[TUTs] zzfavouriteBox - Tạo chuyên mục ưa thích

  Bài viết hay nhất1

zzfavouriteBox - Tạo chuyên mục ưa thích


zzfavouriteBox sẽ tạo nhóm các chuyên mục ưa thích của bạn và đặt ở đầu diễn đàn để bạn dễ dàng truy cập vào lần sau.


Giới thiệu

Thông thường, trong diễn đàn có nhiều mục, mỗi thành viên có nhu cầu khác nhau nên chắc chắn sẽ có các mục ưa thích được sử dụng thường xuyên hơn và các mục không hoặc ít sử dụng.
Để đáp ứng nhu cầu đó, một cách thông dụng là xắp xếp các chuyên mục có tỷ lệ xem cao hơn lên đầu, một số diễn đàn sẽ sử dụng chức năng ẩn/hiện chuyên mục hoặc cho phép thành viên xắp xếp lại thứ tự chuyên mục theo ý thích.
Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khác, đó là tạo một nhóm chuyên mục ảo để chứa các mục ưa thích.


Demo

[TUTs] zzfavouriteBox - Tạo chuyên mục ưa thích 7fONEBC
Ở trang chính, các chuyên mục ưa thích sẽ được nhóm vào một nhóm chuyên mục ảo và đưa lên đầu danh mục.

[TUTs] zzfavouriteBox - Tạo chuyên mục ưa thích DMFq0FR
Trong nhóm chuyên mục gốc, các mục ưa thích sẽ được đánh dấu nổi bật.


Hướng dẫn


Bước 1

CSS
ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet

Code:
/* zzfavouriteBox by baivong - http://www.devs.cf/ */
#indexBox .zzheart{display:inline-block;background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/heart10.png) no-repeat;background-position:0 0;width:16px;height:16px;cursor:pointer;margin-left:5px;opacity:.5;-webkit-transition:opacity .5s ease;-moz-transition:opacity .5s ease;-o-transition:opacity .5s ease;transition:opacity .5s ease}
#indexBox .zzlove{background-position:0 -16px}
#indexBox .zzheart:hover{opacity:1}

Bước 2

Template index_box:
ACP >> Display >> QLTT >> index_box

Tìm:
Code:
<div class="main">
Thay bằng:
Code:
<div id="indexBox" class="main">

Tìm:
Code:
<!-- BEGIN switch_on_index -->

Thêm vào trước nó:
Code:
<!-- zzfavouriteBox by baivong - http://www.devs.cf/ -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var zzfavourite = {
   wrapAll: "#indexBox",
   title: "#indexBox .forumtitle",
   item: "tr",
   wrapItem: ".statused",
   boxContent: ".main-content",
   favouriteCal: '<div class="main-head favouriteBox"><div class="page-title"><h2>Ưa thích</h2></div></div><div class="main-content favouriteBox"><table cellspacing="0" class="table"><thead><tr><th class="tcl">Forum</th><th class="tc2">Topics</th><th class="tc3">Posts</th><th class="tcr">Last Posts</th></tr></thead><tbody id="favourites" class="statused"></tbody></table></div>',
   pageIndex: "",
   favouriteBox: function () {
      $("#favourites").length || $(zzfavourite.wrapAll).prepend(zzfavourite.favouriteCal)
   },
   start: function () {
      if ("/" == location.pathname || "/forum" == location.pathname) zzfavourite.pageIndex = !0;
      $(zzfavourite.title).after('<div class="zzheart"></div>');
      $(zzfavourite.wrapAll).on("click", ".zzheart", function () {
         var t = $(this);
         if (t.hasClass("zzlove")) {
            var c = t.prev().attr("href"),
               a = RegExp("\\b" + c.match(/\/f(\d+)-.*/)[1] + "\\b\\s?");
            my_setcookie("favouriteBox", my_getcookie("favouriteBox").replace(a, ""), !0);
            t.removeClass("zzlove");
            if (zzfavourite.pageIndex) {
               var d = t.closest(zzfavourite.item),
                  b = $(zzfavourite.title + "[href='" + c + "']:last").closest(zzfavourite.item);
               d.fadeOut(300, function () {
                  b.closest(zzfavourite.boxContent).is(":hidden") && b.closest(zzfavourite.boxContent).fadeIn().prev().fadeIn();
                  b.find(".zzheart").removeClass("zzlove").end().fadeIn(300);
                  d.remove();
                  $("#favourites " + zzfavourite.item).length || $(".favouriteBox").remove()
               })
            }
         } else if (c = t.prev().attr("href").match(/\/f(\d+)-.*/)[1], t.addClass("zzlove"),
            a = my_getcookie("favouriteBox"), null == a || "" == a ? my_setcookie("favouriteBox", c, !0) : RegExp("\\b" + c + "\\b\\s?").test(a) || my_setcookie("favouriteBox", a + " " + c, !0), zzfavourite.pageIndex) {
            zzfavourite.favouriteBox();
            var e = t.closest(zzfavourite.item);
            e.fadeOut(300, function () {
               e.clone().appendTo("#favourites").fadeIn(300);
               0 == t.closest(zzfavourite.wrapItem).height() && t.closest(zzfavourite.boxContent).hide().prev().hide()
            })
         }
      });
      var b = my_getcookie("favouriteBox");
      null != b && "" != b && ($.each($.trim(b).split(" "), function (c, a) {
         var d = $(zzfavourite.title + "[href^='/f" + a + "-']");
         d.next().addClass("zzlove");
         zzfavourite.pageIndex && (zzfavourite.favouriteBox(), d.closest(zzfavourite.item).hide().clone().appendTo("#favourites").show(), 0 == d.closest(zzfavourite.wrapItem).height() && d.closest(zzfavourite.boxContent).hide().prev().hide())
      }), $("#favourites").is(":empty") && $(".favouriteBox").remove())
   }
};
zzfavourite.start();
//]]>
</script>

Bước 3

Cấu hình
ACP >> Display >> Homepage >> Structure and hierarchy >> Index packing
Split categories on index: Medium


Hướng dẫn tùy chỉnh

Nếu bạn đã đã sửa cấu trúc index_box, sẽ có thể sẽ bị lỗi khi sử dụng code trên. Trong trường hợp đó, bạn cần sửa lại các tham số cho phù hợp. Tham khảo sơ đồ sau:

[TUTs] zzfavouriteBox - Tạo chuyên mục ưa thích Bbsn9SS

Trong đó:

wrapAll: khung bao toàn bộ các nhóm chuyên mục.
boxHead: tiêu đề mỗi nhóm chuyên mục. Không có tham số cho boxHead, phải đặt nó ở ngay trước boxContent.
boxContent: khung mỗi nhóm chuyên mục.
wrapItem: khung bao các mục (diễn đàn con). wrapItemboxContent có thể trùng nhau.
item: mỗi mục (diễn đàn con).
title: tiêu đề mỗi mục (diễn đàn con).
favouriteCal: Đây là cấu trúc một nhóm chuyên mục rỗng, tức là không có item, dùng để tạo khung cho nhóm chuyên mục ảo. Trong đó boxHeadboxContent được thêm class favouriteBox, wrapItem thêm id favourites.

