[Đóng góp] Mod login

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là có rip 1 cái login của cái trang làm proshow gì gì đó , quên mất cái trang rip rồi - nói chung k phải là Fmvi - nay share ra cho ai thích thì xài
mần luôn cho nóng - demo : http://anhoang4.forumvi.com/

cho vào cuối head
Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="popup"><div class="user-icon"></div><div class="pass-icon"></div>
<form class="login-form" action="/login" method="post" name="form_login">
<span class="button b-close">X</span>
    <div class="header">
      <h1 class="cf">Đăng Nhập</h1>
      <span>Bạn Điền Đầy Đủ Thông Tin Dưới Đây.</span>
    </div>

    <div class="content">
      <input name="username" placeholder="tài khoản" tabindex="1" type="text" class="input username" maxlength="40" value="" />
      <input name="password" placeholder="Mật khẩu" tabindex="2" type="password" class="input password" maxlength="25" />
    </div>

    <div class="footer">
      <input type="hidden" name="redirect" value="http://anhoang4.forumvi.com/" />
      <input type="submit" class="button" value="Đăng nhập" name="login" />
      <a href="/register" class="register"> Đăng Ký </a>
    </div>


</form>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://www.nhipsongcva.forumvi.com/30359.js"> </script>
<script type="text/javascript" src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/279984738/anhoang2.js"> </script>
<!-- END switch_user_logged_out -->
còn cái này quăng vào css
Code:
 .clear{clear:both}
#login-reg{margin:0}
#login-reg li.login{display:block;float:right}
#login-reg li.reg{float:right;display:block;margin-right:2px}
#login-reg li.login a,#login-reg li.reg a{border-radius:3px 0 0 3px;display:block;padding:5px 10px}
#login-reg li.login a{border-radius:0 3px 3px 0}
.button.b-close,.button.bClose{border-radius:7px;box-shadow:none;padding:0 6px 2px;position:absolute;right:-7px;top:-7px;cursor:pointer}
#popup,#popup2,.bMulti{border:2px solid #000;border-radius:10px;box-shadow:0 0 25px 5px #999;color:#000;display:none}
.login-form{width:300px;margin:0 auto;position:relative;background:rgba(213,108,143,0.5);z-index:5;-webkit-border-radius:6px;border:2px dashed #E33C74}
.login-form .header{padding:40px 30px 30px}
.login-form .header span{font-size:12px;line-height:16px;color:#678889}
.login-form .content{padding:0 30px 25px 30px}
.login-form .content .input{width:188px;padding:15px 25px;font-weight:700;font-size:14px;color:#9d9e9e;text-shadow:1px 1px 0 rgba(256,256,256,1.0);background:#fff;border:1px solid #fff;border-radius:5px;box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.50);-moz-box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.50);-webkit-box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.50)}
.login-form .content .password,.login-form .content .pass-icon{margin-top:25px}
.login-form .content .input:hover{background:#dfe9ec;color:#414848}
.login-form .content .input:focus{background:#dfe9ec;color:#414848;box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25);-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25)}
.user-icon,.pass-icon{width:46px;height:47px;display:block;position:absolute;left:0;padding-right:2px;z-index:3;-moz-border-radius-topleft:5px;-moz-border-radius-bottomleft:5px;-webkit-border-top-left-radius:5px;-webkit-border-bottom-left-radius:5px}
.user-icon{left:35px;top:111px;background:rgba(65,72,72,0.75) url(http://styleproshow.com/themes/head/images/user-icon.png) no-repeat center}
.pass-icon{left:35px;top:187px;background:rgba(65,72,72,0.75) url(http://styleproshow.com/themes/head/images/pass-icon.png) no-repeat center}
.input,.user-icon,.pass-icon,.button,.register{transition:all 0.5s;-moz-transition:all 0.5s;-webkit-transition:all 0.5s;-o-transition:all 0.5s;-ms-transition:all 0.5s}
.login-form .footer{padding:25px 30px 40px;overflow:auto}
.login-form .footer .button{float:right;padding:9px 7px;font-weight:700;font-size:18px;color:#fff;text-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,0.25);background:#56c2e1;border:1px solid #46b3d3;border-radius:5px;cursor:pointer;box-shadow:inset 0 0 2px rgba(256,256,256,0.75);-moz-box-shadow:inset 0 0 2px rgba(256,256,256,0.75);-webkit-box-shadow:inset 0 0 2px rgba(256,256,256,0.75)}
.login-form .footer .button:hover,.login-form .footer .register:hover{background:#3f9db8;border:1px solid rgba(256,256,256,0.75);box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);-moz-box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);-webkit-box-shadow:inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5)}
.login-form .footer .button:focus,.login-form .footer .register:focus{position:relative;bottom:-1px;background:#56c2e1;box-shadow:inset 0 1px 6px rgba(256,256,256,0.75);-moz-box-shadow:inset 0 1px 6px rgba(256,256,256,0.75);-webkit-box-shadow:inset 0 1px 6px rgba(256,256,256,0.75)}
.login-form .footer .register{float:left;margin-top:0;padding:11px 15px;font-weight:700;font-size:16px;color:#fff;text-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,0.25);background:#56c2e1;border:1px solid #46b3d3;border-radius:5px;cursor:pointer;box-shadow:inset 0 0 2px rgba(256,256,256,0.75);-moz-box-shadow:inset 0 0 2px rgba(256,256,256,0.75);-webkit-box-shadow:inset 0 0 2px rgba(256,256,256,0.75)}
.button{background:#df4075;border:1px solid #ab0156;border-top:1px solid #e3539b;border-left:1px solid #e3539b;color:#fff}
.cf{font-size:30px;margin-top:-10px}
h1{color:#63a718}
cái này bỏ vào js - để in all page
Code:
$(window).load(function(){
    $('#siteloading').fadeOut(50).remove();
    });
$(document).ready(function (e) {

      e("#slidebox").hide();
      e(function (){
        e(window).scroll(function () {
            if (e(this).scrollTop() > 500) {
              e("#slidebox").fadeIn()
            } else {
              e("#slidebox").fadeOut()
            }
        });
            return false
      });
      e(function (){
        e(window).scroll(function () {
            if (e(this).scrollTop() > 450) {
              e("#top-right").fadeOut()
            } else {
              e("#top-right").fadeIn()
            }
        });
            return false
      });
      e(function() {
$('.mainmenu[href="/login"]').attr('href','').attr('id','anhoanglogin');
            e('#anhoanglogin').bind('click', function(m) {
                m.preventDefault();
                e('#popup').bPopup({
              speed: 800,
              transition: 'slideDown'
                });
            });
        });
  });
$(document).ready(function() {
   $(".username").focus(function() {
      $(".user-icon").css("left","-48px");
   });
   $(".username").blur(function() {
      $(".user-icon").css("left","35px");
   });
   
   $(".password").focus(function() {
      $(".pass-icon").css("left","-48px");
   });
   $(".password").blur(function() {
      $(".pass-icon").css("left","35px");
   });
});
rảnh thì up lại link js ở bước bỏ vào head ấy - kẻo die lại hỏi :3
xong :)
anhoang_qn
  Bài viết hay nhất2
Lần sau share gì nhớ thêm screenshot nha. Không cần thiết phải có link demo đâu.
  Bài viết hay nhất3
2 tệp js hỏng rồi :v
  Bài viết hay nhất4
đã up lại file js
  Bài viết hay nhất5
Link js dropbox sai rồi
  Bài viết hay nhất6
:fb0: phiền bác cho style nó về it :)) tí
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum