[Hỏi đáp] Hỏi toolbar trên top nằm ở đâu trong Templates?

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề, bác nào biết chỉ dùm. Thanks!
  Bài viết hay nhất2
Nó không nằm trong template.
  Bài viết hay nhất3

KirigayaKazuto wrote:Nó không nằm trong template.
Vậy nó nằm ở đâu bác, chỉnh sửa code của nó làm sao vậy?
  Bài viết hay nhất4
Nằm ở Modules
  Bài viết hay nhất5
ACP >> Toolbar >> Cấu hình diễn đàn >>

- Activate the toolbar : có / không . ( cái này muốn nó hiện hay không đó )
  Bài viết hay nhất6

AnChina wrote:ACP >> Toolbar >> Cấu hình diễn đàn >>

- Activate the toolbar : có / không  . ( cái này muốn nó hiện hay không đó )

Mình tự code lấy cái thanh đó rồi. Bây giờ ko biết cho tên truy cập vào làm sao. Mình dùng hàm Guest rồi nhưng ko dc, giúp mình vs!!!
  Bài viết hay nhất7

TheAnhDang.1996 wrote:
AnChina wrote:ACP >> Toolbar >> Cấu hình diễn đàn >>

- Activate the toolbar : có / không  . ( cái này muốn nó hiện hay không đó )

Mình tự code lấy cái thanh đó rồi. Bây giờ ko biết cho tên truy cập vào làm sao. Mình dùng hàm Guest rồi nhưng ko dc, giúp mình vs!!!

Đưa demo đây cho dễ làm.
  Bài viết hay nhất8

TheAnhDang.1996 wrote:Mình tự code lấy cái thanh đó rồi. Bây giờ ko biết cho tên truy cập vào làm sao. Mình dùng hàm Guest rồi nhưng ko dc, giúp mình vs!!!

Cho vào chỗ cần hiện:
Code:
<span class="username"></span>

Cho vào Javascript, tick All pages
Code:
$(function(){
  $('span.username').text(_userdata.username);
});
  Bài viết hay nhất9

KirigayaKazuto wrote:
TheAnhDang.1996 wrote:Mình tự code lấy cái thanh đó rồi. Bây giờ ko biết cho tên truy cập vào làm sao. Mình dùng hàm Guest rồi nhưng ko dc, giúp mình vs!!!

Cho vào chỗ cần hiện:
Code:
<span class="username"></span>

Cho vào Javascript, tick All pages
Code:
$(function(){
  $('span.username').text(_userdata.username);
});

Em làm dc rồi! Thank bác nhiều :)
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum