[Hỏi đáp] Tạo box cho phép comment nhưng không xem được bài viết

  Bài viết hay nhất1
Hé lu cả nhà,
Mình cần bạn nào hướng dẫn mình tạo 1 box mà cho phép thành viên xem được bài và comment trong bài viết đó nhưng không thể xem lại bài mình viết và các bài viết khác.
Thêm nữa: Chỉ khi quản lí box cho phép hiện thì các bài mới hiện lên để mọi thành viên đều thấy (Cái này chắc không được, vì giống vbb rồi)
Ai có thể giúp mình hơm :D
  Bài viết hay nhất2
Chỉnh box như sau:
[Hỏi đáp] Tạo box cho phép comment nhưng không xem được bài viết JmQ2T13
  Bài viết hay nhất3
Ko xem được box và topic thì làm sao để reply đc @KirigayaKazuto
Mình muốn làm box ẩn bài như vậy để làm event cho dễ ấy mà, mem ko copy đc bài nhau
  Bài viết hay nhất4
Tạo một AJAX để gửi bài
  Bài viết hay nhất5
Đụng đến code, js cấp cao là mình mù tịt luôn rồi á @@
Có cách nào chỉnh cho thành viên được phép đăng bài ở 1 box mà ko được xem bài viết không, rồi khi mình duyệt thì chuyển nó sang 1 box mới
  Bài viết hay nhất6
Đơn giản nhất là dùng contact của fm, biên chế nó thành khung gửi bài.
  Bài viết hay nhất7

boom wrote:Đụng đến code, js cấp cao là mình mù tịt luôn rồi á @@
Có cách nào chỉnh cho thành viên được phép đăng bài ở 1 box mà ko được xem bài viết không, rồi khi mình duyệt thì chuyển nó sang 1 box mới

Trước hết, cho mình xin link forum trước đã. Để mình viết js luôn khỏi cần đem về sửa chi cho mệt.

Với lại ý của bạn là.

Thành viên có thể xem được bài đầu tiên trong box, và có thể comment trong box đó. Nhưng không xem được bài viết đúng không.

Và chỉ có admin hoặc người có quyền hạn mod đó mới xem được và duyệt bài viết đó đúng không.

Và khi duyệt thì bài viết sẽ tự chuyển đến một box khác. Hoặc admin và mod chuyển bài đó đi.
  Bài viết hay nhất8

markai30 wrote:
boom wrote:Đụng đến code, js cấp cao là mình mù tịt luôn rồi á @@
Có cách nào chỉnh cho thành viên được phép đăng bài ở 1 box mà ko được xem bài viết không, rồi khi mình duyệt thì chuyển nó sang 1 box mới

Trước hết, cho mình xin link forum trước đã. Để mình viết js luôn khỏi cần đem về sửa chi cho mệt.

Với lại ý của bạn là.

Thành viên có thể xem được bài đầu tiên trong box, và có thể comment trong box đó. Nhưng không xem được bài viết đúng không.

Và chỉ có admin hoặc người có quyền hạn mod đó mới xem được và duyệt bài viết đó đúng không.

Và khi duyệt thì bài viết sẽ tự chuyển đến một box khác. Hoặc admin và mod chuyển bài đó đi.

Vâng, đúng là như thế.
Box đó chỉ có Mod quản lí box và Admin mới được quyền xem bài viết và duyệt bài viết của thành viên. Tất cả thành viên khác khi vào reply sẽ thấy bài #1 mà ko thấy những bài khác và khi thành viên nào đó reply thì lập tức bài viết đó được ẩn đi hoặc chặn ko cho xem.
Nếu như trên mà ko được thì làm theo kiểu ẩn bài ở 1 box rồi khi muốn duyệt bài cho tất cả xem thì Mod quản lí hoặc Admin chuyển qua 1 box khác để xem cũng được, y chang ý bạn nói trên vì cái này giống như bên forum vbb, nên chắc khó làm được :(
  Bài viết hay nhất9

boom wrote:
markai30 wrote:
boom wrote:Đụng đến code, js cấp cao là mình mù tịt luôn rồi á @@
Có cách nào chỉnh cho thành viên được phép đăng bài ở 1 box mà ko được xem bài viết không, rồi khi mình duyệt thì chuyển nó sang 1 box mới

Trước hết, cho mình xin link forum trước đã. Để mình viết js luôn khỏi cần đem về sửa chi cho mệt.

Với lại ý của bạn là.

Thành viên có thể xem được bài đầu tiên trong box, và có thể comment trong box đó. Nhưng không xem được bài viết đúng không.

Và chỉ có admin hoặc người có quyền hạn mod đó mới xem được và duyệt bài viết đó đúng không.

Và khi duyệt thì bài viết sẽ tự chuyển đến một box khác. Hoặc admin và mod chuyển bài đó đi.

Vâng, đúng là như thế.
Box đó chỉ có Mod quản lí box và Admin mới được quyền xem bài viết và duyệt bài viết của thành viên. Tất cả thành viên khác khi vào reply sẽ thấy bài #1 mà ko thấy những bài khác và khi thành viên nào đó reply thì lập tức bài viết đó được ẩn đi hoặc chặn ko cho xem.
Nếu như trên mà ko được thì làm theo kiểu ẩn bài ở 1 box rồi khi muốn duyệt bài cho tất cả xem thì Mod quản lí hoặc Admin chuyển qua 1 box khác để xem cũng được, y chang ý bạn nói trên vì cái này giống như bên forum vbb, nên chắc khó làm được :(

Trước hết bạn hãy chèn code này vào cuối view_topic trước coi có vừa ý không. Có thể chỉnh css lại cho nó đẹp hơn.

Code:
if(location.pathname.split('-')[0].split('p')[0] == '/t2'){
   if(_userdata.user_level <= 0){
      var a = '<div class="andi">Bài viết đã bị ẩn, chỉ có người quản trị mới xem được.</div>';
      $('.post.clearfix').not('.post.clearfix:first').each(function(){
         $(this).find('.post-entry').html(a)
      })
      if($('.post.clearfix:first .post-count.right a').text() != '#1'){
         $('.post.clearfix:first').html(a);
      }
   }
}

Lưu ý t2 là id post nhé. Nếu box của bạn là 43 thì sửa nó lại cho phù hợp.

Cái này sẽ đổi tất cả bài viết khác trừ #1 thành dòng html như trên và chỉ có người quản trị mới thấy được bài viết thôi.
Bạn thử coi có đúng ý chưa. Nếu dc thì tính tiếp.
  Bài viết hay nhất10

markai30 wrote:

Trước hết bạn hãy chèn code này vào cuối view_topic trước coi có vừa ý không. Có thể chỉnh css lại cho nó đẹp hơn.

Code:
if(location.pathname.split('-')[0].split('p')[0] == '/t2'){
   if(_userdata.user_level <= 0){
      var a = '<div class="andi">Bài viết đã bị ẩn, chỉ có người quản trị mới xem được.</div>';
      $('.post.clearfix').not('.post.clearfix:first').each(function(){
         $(this).find('.post-entry').html(a)
      })
      if($('.post.clearfix:first .post-count.right a').text() != '#1'){
         $('.post.clearfix:first').html(a);
      }
   }
}

Lưu ý t2 là id post nhé. Nếu box của bạn là 43 thì sửa nó lại cho phù hợp.

Cái này sẽ đổi tất cả bài viết khác trừ #1 thành dòng html như trên và chỉ có người quản trị mới thấy được bài viết thôi.
Bạn thử coi có đúng ý chưa. Nếu dc thì tính tiếp.
Cách này không khả thi , dùng js ẩn bài viết thì xem source hay disable js thì xem dc hết
  Bài viết hay nhất11
Đầu tiên cứ tạo một khung viết bài đã
Code:
<div class="hide-reply">
<textarea></textarea>
<input type="button" value="Gửi"/>
</div>
Rồi thêm js
Code:
$('.hide-reply input[type="button"]').click(function(){$.post("/post", {
  mode: "reply",
  t: "ID của topic đó",
  message: $('.hide-reply textarea').val(),
  post: "Ok"
}).done(function (data) {$('.hide-reply').hide();
}).fail(function () {
  alert('Lỗi rồi, thử lại đi');
})});

Rồi chỉnh không cho thành viên thấy bài viết nhưng vẫn gửi được như của K.
  Bài viết hay nhất12

NCat wrote:Đầu tiên cứ tạo một khung viết bài đã
Code:
<div class="hide-reply">
<textarea></textarea>
<input type="button" value="Gửi"/>
</div>
Rồi thêm js
Code:
$('.hide-reply input[type="button"]').click(function(){$.post("/post", {
   mode: "reply",
   t: "ID của topic đó",
   message: $('.hide-reply textarea').val(),
   post: "Ok"
}).done(function (data) {$('.hide-reply').hide();
}).fail(function () {
   alert('Lỗi rồi, thử lại đi');
})});

Rồi chỉnh không cho thành viên thấy bài viết nhưng vẫn gửi được như của K.

Méo cho hỏi là tạo khung bài viết trong view luôn hã, nhưng dán tất cả vào view bấm gửi bài cũng ko thấy hiện bài, admin cũng ko thấy luôn.
Còn tạo html thì cũng gửi ko được

@markai30
Cái này là js hã cậu, add không vào thì hiện những dòng trên ở view còn thêm <script></script> thì cũng ko có tác dụng
  Bài viết hay nhất13
tạo ở ngoài thôi, như ở index.
Còn muốn hiện thì thêm css vào mới rõ ra chứ <(")
Và nhớ thay cái ID topic vào
  Bài viết hay nhất14
vẫn ko được @@ hix
Khi bấm nút gửi thì nó đơ ra chả động đậy gì luôn
  Bài viết hay nhất15
You cannot reply to topics in this forum