[Đóng góp] Css chuyển toàn bộ bbcode sang font awesome

  Bài viết hay nhất1

Demo


[Đóng góp] Css chuyển toàn bộ bbcode sang font awesome Bbcode10

[Đóng góp] Css chuyển toàn bộ bbcode sang font awesome Bbcode11

Cách làm


Chú ý : Css dài , nếu bạn nào bị nó thông báo quá nhiều css thì mình không chịu trách nhiệm nhé !

Vào Css thêm :

Code:
/* Style cho bbcode  */
.sceditor-container{border:2px solid #69C!important;border-radius:0!important}
.sceditor-container .sceditor-toolbar{background-color:#69C;border-color:#58B;border-radius:0}
.sceditor-container .sceditor-group{background:rgba(255,255,255,0.45);border-color:#58B;border-radius:0;padding:0}
.sceditor-container .sceditor-button{border-radius:0;padding:4px 6px;position:relative}
.sceditor-container .sceditor-button:hover{box-shadow:none;background-color:rgba(255,255,255,0.3)}
.sceditor-container .hover,.sceditor-container .sceditor-button.active,.sceditor-container .sceditor-button:active{box-shadow:none;background-color:rgba(255,255,255,0.6)}
.sceditor-container .sceditor-button.disabled{opacity:0.5}
/*BBcode awesome*/
.sceditor-container .sceditor-button div{background-image:none}
.sceditor-button:after,.sceditor-button:before{color:#555;font-size:14px;font-weight:normal;font-family:FontAwesome;text-align:center;position:absolute;top:0;left:0;right:0;bottom:0;line-height:28px;text-indent:0}
.sceditor-button-bold:after{content:"\f032"}
.sceditor-button-italic:after{content:"\f033"}
.sceditor-button-underline:after{content:"\f0cd"}
.sceditor-button-strike:after{content:"\f0cc"}
.sceditor-button-left:after{content:"\f036"}
.sceditor-button-center:after{content:"\f037"}
.sceditor-button-right:after{content:"\f038"}
.sceditor-button-justify:after{content:"\f039"}
.sceditor-button-bulletlist:after{content:"\f0ca"}
.sceditor-button-orderedlist:after{content:"\f0cb"}
.sceditor-button-horizontalrule:after{content:"\f068"}
.sceditor-button-quote:after{content:"\f10d"}
.sceditor-button-code:after{content:"\f121"}
.sceditor-button-faspoiler:after{content:"\f071"}
.sceditor-button-fahide:after{content:"\f070"}
.sceditor-button-table:after{content:"\f0ce"}
.sceditor-button-servimg:after{content:"\f093"}
.sceditor-button-image:after{content:"\f03e"}
.sceditor-button-link:after{content:"\f0c1"}
.sceditor-button-youtube:after{content:"\f16a"}
.sceditor-button-flash:before,.sceditor-button-dailymotion:before{content:"";background:#555;top:6px;left:6px;right:6px;bottom:6px}
.sceditor-button-dailymotion:after{content:"d";color:#FFF;font-weight:bold;font-family:"trebuchet ms",arial,verdana,sans-serif;left:3px;top:1px}
.sceditor-button-flash:after{content:"Æ’";color:#FFF;font-weight:bold;font-family:sans-serif;top:-1px}
.sceditor-button-headers:after{content:"\f1dc"}
.sceditor-button-size:after{content:"\f034"}
.sceditor-button-color:after{content:"\f1fb"}
.sceditor-button-font:after{content:"\f031"}
.sceditor-button-removeformat:before{content:"\f031"}
.sceditor-button-removeformat:after{content:"\f056";font-size:10px;left:auto;top:auto;right:5px;bottom:3px;line-height:normal}
.sceditor-button-more:after{content:"\f141"}
.sceditor-button-subscript:after{content:"\f12c"}
.sceditor-button-superscript:after{content:"\f12b"}
.sceditor-button-fascroll:after{content:"\f100"}
.sceditor-button-faupdown:after{content:"\f102"}
.sceditor-button-farand:after{content:"\f074"}
.sceditor-button-emoticon:after{content:"\f118"}
.sceditor-button-date:after{content:"\f271"}
.sceditor-button-time:after{content:"\f017"}
.sceditor-button-pastetext:after{content:"\f0ea"}
.sceditor-button-source:after{content:"\f0f6"}

Nguồn


http://themedesign.forumotion.com/

Theme Design
  Bài viết hay nhất2
Mình bị thế này nè bạn :(
[Đóng góp] Css chuyển toàn bộ bbcode sang font awesome Untitl10
  Bài viết hay nhất3
Đó là bạn cưa cài đặt font awesome :
Xem topic này nè : https://devs.forumvi.com/t620-tips-huong-dan-su-dung-font-awesome
Nếu vẫn ko được thì đưa link forum nhé !
  Bài viết hay nhất4
Cập nhật nguồn code mà bạn lấy nhé, vì mình biết code này không phải bạn tự viết mà là được lấy ra từ CSS của fmdesign.
  Bài viết hay nhất5
Boom wrote:Cập nhật nguồn code mà bạn lấy nhé, vì mình biết code này không phải bạn tự viết mà là được lấy ra từ CSS của fmdesign.
Đã cập nhật , xin lỗi ạ
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum