Cách chuyển chỗ ảnh diễn đàn?

  Bài viết hay nhất1
Cách chuyển chỗ ảnh diễn đàn? MCTEI6r

Bây giờ mình muốn chuyển chỗ cái ảnh của diễn đàn ra bên cạnh thì làm thế nào nhỉ?
  Bài viết hay nhất2
cho demo dùm cái :)
  Bài viết hay nhất3
Đã tự sửa. Chỉ cần up lên Imgur là được :v
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum