[Hỏi đáp] Javascript của em sai chỗ nào vậy

  Bài viết hay nhất1
Em đang viết javascript để đóng mở mấy cái borderwarp có lưu cookie nhưng mãi mà nó chả lưu cái gì
Javascript của em sai chỗ nào vậy, mấy bác chỉ em với

Demo: https://jsfiddle.net/manhlinhtm/0yjfLobe/

Code:
  Bài viết hay nhất2
1. thẻ div không dùng sự kiện onload được nhé. 
2. Đặt giá trị cookie không đúng.
3. Đặt điều kiện biến cate không rõ ràng.
  Bài viết hay nhất3
1. những thẻ nào có thể đặt được sự kiện onload vậy bác??
2. Đặt như thế nào thì mới đúng được bác??
3. Bác có thể cho em 1 ví dụ co cái code trên được ko??
  Bài viết hay nhất4
kingofgame wrote:1. những thẻ nào có thể đặt được sự kiện onload vậy bác??
2. Đặt như thế nào thì mới đúng được bác??
3. Bác có thể cho em 1 ví dụ co cái code trên được ko??

http://jsfiddle.net/0yjfLobe/3/embedded/result/
  Bài viết hay nhất5
Em nợ bác nhiều, thanks nhưng nó chỉ dùng được cho 1 cái thôi bác

Mà cho em hỏi trong forumotion trong forumotion đã có sắn cái code js setCookie và getCookie chưa vậy
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum