[Thùng rác] Hỏi cách thay ảnh banner cho skin G+

  Bài viết hay nhất1
Mình muốn đổi ảnh banner cho forum mà không biết cách đổi, mấy bạn chỉ giúp mình nhé.
Demo: [Only admins are allowed to see this link]
  Bài viết hay nhất2
lên ngay chỗ người ta share skin rồi hỏi, mà hình như có trả lời trên đó chứ bộ
  Bài viết hay nhất3
[Only admins are allowed to see this link]
KTV2 wrote:lên ngay chỗ người ta share skin rồi hỏi, mà hình như có trả lời trên đó chứ bộ
sorry bạn ngày xưa skin này mình nhờ người ta xài hộ nên ko biết chỗ ...share skin :)
  Bài viết hay nhất4
[Only admins are allowed to see this link]
  Bài viết hay nhất5
Vào overall_header tìm link ảnh này rồi thay
[Only admins are allowed to see this link]
  Bài viết hay nhất6
Bài này mình sẽ chuyển vào thùng rác nhé.
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum