[Hỏi đáp] Làm sao để chuyển các mục con (diễn đàn con) lên trên các bài post của diễn đàn mẹ?

  Bài viết hay nhất1
Thắc mắc như tiêu đề. Xin các bro hãy jup đỡ!

[Hỏi đáp] Làm sao để chuyển các mục con (diễn đàn con) lên trên các bài post của diễn đàn mẹ? Dien_d10

Demo: http://learn.forumvi.com/forum
Name: test1234
Pass: test1234


[Hỏi đáp] Làm sao để chuyển các mục con (diễn đàn con) lên trên các bài post của diễn đàn mẹ? 637589-Achievement_approved_award_reward_prize_premium_tribute_meed_remuneration_gratification-512
  Bài viết hay nhất2
Trong viewforum_body, bạn chỉnh lại vị trí {TOPICS_LIST_BOX}{BOARD_INDEX}.
You cannot reply to topics in this forum