[Hỏi đáp] Lỗi từ

  Bài viết hay nhất1
TÌnh hình là em mới add cái code này : http://www.fmcodes.com/t786-add-a-word-counter-to-the-editor  vào forum , và em đã tùy biến css cho nó đẹp , nhưng gặp một lỗi là phải ghi 1 từ tiếng anh thì nó mới tính là 1 từ , mong các bác chỉ cho em với :

Javascript:

Code:
$(function(){$(function(){

      var MinNumberOfWords = 1;
      var LetterCountPerWord = 2;
      var ico_compl = "http://i73.servimg.com/u/f73/18/10/89/49/ok-gre10.png";
      var ico_incompl = "http://i73.servimg.com/u/f73/18/10/89/49/exclam10.png";  
  
    if($("#text_editor_textarea").length != 0){
         $("input[type='submit'][name='post']").attr("disabled", true).css("opacity", "0.3");      
         $(".sceditor-container").after("<br/><div id='div_minchars' align='center'><div id='div_minchars_header'> Nên viết " + MinNumberOfWords + " (at least " + LetterCountPerWord + " từ tiếng anh)</div><div id='div_minchars_info'></div></div>");
        
         var sceditor = $("#text_editor_textarea").sceditor("instance");                  
         var str = sceditor.val();
         var regex = new RegExp('\\w{' + LetterCountPerWord + ',}\\b', 'g');
         var str_arr = str.match(regex);
         var str_len = str_arr == null ? 0 : str_arr.length;
        
         if(str_len >= MinNumberOfWords) $("input[type='submit'][name='post']").attr("disabled", false).css("opacity", "1");
        
         sceditor.keyUp(function(e) {
            str = sceditor.val();
            str_arr = str.match(regex);
            str_len = str_arr == null ? 0 : str_arr.length;
            if(str_len >= MinNumberOfWords) {
               $("#div_minchars_info").html("Bạn đã viết được <span style='color:green'>" + str_len + "</span> từ. Bây giờ bạn có thể gửi <img src='" + ico_compl  + "' />");  
           $("input[type='submit'][name='post']").attr("disabled", false).css("opacity", "1");
            }else{
               $("#div_minchars_info").html("Bạn đã viết được <span style='color:red;text-shadow: 0 0 5px white;'>" + str_len + "</span> từ . Bạn phải viết thêm " + (MinNumberOfWords - str_len) + " từ để gửi <img src='" + ico_incompl  + "' />");
               $("input[type='submit'][name='post']").attr("disabled", true).css("opacity", "0.3");
            }
         });
      }
   })});
  Bài viết hay nhất2
1 . Code này không chính xác cho lắm. Vì nếu bài viết sử dụng bbcode thì nó hầu như chả có tác dụng gì.
2 . Code này nó xét theo chữ chứ không phải theo từ.
3. Code dạng này baivong đã viết rồi nhé. Đơn giản hơn và hiệu quả hơn cái này nhiều https://devs.forumvi.com/t26-sceditor-gioi-han-ky-tu-toi-thieu-khi-ang-bai
You cannot reply to topics in this forum