xác định thứ tự của phần tử con trong phần tử mẹ bằng javascript

  Bài viết hay nhất1
Em không biết phải làm thế nào để xác định thứ tự của phần tử con trong phần tử mẹ bằng javascript cả, em search gg rồi mà không thấy, mấy bác giúp em với ???
Code:

Ví dụ: thứ tự của cái p#para trong phần tử mẹ div là 3
<div>
<p>Javascript</p>
<p>Javascript</p>
<p id="para">Javascript</p>
<p>Javascript</p>
</div>

  Bài viết hay nhất2
Dùng jQuery cho đơn giản https://api.jquery.com/index/
Dùng Javascript thuần thì rắc rối hơn, chạy một vòng lặp qua các phần tử, rồi kiểm tra cái nào cùng selector với nó để lấy index.
  Bài viết hay nhất3

@Zzbaivong wrote:Dùng jQuery cho đơn giản https://api.jquery.com/index/
Dùng Javascript thuần thì rắc rối hơn, chạy một vòng lặp qua các phần tử, rồi kiểm tra cái nào cùng selector với nó để lấy index.
Cảm ơn bác, dự kiến trong tương lai em sẽ hỏi nhiều
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum