[Quán bar] Ai làm kèo solo League of legend không ?

  Bài viết hay nhất1
Ai làm kèo solo để lại tên nhé :3
  Bài viết hay nhất2
WythSetToLai
  Bài viết hay nhất3
Ok bao giờ solo đc
  Bài viết hay nhất4
Có ai chơi Dota 2 không :D
  Bài viết hay nhất5

@Zero wrote:Có ai chơi Dota 2 không :D
Lv 3x thôi =))
  Bài viết hay nhất6
Yasuo solo ko
  Bài viết hay nhất7
Bh nè
  Bài viết hay nhất8
Yasuo toàn onl lúc tôi ko onl thế khi nào onl lên cb luôn r vào game
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum