[Tự làm] Quick Logout - Đăng xuất nhanh

  Bài viết hay nhất1

Đề mô

http://borutofans.forumvi.com/

Cách làm

Thực ra cũng không phải là tự làm mà là sửa lại tí đoạn code zzDel của @ZZbaivong =))
ACP >> Modules >> Javascript Codes
Title : Đăng xuất nhanh
Place : ALL
Code : 
Code:
$(function () {
   $("a[href*='/login?logout=1'][href*='tid='][href*='key=']").click(function (a) {
      a.preventDefault();
      var b = $(this).closest("body");
      !0 == confirm("Bạn có muốn thoát") && $.post(this.href, {
         confirm: 1
      }, function (a) {
         b.fadeOut(function () {
            b.remove();
            $("body").length || location.replace(window.location.href)
         })
      })
   });
});
  Bài viết hay nhất2
You could get your website design
You cannot reply to topics in this forum