Lưu ý: Đặt các thông số tùy chỉnh trước khi chạy hàm start(). Ví dụ:
Code:
zzfavourite.boxContent = ".box";
zzfavourite.item = "li";
zzfavourite.start();


Nguồn

Zzbaivong (devs.forumvi.com)
  Bài viết hay nhất2
Tut ngon :3 Hàng hot :v

Thêm được vào Profile => Toẹt vời :v

Mình phải trau dồi nhiều thêm về JQuery thôi :v
  Bài viết hay nhất3
Thêm được vào profile? ở đâu thế chỉ méo nữa :3
Cứ thấy hàng của huynh vông là méo lại like vô tội vạ không biết tại sao :v

kaz: Tưởng cái này là JS :3
  Bài viết hay nhất4
dc dc
  Bài viết hay nhất5
bác nào giúp mình với mình tìm như chỉ dẫn ở trên
đoạn <div class="main">
và đoạn <!-- BEGIN switch_on_index -->
thì hok thấy cái nào hết lấy đâu ra mà thay thế zậy ai biết thay giúp mình với cảm ơn các bạn nhìu
đây là code bõ của mình

Spoiler:
  Bài viết hay nhất6
Của bạn đây, nếu lỗi thì gửi demo mình xem lại!
Code:
<style type="text/css">
#smallrum {
    padding: 0.4em 1em;
    margin: 3px 1px;
    background: #fff none;
    color: #ccf0ff;
    width: 375px;
}
#smallrum a img {
    vertical-align: middle;
    padding-right: 2px;
}
#smallrum a.gensmall {
    display: inline-block;
    text-align: left;
    width: 160px;
}
.section,
.shareLinkOverlay .sectionShareLink {
    padding: 0px;
    border: 4px solid rgba(0, 0, 0, .70);
    box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);
    -webkit-box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);
    -moz-box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);
    -khtml-box-shadow: 0 12px 25px rgba(0, 0, 0, 0.58);
    border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    -khtml-border-radius: 4px;
}
.subHeading,
.headingJumbox {
    font-weight: bold;
    font-size: 11pt;
    font-family: 'Droid Sans', Calibri, Tahoma, sans-serif;
    color: rgb(44, 64, 116);
    background-color: rgb(85, 131, 198);
    padding: 5px 10px;
    margin-bottom: 3px;
    border-bottom: 1px solid rgb(55, 101, 168);
    text-shadow: 0 0 0 transparent, 1px 1px 0px #6D9DD1;
    margin: 0;
}
.jumpMenu {
    overflow: hidden;
    zoom: 1;
}
.jumpMenuColumn {
    width: 341px;
    float: left;
}
.primaryContent {
    background-color: rgb(247, 248, 249);
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid rgb(228, 228, 228);
    margin: 0;
    font-weight: normal;
    color: rgb(68, 67, 71);
}
.secondaryContentJump {
    background: rgb(238, 238, 238) url('http://i57.servimg.com/u/f57/18/74/01/46/highli13.png') repeat-x top;
    padding: 10px;
    border-bottom: 1px solid #E4E4E4;
}
.blockLinks {
    height: 250px;
    overflow: hidden;
    font-size: 8pt;
    padding: 2px;
}
.blockLinks ul:first-child {
    padding-top: 0;
    border-top: none;
    margin-top: 0;
}
.blockLinks a {
    color: rgb(87, 116, 158);
    padding: 5px 10px;
    display: block;
    outline: 0 none;
}
.blockLinks ul {
    padding-top: 5px;
    border-top: 1px solid #E4E4E4;
    margin-top: 5px;
}
.jumpMenuColumn {
    width: 341px;
    float: left;
}
.nodeList {
    border-left: 1px solid #E4E4E4;
}
fieldset {
    border-width: 0;
    font-family: Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif;
    font-size: 1.1em;
}
.blockLinks .jumpbox {
    margin: 0;
}
.blockLinks select {
    height: 254px;
    width: 320px;
}
select {
    vertical-align: middle;
    border: 1px solid;
    border-top-color: rgb(192, 192, 192);
    border-right-color: rgb(233, 233, 233);
    border-bottom-color: rgb(233, 233, 233);
    border-left-color: rgb(192, 192, 192);
    padding: 3px;
    background-color: #FFF;
    outline: 0;
    font: normal 13px Calibri, 'Trebuchet MS', Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;
    color: black;
}
.vestaOverlay .section,
.shareLinkOverlay .sectionShareLink,
.blockLinks a,
.bgCard,
#userBar .AccountMenu .menuColumns a,
#userBar .importantNoticeRed,
#searchBar .formPopup .primaryControls,
.section.memberList,
.loginBar .textCtrl {
    border-radius: 4px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    -khtml-border-radius: 4px;
}
._depth2 {
    padding-left: 4em;
}
._depth1 {
    padding-left: 2em;
}
.desc img {
    height: 45px;
    margin-left: -45px;
    margin-top: -10px;
    width: 45px;
}
</style>

<div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}
    </p>
    <div class="overlayMemberCard" style="position: fixed; z-index: 9999; top: 65.3px; left: 150%; margin-left: -299px; display: block;">
        <div class="bgCard2">
        </div>
    </div>
    <div class="avatarHolder">
        <a class="posterAvatar avatarID" href="javascript:void(0);">
            <img src="" title="Thanh điều hướng nhanh" style=" background: transparent url('http://i57.servimg.com/u/f57/18/74/01/46/quickn10.png') no-repeat;  margin: -26px 6px 0 0;  display: block;  float: right;  white-space: nowrap;  text-indent: 9999px;  overflow: hidden;  width: 16px;  height: 16px; right: 450px;" />
        </a>
        <div id="memberCardVesta" class="memberCard" style="position: fixed; z-index: 9999; top: 65.3px; left: 50%; margin-left: -299px; display: none;">
            <div class="memberCard">
                <div id="memberCardVesta" class="memberCard181" style="position: fixed; z-index: 9999; top: 65.3px; left: 50%; margin-left: -299px; display: block;">
                    <div class="memberCard">
                        <div class="section">
                            <h2 class="headingJumbox">Điều hướng nhanh</h2>
                            <div class="jumpMenu">
                                <div class="jumpMenuColumn">
                                    <h3 class="primaryContent">Liên kết thường dùng</h3>
                                    <div class="secondaryContentJump">
                                        <div class="blockLinks">
                                            <ul>
                                                <li><a href="/" original-title="">Trang chủ</a>
                                                </li>
                                                <li><a href="/forumindex.php" original-title="">Diễn đàn</a>
                                                </li>
                                                <li><a href="/memberlist" original-title="">Thành viên đã đăng ký</a>
                                                </li>
                                                <li><a href="/groups" original-title="">Nhóm</a>
                                                </li>
                                            </ul>
                                            <ul>
                                                <li><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations" original-title="">Trang cá nhân</a>
                                                </li>
                                                <li><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations" original-title="">Tài khoản của bạn</a>
                                                </li>
                                                <li><a href="/privmsg?folder=inbox" original-title="">Hòm thư</a>
                                                </li>
                                                <li><a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences" original-title="">Thiết lập hệ thống</a>
                                                </li>
                                            </ul>
                                            <ul>
                                                <li><a href="/faq" original-title="">Trợ giúp</a>
                                                </li>
                                            </ul>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="jumpMenuColumn">
                                    <h3 class="primaryContent">Danh sách diễn đàn</h3>
                                    <div class="secondaryContentJump nodeList">
                                        <div class="blockLinks">
                                            <form method="post" id="jumpbox" action="./viewforum.php" onsubmit="if(this.f.value == -1){return false;}">
                                                <fieldset class="jumpbox">
                                                    <ol class="blockLinksList" style="height: 250px;  overflow: auto;">
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#main-category.1" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Khu vực điều hành</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f5-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth2 depthPad">Thông báo</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f56-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth2 depthPad">Nơi chém gió</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f45-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth2 depthPad">Góp ý về diễn đàn</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Diễn Đàn Aoe</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f55-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Topic Dành cho đội Aoe Tin-K3</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f54-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Diễn Dàn AOE</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Tin Học &amp; Công Nghệ</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f11-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Thủ thuật phần mềm</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f12-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Mạng / Internet</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f13-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Hệ Điều Hành - Phần cứng</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f16-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Anti-Virus</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f60-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Ghost</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Thế Giới Cntt</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f3-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Đồ họa</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f6-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Lập trình</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f10-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Sách điện tử</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f20-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Thế giới di động</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Tổng hợp về Forumotion</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f100-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Code</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f58-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">HTML page</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f101-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Hỏi đáp - Forumotion</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f32-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Tài nguyên khác</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f2-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Yêu cầu rip skin</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f33-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Box hình ảnh Forumotion</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f53-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Code PhpBB3</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f65-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Hosting-Domain</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f52-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Quảng cáo diễn đàn</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f7-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Dành cho người mới</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Skin Fm</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f27-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Skin PhpBB2</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f29-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">PunBB</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f30-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">PhpBB3</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f31-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Skin Invision</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Khu vực giải trí</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f21-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Tranh ảnh</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f62-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Tin tức hàng ngày</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f22-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Âm nhạc</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f46-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Vui cười</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f8-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Game</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f18-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Ảnh thành viên</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f63-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Phim ảnh</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f9-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Quà tặng cuộc sống</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d0 ">
                                                            <a href="#second-category.4" class="OverlayCloser ">
                                                                <span class="_depth0 depthPad">Khác</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                        <li class="d2 ">
                                                            <a href="http://www.cntt-k3.com/f4-forum" class=" ">
                                                                <span class="_depth1 depthPad">Thùng rác</span>
                                                            </a>
                                                        </li>
                                                    </ol>
                                                </fieldset>
                                            </form>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="sectionFooterJump">
                                <a id="closeCard" class="button2" original-title="">Đóng</a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<div id="indexBox" class="forabg">
    <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
    <div class="inner">
        <div class="main-head" style="-khtml-box-shadow: inset 0 1px 0 #fdfdfd;  -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #fdfdfd;  -webkit-border-radius: 4px 4px 0 0;  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #FDFDFD;  background: #F0F0F0 url(http://i57.servimg.com/u/f57/18/74/01/46/highli10.png) repeat-x top;  border: 1px solid #CFCFCF;  border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.075);  box-shadow: inset 0 1px 0 #FDFDFD;  color: #000;  margin-top: 20px;  overflow: hidden;  padding: 10px;">
            <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-zcontent">
            <!-- END tablehead -->
            <!-- BEGIN forumrow -->
            <ul class="topiclist forums">
                <li class="row">
                    <dl class="icon" style="background-image: url(./styles/eazystylesidebar/imageset/forum_read.gif); background-repeat: no-repeat;">
                        <dt title="Không có bài viết nào chưa xem">
                            <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                            </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                            <br />
                            <div class="desc">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>
                            <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                        </dt>
                        <dd class="lastpost">
                            <span>
                                <div class="avs">
                                    <span>
                                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                                        <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a>
                                        <br />
                                        <!-- END switch_topic_title -->
                                        {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                                    </span>
                                </div>
                            </span>
                        </dd>
                        <dd class="posts num-posts">{catrow.forumrow.POSTS}
                            <br />Bài viết</dd>
                        <dd class="topics num-topics">{catrow.forumrow.TOPICS}
                            <br />Chủ đề</dd>
                    </dl>
                </li>
            </ul>
            <!-- END forumrow -->
            <!-- BEGIN catfoot -->
            <!-- END catfoot -->
            <!-- BEGIN tablefoot -->
        </div>
    </div>
    <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
</div>

<!-- zzfavouriteBox by baivong - http://devs.forumvi.com/ -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var zzfavourite = {
  wrapAll: "#indexBox",
  title: "#indexBox .forumtitle",
  item: "tr",
  wrapItem: ".statused",
  boxContent: ".main-content",
  favouriteCal: '<div class="main-head favouriteBox"><div class="page-title"><h2>Ưa thích</h2></div></div><div class="main-content favouriteBox"><table cellspacing="0" class="table"><thead><tr><th class="tcl">Forum</th><th class="tc2">Topics</th><th class="tc3">Posts</th><th class="tcr">Last Posts</th></tr></thead><tbody id="favourites" class="statused"></tbody></table></div>',
  pageIndex: "",
  favouriteBox: function () {
      $("#favourites").length || $(zzfavourite.wrapAll).prepend(zzfavourite.favouriteCal)
  },
  start: function () {
      if ("/" == location.pathname || "/forum" == location.pathname) zzfavourite.pageIndex = !0;
      $(zzfavourite.title).after('<div class="zzheart"></div>');
      $(zzfavourite.wrapAll).on("click", ".zzheart", function () {
        var t = $(this);
        if (t.hasClass("zzlove")) {
            var c = t.prev().attr("href"),
              a = RegExp("\\b" + c.match(/\/f(\d+)-.*/)[1] + "\\b\\s?");
            my_setcookie("favouriteBox", my_getcookie("favouriteBox").replace(a, ""), !0);
            t.removeClass("zzlove");
            if (zzfavourite.pageIndex) {
              var d = t.closest(zzfavourite.item),
                  b = $(zzfavourite.title + "[href='" + c + "']:last").closest(zzfavourite.item);
              d.fadeOut(300, function () {
                  b.closest(zzfavourite.boxContent).is(":hidden") && b.closest(zzfavourite.boxContent).fadeIn().prev().fadeIn();
                  b.find(".zzheart").removeClass("zzlove").end().fadeIn(300);
                  d.remove();
                  $("#favourites " + zzfavourite.item).length || $(".favouriteBox").remove()
              })
            }
        } else if (c = t.prev().attr("href").match(/\/f(\d+)-.*/)[1], t.addClass("zzlove"),
            a = my_getcookie("favouriteBox"), null == a || "" == a ? my_setcookie("favouriteBox", c, !0) : RegExp("\\b" + c + "\\b\\s?").test(a) || my_setcookie("favouriteBox", a + " " + c, !0), zzfavourite.pageIndex) {
            zzfavourite.favouriteBox();
            var e = t.closest(zzfavourite.item);
            e.fadeOut(300, function () {
              e.clone().appendTo("#favourites").fadeIn(300);
              0 == t.closest(zzfavourite.wrapItem).height() && t.closest(zzfavourite.boxContent).hide().prev().hide()
            })
        }
      });
      var b = my_getcookie("favouriteBox");
      null != b && "" != b && ($.each($.trim(b).split(" "), function (c, a) {
        var d = $(zzfavourite.title + "[href^='/f" + a + "-']");
        d.next().addClass("zzlove");
        zzfavourite.pageIndex && (zzfavourite.favouriteBox(), d.closest(zzfavourite.item).hide().clone().appendTo("#favourites").show(), 0 == d.closest(zzfavourite.wrapItem).height() && d.closest(zzfavourite.boxContent).hide().prev().hide())
      }), $("#favourites").is(":empty") && $(".favouriteBox").remove())
  }
};
zzfavourite.wrapAll = "#indexBox";
zzfavourite.title = "#indexBox .forumtitle";
zzfavourite.item = ".topiclist.forums";
zzfavourite.wrapItem = ".main-zcontent";
zzfavourite.boxContent = ".main-zcontent";
zzfavourite.favouriteCal = '<div class="main-head favouriteBox" style="-khtml-box-shadow: inset 0 1px 0 #fdfdfd;  -moz-box-shadow: inset 0 1px 0 #fdfdfd;  -webkit-border-radius: 4px 4px 0 0;  -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 #FDFDFD;  background: #F0F0F0 url(http://i57.servimg.com/u/f57/18/74/01/46/highli10.png) repeat-x top;  border: 1px solid #CFCFCF;  border-bottom: 1px solid rgba(0,0,0,0.075);  box-shadow: inset 0 1px 0 #FDFDFD;  color: #000;  margin-top: 20px;  overflow: hidden;  padding: 10px;"><div class="page-title">Ưa thích</div></div><div id="favourites" class="main-zcontent favouriteBox"></div>';
zzfavourite.start();
//]]>
</script>
  Bài viết hay nhất7
add vào chưa thấy zì hêt bác admin ơi link đây bác xem giúp nha
tommy.123.st
  Bài viết hay nhất8
Bấm lưu (publish) chưa vậy?
  Bài viết hay nhất9
Zzbaivong wrote:Bấm lưu (publish) chưa vậy?
rùi bác tại không được mình trả về lại ban đầu rùi h sao được đây bác
  Bài viết hay nhất10
Thay vào lại đi, nhớ thêm CSS.
  Bài viết hay nhất11
cảm ơn bác admin nha được rùi nhưng h nó xuất hiện thêm cái này
nó có 2 cái trái tim luôn và khi nhấp vào để nó trở thành chuyên mục yêu thích khi không muốn thì bỏ nó ra khoi chuyên mục đấy ko được
[TUTs] zzfavouriteBox - Tạo chuyên mục ưa thích 51145691
nick test
demo123
pass: demo123456
  Bài viết hay nhất12
Thay lại code #6
  Bài viết hay nhất13
Zzbaivong wrote:Thay lại code #6
ok rù thank admin đã hỗ trợ nhiệt tình
ah mà sao mình nhấp vào chọn nó là chuyên mục yêu thích khi không muốn nữa thì không thể bỏ nó ra được
  Bài viết hay nhất14
Thay lại phát nữa xem, nó mà lỗi nữa thì bó tay luôn :(
  Bài viết hay nhất15
Zzbaivong wrote:Thay lại phát nữa xem, nó mà lỗi nữa thì bó tay luôn :(
ok rùi bác admin ơi thank bác nhìu nha cuối cùng cũng dc mừng wa :)
  Bài viết hay nhất16
nói chung là mình ko biết gì hết, làm tới bước kia thì ko hiểu @@, bác vong có thể giúp em làm cho cái này ko
demo:http://translator-team.forumvi.com/
acctest: acctest
MK: Kelvin7414943
  Bài viết hay nhất17
Mình thấy icon trái tim của devs nó cân đối và men hơn icon hiện tại, xin Zzbaivong giúp với!
  Bài viết hay nhất18
icon của Devs là dùng font Awesome í
  Bài viết hay nhất19

KTV2 wrote:icon của Devs là dùng font Awesome í

chèn ký tự trái tim ở đâu trong code bạn ạ!
Code:
/* zzfavouriteBox by baivong - http://www.devs.cf/ */
#indexBox .zzheart{display:inline-block;background:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/heart10.png) no-repeat;background-position:0 0;width:16px;height:16px;cursor:pointer;margin-left:5px;opacity:.5;-webkit-transition:opacity .5s ease;-moz-transition:opacity .5s ease;-o-transition:opacity .5s ease;transition:opacity .5s ease}
#indexBox .zzlove{background-position:0 -16px}
#indexBox .zzheart:hover{opacity:1}
  Bài viết hay nhất20
thay ở chỗ https://i.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/heart10.png í
  Bài viết hay nhất21

KTV2 wrote:thay ở chỗ https://i.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/heart10.png í

Sao mình làm mãi vẫn không được!
  Bài viết hay nhất22
em ko tìm thấy 2 code ở đâu, mọi người chỉ giúp được ko, nó nằm ở dòng số mấy.
demo:http://studymore.forumvi.com/
Code:
<div class="main">
Code:
<!-- BEGIN switch_on_index -->
  Bài viết hay nhất23
You cannot reply to topics in this forum