Cách tạo nút "Thích"

  Bài viết hay nhất1
như trên a

các ad làm ơn chỉ chi tiết ^^
  Bài viết hay nhất2
http://devs.forumvi.com/t329-hoi-ap-cach-lam-nut-vote-khong-chuyen-trang?showpost=p2121
You cannot reply to topics in this forum