay nhất14
You cannot reply to topics in this forum